Resan en del av målet

Det är kanske ibland enkelt att ta bilen dit man ska? Men tänk vad man missar? Frisk luft, motion, tid att uppfatta miljön längs vägen? Allt de får man uppleva om man väljer att gå, cykla eller liknade dit man ska.

Livet för kort för att stressa bort. Men ändå gör vi det så mycket, även jag. Därför väljer jag att cykla dit jag ska i den mån jag har möjlighet till. Då sparar man tiden man skulle lägga på bilresan och kan lägga den på motion.

Bibeln beskriver ofta vandringarna som Jesus och lärjungarna gjorde till olika platser. Resan var helt enkelt en del av målet. Här är några exempel:

“När Jesus vandrade utmed Galileiska sjön, fick han se två bröder, Simon som kallas Petrus och hans bror Andreas, kasta ut nät i sjön. De var fiskare. Han sade till dem: ”Följ mig, så skall jag göra er till människofiskare….” Matteusevangeliet 4:18-19 (Bibel 2000)

“De var nu på väg upp mot Jerusalem, och Jesus gick först. De var fyllda av bävan, och de andra som följde med var rädda. Då samlade han de tolv och talade om för dem vad som skulle hända med honom.” Markusevangeliet 10:32 (Bibel 2000)

Det ger oss också perspektiv på allt i livet. Man brukar säga “många vill vara på Mount Everest topp, men få klarar att gå dit”. Är det inte så med livet? Vill bara vara med få vara saker slutförs eller är det vägen dit som är viktigt? Vandringen genom livet är det som gör livet, det som formar oss och det som i slutändan påverkar vad som händer med livet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s