Träning lär oss att hitta fokus för det andliga livet

Att satsa hårt på träning innebär att man får välja bort mycket i livet. Man kan få lägga om sin kost, lägga mycket tid och hålla bruket av sånt som inte är nyttigt på en låg nivå eller i visa fall låta bli det helt. Det kräver mycket fokus, tid och motivation. För att tävla på en hög nivå behöver man anpassa hela sitt liv. Men vi når då bättre resultat och kan klara tuffare utmaningar.

När det gäller det andliga livet så tänker jag att vi kan välja vilken nivå vi ligger på. Ligger vi på en låg nivå är det risk att det dör ut och effekterna blir små. Vi kan inte heller klara de större utmaningarna. Bibeln uppmanar oss att vara uthålliga i livet och satsa:

Alltså, då vi nu hava omkring oss en så stor hop av vittnen, må ock vi lägga av allt som är oss till hinder, och särskilt synden, som så hårt omsnärjer oss, och med uthållighet löpa framåt i den tävlingskamp som är oss förelagd. 1

För oss som tränar ser inte träningen i sig som något jobbigt utan något som peppar oss och vi mår bra av. Så bör vi också se på den andliga träningen, mer än den fysiska träningen. Jag tror att det är bra att träna fysiskt ur ett bibliskt perspektiv för det ger oss en insikt hur vi bör se på den andliga träningen. För dem som tycker det är kul är det även nyttigt att tävla för det sätter får träning på prov.

Lika behöver vi pröva vår tro för att att vi växer i den och blir starkare.

Fysisk träning är nyttig på sitt sätt, men gudsfruktan är nyttig på allt sätt, för den har löfte om liv, både för den här tiden och den kommande.  2

  1. Hebreerbrevet 12:1 (1917års översättning)
  2. 1 Timoteusbrevet 4:8 (Folkbibeln 2014)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s