Ännu en tid på Berget

Nu är jag hemma igen. Tiden har gett mycket. Mitt böneliv har berikats. I torsdags träffade jag Karmelitbrodern på Berget, vi pratade om bön. Jag fick vägledning när det gäller det inre bönen/”kristen djupmeditation”, allt överlåta sig till Gud. Han förklarade även bibelmeditation. Jag ska väl försöka sätta mig i detta mer.

När det gäller bön finns det mycket att upptäcka. En hel värld, det finns själv att det har skrivits mängder av böcker om bön av olika slag. Det är mer än ytliga samtal, det kan vara en intim relation. Det är ett ämne som jag kommer dela mer om för det är så viktigt.

Han fann sig i lidandet

» Han blev torterad och förödmjukad men öppnade ändå inte sin mun. Han var som ett lamm som förs bort för att slaktas, eller som tackan som står tyst när man klipper henne, han öppnade inte sin mun.« Jesaja 53:7 (nuBibeln)

Det var för vår skull han led, men utan att klaga. Låt oss reflektera över detta och lära oss glädja oss över Jesu kärlek och nåd så vi kan finna oss i vårat lilla lidande. Dessutom tacka Herren för vi får dela Kristi lidande.

Korsfäste Herre Jesus Kristus, tänk på alla arma syndare när du kommer med ditt rike.

Livet med Gud

Ibland kan man titta på dem som har ett starkt andligt liv, t.ex. munkar och nunnor och tänka “dem har nog det bra och ett lätt liv”. Ack! Vilken villfarelse att tro det! Ju närmare Gud man kommer så blir det verkligen inte lättare. Friden med Gud har dock växt och jag vet att varje dag kommer jag närmare frälsningen, det är den enda skatt i livet som är värt något. Men också prövningar och lidanden kan bli större. Liksom Moder Teresa uttryckte när hpn blev gammal att andra såg en varmare människa ju längre hon levde, men hon upptäckte ett stor mörker, hennes egen synd.

Det är en helgelseprocess som är nödvändlig i det kristna livet men ack så smärtsam och tung. Samtidigt så ser man en mening i allt. Man upptäcker att ens eget lidande är bot för mina och andras synder. Så i allt kan man tacka Gud och känna en frid i lidandet.

Man upptäcker också vad som är viktigt i livet och vad som bär rensas ut. Vi måste inse att ingenting är värt något utan Gud. Exakt vad som är okej för dej kan jag inte säga. Men allt som inte är till uppbyggelse för det andliga livet är inte värt att ha i sitt liv. Allt vi gör bara gör oss själv som inte är uppbyggligt för vårt andliga jag kan vi kasta ur våra liv. Låt oss göra fastan till en sån tid. Lev i allt för Gud.

En gång var ni mörker, men i Herren har ni nu blivit ljus. Lev som ljusets barn — ljuset bär frukt överallt där det finns godhet, rättfärdighet och sanning — och tänk på vad Herren vill ha.
Efesierbrevet 5:8‭-‬10 (Bibel 2000)

Samtidigt så ångrar man inte att man överlåtit sig dit man är. Att leva på något annat sätt finns inte som alternativ. Än fast man stannar upp och begrundar sin situation ibland.

Jesus sade till de tolv: »Inte vill väl ni också gå er väg?« Simon Petrus svarade: »Herre, till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord, och vi tror och vi förstår att du är Guds helige.«
Johannesevangeliet 6:67‭-‬69 (Bibel 2000)

Att vila i Gud

Om meditation råder det delade uppfattningar bland kristna. Detta är min erfarenhet:

Sedan jag började med Rosenkransbön och meditation så har jag uåplevt att jag fått en bättre och djupare relation med Gud. Att hitta “frid med Gud” är inte bara något man säger. När man kommer till tro så kommer inte den friden och utplånar all oro på en gång. Den kommer av att lära käna Gud, att vila i honom. Under hela mitt liv så har jag haft en inre stress. Mediciner hjälper inte, träningen hjälper för stunden. Det ända jag insett hjälper är att hitta vila i Gud. Jag är lugnare, mer fokuserad och mindre oroad. Tankarna mal inte på samma sätt. Jag tämmer mig själv för att ge plats åt Gud. På torsdag ska jag få vägledning om detta.

Mediation är som bön. Det är ett verktyg som vi fått som kan användas på olika sätt. Jag väljer att använda det för att fylla mig med Gud. Ett mantra som jag använder ibland är “Helig Ande, upptänd din kärleks heliga eld.”

Det är en fantastisk värld att upptäcka och jag ska ta reda på mer.

Bönens vikt

Bönen berör alla som vill ha en stark Gudsrelation. Att ta sej tid i extra bön för inför något man ska göra något är viktigt. Det är lätt att glömma bort bönelivet och nerprioritera det.

“Älskling, vad kul och se dej. Vilken god mat du ladade. Jag vattnar blommorma sen. Kan du vara snälla gå ut med sopor? Jag älskar dig. Hej då!”. Utifrån den undervisning jag fått om bön så är bön lite så. Man bara pratar och sen så rusar man vidare. Så tänker jag att våran Gudsrelation kan vara. Vi tar 5-10 min att rabbla våra önskningar, men hur mycket sätter vi oss när och bara lyssnar och umgås med honom.

Att umgås med Gud kan vara att sätta sig och säga “Gud! Jag vill vara med dej. Låt denna stund vara en tid bara för dej, gör vad du vill med mig.” Så kanske du tar 10min, helst kanske 20-30 eller mer per dag för Gud i tystnad. Komplentationen kan göras på olika sätt men det är den tiden som Gud kan göra mest i oss. Dessutom så måt vi bättre och, blir lugnar och mer fokuserad. Bara vila i Gud!

Guds frid!

Kristendomen ingen religion?

En del menar kristen tro inte är en “religion”?  Vi kan nog vara överens om att “religion” är ett ord som har en fast betydelse? Vad menar vi med begreppet religion?

» samman­hängande tros­system« Svenska Akademins ordlista: Religion

» samman­hängande tros­system ofta känne­tecknat av tro på viss(a) gud(ar), över­naturliga före­teelser etc.; vanligen äv. med spec. ceremonier och levnads­regler« Svensk ordbok: Religion

» sammanfattningen av dels en människas l. ett samfunds o. d. trosföreställningar med avs. på en högre gudomlig makt l. gud l. gudar, dels allt som har samband med människans praktiska förhållande till l. dyrkan av en sådan makt l. gud osv. Söka religionens tröst. Följa religionens bud. Göra något under religionens täckmantel. Uppenbarad, naturlig religion. I religionens värld. « Svenska Akademiens ordbok: Religion

 

Definition

Jag tänker utgå argumentation från definitionen i ordböckerna.

 

Är kristet tro ett “samman­hängande tros­system”?

Det vill jag hävda att det är. I korta drag: Gud har skapat världen, människorna gick från Gud. Gud valde sig ett egendomsfolk som skulle visa på vem han var. Sedan kom Jesus och lärde oss hur vi skulle leva och sedan led och dog för våra synder. Han uppstod från det döda och for upp till himlen. Vi säger det ju även i vår trosbekännelse:

Vi tror på Gud Fader allsmäktig,
himmelens och jordens skapare.
Vi tror ock på Jesus Kristus,
hans enfödde Son, vår Herre,
vilken är avlad av den Helige Ande,
född av jungfrun Maria,
pinad under Pontius Pilatus,
korsfäst, död och begraven,
nederstigen till dödsriket,
på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda,
uppstigen till himmelen,
sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida,
därifrån igenkommande till att döma
levande och döda.
Vi tror ock på den helige Ande,
en helig, katolsk/allmännelig kyrka,  (Olika översättningar på samma ord)
de heligas samfund, syndernas förlåtelse,
de dödas uppståndelse och ett evigt liv

Vi tror på en Gud, så det är inte så mycket att argumentera om.

 

Tror vi på “övernaturliga företeelser”?

De flesta kristna tror på det. Vi kan se i bibeln att vi blivit lovade heladen, profetia, osv. och att det sker idag.

“Ceremonier”?

Vi firar mässa/gudstjänst med eukaristi/nattvard. Dessutom viger vi par (och människor till andlig tjänst, detta är visserligen borttaget av vissa moderna kristna samfund).

Har vi “levnads­regler”?

Det står att 10 Guds bud är en evig stadga och vi ser dem som vår lag. Så ja, vi har levnadsregler. Och så har vi mycket andra principer för livet. Vilket står tydligt i definitionen: Följa religionens bud.

Visst är kristen tro en relation, men att säga att det inte är en religion känns som ordbajseri. Alltså bara något man slänger sig med för att definiera vad som är “kristet korrekt”, sålunda något man bara använder för att säga “jag har rätt och du har fel?

 

Vad säger vi om att “Söka religionens tröst”?

Det är givet att vi anser att vi kan söka tröst i vår tro. Det är ju det som lärs ut med biblisk grund.

 

Hur är det med att “Göra något under religionens täckmantel”?

Jag förmodar att dem syftar på att göra saker p.g.a. av tro och det hoppas jag att de flesta kristna agerar utifrån sin tro, annars vet jag inte varför man kallar sig kristen?

 

Slutsats

Oftast så är det ett begrepp vi använder för att skapa distans till andra. Att tala om att “vi är inte som ni”. Även i kristna sammanhang när man vill definiera att “min tro är rätt och du har fel” när argumenten är slut. Det liknar lite politiskt korrekta argument, det definierar vad som är “rätt” och “fel” enligt majoriteten människor som lever idag. Det skapar fack, som inte är bra. Vad vinner vi på att bolla med begrepp?

 

Brev till vänner: Gnostesicm

Alexander den Store inledde det grekiske väldet på 300-talet, och skapade en religiös blandkultur. En andlig osäkerhet tog sin form i Medelhavsområdet, man upplevde en stor och oöverskådlig värld. Från östvärlden strömmade läror och sekter med “dold kunskap”. Det spred sig snabbt. Vi läser i bibeln om hur de första församlingarna  hade mycket problem med detta. Tankar om att upptäcka sitt “gudomliga ursprung”, “Gud i oss själva”. Vi är skapade till Guds avbild, men inte är vi Gud själva. Detta är något som direkt motsäger bibeln, Guds ord, Kristus, är inte bara Jesus, Ordet är Jesus (jfr 1 Kor 12:3, 1 Johannesevangeliet 2:22, 2 Johannesevangeliet 7).

Ni kanske känner till att det finns några skrifter som kallas Nya Testamentliga “apokryfer”. Så som “Thomasevangeliet”, “Petrus akter” och några fler. De innehåller “dolda budskap” en del finns översatta till svenska, men dessa texter är inte godkända av (Katolska) Kyrkan (som godkände vilka skrifter som skulle vara med i Bibeln).  Dessa skrifter menade att det fanns en hemlig ära som Jesus bara skulle ha delat med sina vänner och som bara skulle delges vissa utvalda. Detta mottogs med nyfikenhet. Men Kyrkan sa ifrån. På 100-talet e.Kr. var alla apostlarna döda. Tidiga kyrkofäder som undervisats av apostlarna själva så som (Justinos och Ireneus) avvisade bestämt att någon hemlig lära skulle funnits. Kyrkan oroades för hur så många kunde förkasta den kristna trons grunder. Gamla Testamentet förkastades för det ansågs tala om en ond Gud. Som vi skulle “göra oss fria från”, skapelsen var ett misstagen av den Guden. Man hänvisade till Paulus och Johannes som menade att världen styrdes av den onde (Johannesevangeliet 12:31; 16:11; Efesierbrevet 6:12; Kolosserbrevet 2:15) och att Jesus förkunnade att världen skulle gå under så därför kunde skapelsen omöjligt vara av en god Gud. “Kristus” som kom för att frälsa oss måste ha kommit för att visa oss vårt inre gudomliga jag så vi själva kunde nå till “ljusriket”.

Denna lära var till stor skada, Jesu död på korset menades inte betyda någonting. Därmed blev evangeliets budskapet om den lidande Messias samt Kyrkans dop och eukaristin (“nattvarden”), dess fysiska gemenskap och organisation – “Kristi kropp i världen” – helt meningslösa. I Första Johannes brev märks den gamle apostelns sorg för sådana avfällingar som föraktade tron på sakramenten, på eukaristin och dopet (“blodet och vattnet”). Dem menade även att könsskillnaderna skulle avskaffas för det skulle vara av ondo.

Under den tiden längtade man efter en totalförklaring som kunde svar på tillvarons misär, varför den finns och hur vi befrias från den. Ärkekättaren Marikon i Rom var en av dem som ville avskaffa Gamla testamentet och mycket av nya. Han målade upp en “positiv Gudsbild”. Hans sekt hölls vid liv till 500-talet. Polykarpos, som hade undervisats av apostlarna, kom till Rom mitt på 100-talet och lyckades få många markiniter att återvända till Kyrkan. Själv hade han (som sina lärare och apostlarna) all personlig kontakt med dem som förvred kristen tro, men han träffade en dag Markion och denna frågade “känner du mig?” och han svarade “Jag känner dig, du Satans förstfödde”. Johannes uttrycker sin sorg i ett av sina brev kallar dem för “anti-kristna”. Eftersom dem förnekar att Jesus var Kristus.

Gnostikerna förlöjligade den aposterioriska successionen. Biskoparna och prästen visade upp intyg att de var vigda i nedstigande led från apostlarna. Man dumförklarade redan apostlarna. Man hänvisade till Markusevangeliet där det står om att Jesus förbjuder demoner och bekänna hans rätta identitet och apostlarna inte riktigt förstår vad Jesus har att säga och på vilket sätt han skulle segra. Man fördummade och förlöjligade biskoparna på deras tid också.

Den gnostiska läran är dualistiskt. Detta tänk grundat på att människosjälen är fast i människokroppen som en fånge och allt världen är ont. Detta ligger nära tanken om buddistisk och hinduistisk lära. Den menar att i begynnelsen fanns en god Ljusgud och Visheten. Sofia (Visheten) födde ett barn utan Ljusgudens tillåtelse. Sonen blev någon slags halvgud som var lite avundsjuk på Ljusguden. Som skapade denna onda värld. Jesus menades vara en vanlig människa född av Maria och Joseph som upptäckte ljusgnistan inom sig, som i dödsögonblicket tog ifrån honom.

Den säger att människor själv har förmågan att söka och finna det inre ljuset. Några kristna gnostiska riktningar, fr.a. basilidianerna, trodde att denna inre förmåga berodde på gudomlig predestination, och att majoriteten av mänskligheten var förutbestämd till helvetet, men andra gnostiker hade en mer positiv syn på människans fria val och alla människors förmåga att utvecklas. Det finns vissa likheter med nutida metoder att utforska jaget med psykoterapi. Dessa metoder kan kopplas till buddhismen. Denna tanke är inget direkt trossystem utan mer grundläggande tankar som härstammar från judisk mystisk.

De ansåg att vad kroppen gjorde spelade ingen roll, så länge man var frälst. Det var som att anden var en guldklimp som man drar genom smuts, guldklimpen mister inte sitt värde efter som man var frälst. I Första Korinthierbrevet uttrycker Paulus sin sorg över att en man lever tillsammans med sin fars hustru. Detta var ju helt oacceptabelt enligt Mose lag, det var incest! Men i församlingen var man stolta över att ha någon som levde så här och fortfarande kunde behålla tron. Synden spelade ingen roll för gnostiker, utan att det handlade bara om vilket kunskap man hade. Detta får oss att förstå vikten av att hur vi lever våra liv är viktigt för vår relation med Gud.

Det finns idag den Gnostisk-apostoliska kyrkan som fick sitt namn på 1960talet, denna härstammar från Eglise Gnostique, grundat av Jules Doinel 1890, och Eglise Gnostique Catholique, grundad av Jean Bricaud 1907, som förenades 1920. Men som jag ser det så smyger sig dessa tankar in på sina håll. Det är nog viktigt att förstå vad gnosticism så man kan se tendenserna till det. De gnostiska skrifterna finns idag att få tag på så det är bra att förstå varför det av Kyrkan tidigt förkastades.

Det finns mycket att läsa om detta ämne:

Nästa vecka

Då handlar det om att kroppen är vårat tempel. Vad innebär det i praktiken? Hur kan vi göra för att ta hand om vårat tempel? Andligt, men också fysiskt. Jag hoppas ni är med igen.

Att resa med cykel på tåg – tillbaka till Berget

20180310_154124.jpg

Ja, att resa med cykel på tåg är praktiskt men det är några saker att tänka på. Det är olika regler på tåg. På SJs tåg måste man ha en väska till cykeln. Så jag köpte en sån väska. Så när jag kom till stationen så packade jag min cykel.

 

Den modellen jag har kostar ca 800kr och är bra om man ska cykla till och eller från stationen. Dock är den känslig! Så bär i sadeln, inte i handtagen.

I alla fall så visade det sig att på Tåg i Bergslagens tåg så vill dem att man har cykeln som den är och bara sätterfast den i en cykel/barnvagnshållare. Så kolla med det tågbolag du skall resa vad det är för regler om cykel, för det kan alltså vara olika.

20180310_170347.jpgNu är jag tillbaka i Rättvik (ankom igår) på Berget i lugnet.

20180310_171825.jpg

Nu ska jag ta det lugnt och njuta av stillheten där jag kan komma närmre Gud.

Risker med att läsa bibeln?

Att läsa bibeln är bra överlag så jag ska inte säga åt någon att sluta läsa bibeln. Men kan det finnas risker med bibelläsning? Ja, skulle jag vilja påstå. Som jag själv tänkt och jag vet att det finns fler som tänker är man aldrig ska tro att man kan ha fel tolkningar och att anden leder en till sanningen. Det blir att man förkastar vad kyrkofäder sagt och så. Kontentan blir att man tro sig till höra den ytterst lilla minoritet av kristna som är frälst? Lite tillspetsat men det är så det upplevt. På vissa håll så märks det tydligare än andra. Det är bra att förstå att man gör en personlig tolkning. Om den går emot vad majoriteten kristna har tänkt om en fråga sedan Jesus då kanske man ska ta och ifrågasätta sig själv. Det är inte lätt förstå sanningen, men vi vill gärna göra det lättare än vad det är. Jesus är enda vägen till Gud, men hur man ska tolka bibeln är komplext.

Varför skulle det vara svårt? Skulle inte Gud vilja ge oss en en komplett handbok med alla svar? Det hade ju varit enkelt? Därför att livet är inte enkelt. Bibeln hjälper oss att forma vårt samvete. Sen kan vi också lära mycket av traditionen, den lära som förts vidare från de första kristna. Men trotts allt detta så är det komplext. Livet har inte varit enkelt och kommer inte att bli. Vi får göra vårt bästa och söka sanningen. Vi ska inte tro att vi kommer att bli klara i detta liv, då bedrar vi oss själva. Vi får vara ödmjuka oss för hur stor Gud är och hur små och ynkliga vi är.