Söndagsinlägg: Kärlek mot hat

Dagens samhälle går ut för, människor blir mer bittra, hatiska, deprimerade, själviska och stressade. När jag är ute på stan med bl.a. Pannkakskyrkan så märker jag det så tydligt. Människor tänker lätt när de är besvikna på att vi ska möta hat med hat, vissa tappar modet och ser bara mörker. Klyftorna, ensamheten och andra problem blir större.

Ska det vara så? Finns det någon mening med allt? Finns det något vi kan göra?
Om Kristus inte har uppstått så är det lika bra att beväpna sig och försvara sig så gott man kan för då härskar Satan, om det är så då är allt hopp ute.

Vad kan vi läsa om det i Bibeln? I står det så här?

Men om det nu förkunnas att Kristus har uppstått från de döda, hur kan då några bland er säga att det inte finns någon uppståndelse från de döda? Om det inte finns någon uppståndelse från de döda har inte heller Kristus uppstått. Men om Kristus inte har uppstått, ja, då är vår förkunnelse tom, och tom är också er tro. Och då visar det sig att vi har vittnat falskt om Gud, eftersom vi har vittnat om Gud att han har uppväckt Kristus, som han ju inte kan ha uppväckt om det är sant att de döda inte uppstår. Ty om inga döda uppstår har heller inte Kristus uppstått. Men om Kristus inte har uppstått, då är er tro meningslös, och ni är ännu kvar i era synder. Då är också de som har avlidit i tron på Kristus förlorade. Gäller vårt hopp till Kristus bara detta livet, då är vi de mest ömkansvärda bland människor.

Om det skulle sluta så vore det tragiskt eller hur? Men Paulus fortsätter:

Men nu har Kristus uppstått från de döda, som den förste av de avlidna. Ty eftersom döden kom genom en människa kommer också uppståndelsen från de döda genom en människa. Liksom alla dör genom Adam, så skall också alla få nytt liv genom Kristus. Men i tur och ordning: först Kristus och därefter, vid hans ankomst, de som tillhör honom. Sedan kommer slutet, när han överlämnar riket åt Gud, fadern. Då har han förintat varje välde och varje makt och kraft, ty han måste härska tills han har lagt alla fiender under sina fötter. Den siste fienden som förintas är döden, ty allt har han lagt under sina fötter. När det heter att allt är lagt under honom är naturligtvis den undantagen som har lagt allt under honom. Men när allt har lagts under honom skall Sonen själv underordna sig den som har lagt allt under honom, så att Gud blir allt, överallt. 1 Korinthierbrevet 15:12-19, sedan 20-28 (Bibel 2000)

Kristus kom till jorden och förkunnade hur Guds rike var. Han gav oss valet att vi kunde omvända oss från den här världen och fått ett nytt liv genom honom. Sedan fullbordade han verket genom att dö och uppstod på tredje dagen. Det finns allt ett alternativ! Vi kan ta del av Guds rike.

Vad är då Guds rike?

Jesus förklarar det i en liknelse:

Han lät dem höra en annan liknelse: ”Himmelriket är som ett senapskorn som en man sår i sin åker. Det är det minsta av alla frön, men när det har växt upp är det större än alla örter och blir till ett träd, så att himlens fåglar kommer och bygger bo bland grenarna. Matteusevangeliet 13:31-21 (Bibel 2000)

Guds rike ser inte mycket ut för ögonen, men där finns kraft! Oändlig kärlek, nåd och sanning! När det får plats i våra liv blir det till välsignelse till oss och till människor möter. Det är en utmaning också för de som är troende att utmana sig att så ut de här små kornen, visa på Jesu kärlek i alla situation. Det är något jag har att jobba med.

Vad lär bibeln oss om hur vi ska förhålla oss till hatet?

Ni har hört att det blev sagt: Du skall älska din nästa och hata din fiende. Men jag säger er: älska era fiender och be för dem som förföljer er; då blir ni er himmelske faders söner. … Matteusevangeliet 15:38-45 (Bibel 2000)

Här är ett exempel på hur Guds rike skiljer så radikalt mot det samhälle vi ser. Där vi lär oss att bemöta hat med hat, men det föder bara mer hat och våld. Nej, att följa Jesus handlar om att sträva efter att visa på ett annat exempel.

Under den tid jag inte var troende och var inne på tankarna om nationalism så var jag ett tag inne på tanken om att man skulle föra krig mot våldsvänstern för de förstörde så. Jag tycker inte bättre om Revolutionära Frontens handlingar idag än jag tyckte då. Men Jesus har öppnat mina ögon och jag ser en annan väg. Kärlekens väg.

I Matteusevangeliet 5:3-10 så får vi en inblick hur vi ska se på Guds rike:

Saliga de som är fattiga i anden, dem tillhör himmelriket.
Saliga de som sörjer, de skall bli tröstade.
Saliga de ödmjuka, de skall ärva landet.
Saliga de som hungrar och törstar efter rättfärdigheten, de skall bli mättade.
Saliga de barmhärtiga, de skall möta barmhärtighet.
Saliga de renhjärtade, de skall se Gud.
Saliga de som håller fred, de skall kallas Guds söner.
Saliga de som förföljs för rättfärdighetens skull, dem tillhör himmelriket.

Avslutning

Det är omöjligt att göra detta av egen kraft, därför behöver man ta emot Jesus som herre i sitt liv! Jesus förväntade sig inte att vi ska gå hela vägen själv och klara allt av egen kraft, därför sände han sin hjälpare (den heliga ande) för att var och en som ville följa honom skulle få kraft från honom. Med den kraften kan vi få vad vi behöver för att visa på Guds rike.

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s