“Synd” – Vad är det?

12de nov lyssnade jag på en predikan av Andreas Skogholm om synd. Han satt verkligen fingret på vad det handlar om. Allt som skadar vår relation med Gud. Om vi inte känner Jesus så lever vi i synd, men när vi vänder oss till honom så kan vi vända oss i från synden. Det finns saker vi gör som är synd men poängen är att lyfta fram vissa specifika saker utan i det stora hela vet vi i hjärtat vad som skadar vår relation med Gud.

Som troende så faller vi stundvis hela livet. Men vänder vi oss från synden innan den tar makt i våra liv så finns Jesus där. Berättelsen om när Petrus får gå på vattnet visar så tydligt på vad det handlar om att följa Gud.

Strax därefter befallde han lärjungarna att stiga i båten och fara i förväg över till andra sidan sjön, medan han själv sände i väg folket. När han hade skickat i väg dem, gick han upp på berget för att få vara sig själv och be. När det blev kväll var han ensam där. Båten var redan långt från land och hårt ansatt av vågorna, eftersom de hade motvind.  Mot slutet av natten kom Jesus till dem, gående på sjön. När lärjungarna fick se honom gå på sjön, blev de förskräckta och sade: “Det är ett spöke!” Och de skrek av rädsla.  Men genast sade Jesus till dem: “Var lugna! Det är jag. Var inte rädda.” Petrus svarade: “Herre, om det är du, så befall mig att komma till dig på vattnet.” Han sade: “Kom!” Petrus steg ur båten och gick på vattnet fram till Jesus. Men när han såg hur stark vinden var, blev han rädd. Han började sjunka och ropade: “Herre, rädda mig!” Genast räckte Jesus ut handen och grep tag i honom och sade: “Så lite tro du har! Varför tvivlade du?” De steg i båten och vinden lade sig. Och de som var i båten tillbad honom och sade: “Du är verkligen Guds Son!” 1

Att när vi ser oss om och är på väg att sjunka då är Jesus och hjälper oss så fort vi ropar på honom. Så vår utmaning som kristna är att hålla fast vid hoppet, vår strävan efter rättfärdighet och nåden.

Vi får inte glömma att det finns ingen specifik synd som är för stor för att Jesus ska kunna förlåta oss, om vi ärligt ångrar oss. Jag vet som har stulit och blivit dömd för misshandel och gjort annat dumt. Tidigare var jag ju även nationalist. Vi får vara tacksamma för att det finns möjlighet till upprättelse och omvändelse! Läs gärna “Bara människa“.

I mitt liv har varit ganska rörigt innan jag kom tillbaka till Jesus och det finns minnen och saker jag känner att jag behöver prata med någon om. Jag kom i kontakt med Helhet i Kristus och kommer få ett förbönsamtal. Där vi kommer att gå igenom mitt liv och storstäda det. Det viktiga är att städa sitt liv regelbundet så det inte blir överhopat med smuts.

  1. Matteusevangeliet 14:22-33

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s