Vem är Guds ande? Vad innebär “Andens lag”? Vad är “Andens frukt”?

INLEDNING

Detta är en viktig fråga när det gäller kristen tro. Jag skulle vilja säga att det är han som gör tron till en relation. Vår möjlighet att Gud kan vara närvarande i våra liv. Kristna pratar ibland om treenigheten, du kanske inte är bekant med begreppet? Vi tror att Gud är 3 personer som är del av samma väsen. Det kan låta komplext och det är det. I veckans föredrag från bibelskolan så behandlas detta ämne och efter jag lyssnade på föredraget så kände jag att jag ville skriva lite om det.

VEM ÄR GUDS ANDE?

Att ta emot Jesus som herre i vårt liv är viktigt och när vi gör det vår vi den helige ande, detta är jätteviktigt. I föredraget uttryckte Henrik Åström det så här: “Utan anden är man inte kristen, utan ande är man inget tempel, utan anden så är kristendomens anspråk på att man ska formas efter Jesus omöjliga. Det blir moraliska krav, istället för en möjlighet som lyfter oss. ” Här tycker jag förklarar det kort och kärnfullt. Jesu lära är mycket skarpare än 10 Guds bud. Hans säger bl.a. i Matteusevangeliet 5:21-22, 27-30 (Bibel 2000):

“Ni har hört att det blivit sagt: Du skall inte dräpa. Men jag säger er: den som blir vred på sin broder undgår inte sin dom.”
“Ni har hört att det blev sagt: Du skall inte begå äktenskapsbrott. Men jag säger er: den som ser på en kvinna med åtrå har redan i sitt hjärta brutit hennes äktenskap.”

Det är ju omöjlig att leva ett perfekt liv även för en kristen som har den strävan i livet. I nya testamentet benämns flera gånger Anden som “Hjälparen” översatts från grekiskan “Parakletos”, vilket betyder “Tillkallad. Kan benämna en advokat eller någon som för vår talan och försvarar är rådgivare eller hjälpare.” Han försvarar oss inför Gud, så länge vi följer hans vilja.

“ANDENS LAG”

Så är vi då frälsta av nåd eller gärningar? Är det genom lagen som vi blir rättfärdig eller när vi inser att vi inte är perfekta ska vi då fortsätta synda? Detta är en oerhört viktig fråga för kristen tro och Paulus svara skriver i Romarbrevet 8:1-11 (Bibel 2000) så här:

Nu blir det alltså ingen fällande dom för dem som tillhör Kristus Jesus. Ty den andliga lag som gäller för livet i Kristus Jesus har gjort mig fri från syndens och dödens lag. Det som lagen inte kunde göra, eftersom den kom till korta inför vår köttsliga natur, det gjorde Gud. Då han lät sin egen son bli lik en syndfull människa och sände honom som ett syndoffer, dömde han synden i människan. Därmed kunde lagens krav på rättfärdighet uppfyllas hos oss som lever efter vår ande och inte efter vår köttsliga natur. Ty de som lever efter köttet har dess sinnelag, men de som lever efter anden är andligt sinnade. Köttets sinnelag betyder död, men andens liv och frid. Köttets sinnelag innebär ju fiendskap med Gud; det underordnar sig inte Guds lag och kan inte heller göra det. De som är kvar i sin köttsliga natur kan inte behaga Gud. Ni däremot är inte kvar i den utan lever andligt, när nu Guds ande bor i er. Men den som inte har Kristi ande tillhör inte honom. Om Kristus bor i er, så är visserligen kroppen död på grund av synden, men anden har liv på grund av rättfärdigheten. Om anden från honom som har uppväckt Jesus från de döda bor i er, då skall han som har uppväckt Kristus från de döda göra också era dödliga kroppar levande genom att hans ande bor i er.

Det är så viktigt och så fantastiskt, det är inte genom att vi måste lyckas med allt utan vår strävan som spelar roll. Där är vi helt beroende av anden som hjälper oss att leva på det sätt som Gud vill att vi ska leva. Jag har själv gått en stor del av mitt vuxna liv utan Gud och sen jag kom tillbaka i december så jag känt att mitt samvete blivit mer annorlunda. När jag har gjort det som är fel idag mot för ett år sedan så kan jag känna att det gör mer ont att göra det som inte behagar Gud. Vi får lagen skriven i våra hjärtan, det innebär att vi inte alltid kan formulera vad som är rätt i vissa situation men vi får ledas av vårt hjärta/vårt samvete. När vi lever efter andens vilja förhärligas Gud i våra liv. Detta gör också att vi mer och mer får förlita oss på andens ledning mer än vårt förstånd, vilket jag tycker är spännande och utmanande!

UPPFYLLAS AV ANDEN OCH FÅ DEL AV ANDENS FRUKT

När vi strävar efter att leva Guds vilja så kan anden också uppfylla våra liv och leda oss. Bli mer delaktig i våra liv. Det färgar också våra liv och påverkar hela vår personlig. Något som en lista på lagar på ett papper kan göra, utan endast genom att vi blir förvandlade innefrån. Detta skulle jag vilja säga en bra bekräftelse på att vi vandrar rätt väg när vi fylls av detta som benämns som “andens frukt” som beskriv i Galaterbrevet 5:22–23 (Bibel 2000)

Men andens frukter är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning. Mot sådant vänder sig inte lagen.

Ju mer vi lär oss lita på anden desto mer kan vi släppa vårat eget förstånd. Det är genom Anden vi kan få del av Guds kraft. Han vill också hjälpa oss när vi berättar om evangeliet för människor och vi kanske inte alltid vet vad vi ska säga. I flera ställen står det om “hur anden uppfyller människor” och de börjar tala genom andens kraft. Detta händer även idag.  Genom Anden kan vi också få kraft att bota sjuka, driva ut onda andar, profetera till människor och likande. Jesus säger i Markusevangeliet 16:16-18 (Bibel 2000):

Dessa tecken skall följa dem som tror: i mitt namn skall de driva ut demoner, de skall tala nya tungomål, de skall ta ormar med sina händer, de skall inte bli skadade om de dricker dödligt gift, och de skall lägga sina händer på sjuka och göra dem friska.

AVSLUTNING

Detta är vad Gud har att erbjuda till alla som vill följa honom. Alla kanske inte får allt. Men det sammanfattar lite av vad Guds kraft handlar om. Tänk att vi vanliga människor kan få del av den anden! Den som gör oss fria genom lagen att slippa vara slavar under synden!

2 thoughts on “Vem är Guds ande? Vad innebär “Andens lag”? Vad är “Andens frukt”?

  1. Pingback: Söndagsinlägg: Andliga vanor | cykelevangelisten

  2. Pingback: Brev till syskon: Uppdraget | cykelevangelisten

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s