Citat ur “Uppsatser och tankar” av N.P. Wetterlund

Det finns blott inga “sanningar”. Sanningen är blott en: “Jag är sanningen” (Johannesevangeliet 14:6). Då vi mäkta inse och tillämpa detta i tillräckligt andedjup, då är det slut på “skiljeläror”, och som blott han och ingen annan kan bära fram; och då stöter ingen bort den andre, ty alla behöva varandra.

One thought on “Citat ur “Uppsatser och tankar” av N.P. Wetterlund

  1. Pingback: En dikt om vishet | cykelevangelisten

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s