Göra det bästa av sitt liv

Det är roligt när man sätter upp mål och lyckas nå dem och det är också en viktig bit livet. Att göra det man känner sig kallad till, i det som är gott och sen utvecklas i det. Jag har en lång bit av resan kvar, men jag också tagit mig igenom många prövningar i livet. Du känner säkert igen dig i vad jag säger?

Det gäller både i vårt på många plan. Själv hade jag tänkt springa Tough Race igen i sommar och cykla Siljan Runt-loppet. Då får man träna så gott man kan och när loppet kommer ger man allt. Nu är inte jag någon elitidrottare och jag förväntar mig inte att jag kommer få någon superbra placering. Vi ska inte heller jämföra oss med andra även om det är lätt utan det handlar om hur man själv utvecklas.

Jesus ger oss en liknelse om talenterna:

Det blir nämligen som när en man skulle resa bort och kallade till sig sina tjänare och lät dem ta hand om hans egendom. Den ene gav han fem talenter, den andre två, den tredje en, åt var och en efter hans förmåga. Sedan reste han därifrån. Den som hade fått fem talenter gav sig genast i väg och gjorde affärer med dem så att han tjänade fem till. Den som hade fått två talenter tjänade på samma sätt två till. Men den som hade fått en talent gick och grävde en grop och gömde sin herres pengar. Efter lång tid kom tjänarnas herre tillbaka och krävde redovisning av dem. Den som hade fått fem talenter kom och lämnade fram fem till och sade: ’Herre, du gav mig fem talenter. Här är fem till som jag har tjänat.’ Hans herre sade: ’Bra, du är en god och trogen tjänare. Du har varit trogen i det lilla, jag skall anförtro dig mycket. Gå in till glädjen hos din herre.’ Den som hade fått två talenter kom fram och sade: ’Herre, du gav mig två talenter. Här är två till som jag har tjänat.’ Hans herre sade: ’Bra, du är en god och trogen tjänare. Du har varit trogen i det lilla, jag skall anförtro dig mycket. Gå in till glädjen hos din herre.’ Den som hade fått en enda talent steg också fram. ’Herre’, sade han, ’jag visste att du är en hård man, som skördar där du inte har sått och samlar in där du inte har strött ut. Jag var rädd och gick och gömde din talent i jorden. Här har du vad som är ditt.’ Hans herre svarade honom: ’Du är en slö och dålig tjänare, du visste att jag skördar där jag inte har sått och samlar in där jag inte har strött ut. Då skulle du ha lämnat mina pengar till banken, så att jag hade kunnat få igen dem med ränta när jag kom. Ta nu ifrån honom talenten och ge den åt mannen med de tio talenterna. Var och en som har, han skall få, och det i överflöd, men den som inte har, från honom skall tas också det han har. Kasta ut den oduglige tjänaren i mörkret där ute.’ Där skall man gråta och skära tänder. Matteusevangeliet 25:14-30

Som vi ser så handlar det inte om vem som lyckas bäst men det finns inga ursäkter för han eller hon som inte försökt. Jesus menar inte att vi kan lyckas med allt som jag läser det, men när vi gör något behöver vi göra det helhjärtat. Hela livet är en resa och vi kan inte förvänta oss att klara de svåraste utmaningarna i början, men vi kan alltid ta ett lite större steg. Men vi får inte glömma att han lovat att han vill vara med på hela resan. Vi behöver bara göra det vi klarar och han gör allt för DU ska lyckas.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s