Söndagsinlägg: Kyrkan – mänsklighetens hopp

https://cykelevangelisten.blog/sondagsinlagg-teologi/kyrkan-mansklighetens-hopp/

Det kan upplevas rörigt kanske att jag ändrar om på sidan, det är nytt för mig med funktionerna med bloggen. Men min förhoppning är att det ska vara enkelt att hitta och en god ordning. Det är dock många funktioner så det kan bli lite rörigt i början.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s