Längtan efter kollektiv

Det individualistiska och materialistiska samhället gör en ofta väldigt less. Men när man läser bibeln så ser vi att det är inte meningen att leva på det sätt som många gör idag. Vi är skapta för gemenskap och att älska varandra! I Apostlagärningarna kan vi läsa om hur de hade allt gemensamt älskade varandra trotts att de inte var överens om allt. Människor runt omkring såg deras gemenskap och fick en längtan efter den. Ibland tänker jag att den formen av organiserad kyrka som vi har inte vad det som var tänkt. Vi har vår gemenskap, sedan går var och en hem till sitt. En del har verksamheter de är engagerade i. Men jag kan sakna en vardaglig kristen gemenskap. Där man delar måltider tillsammans och utmanar varandra i vardagen.

Ensamheten är stor i vårt samhälle och många har tyvärr vant oss vi att vara själva. Egentligen så känner sig många ensamma, men många har fått svårt för att umgås. Det gör ju också problemmen med integrationen större. Det är lätt bra att ha en vilja att ta hit människor, men öppet är vårt samhälle egentligen? Kommer folk in i samhället? Det är svårt för många som redan är uppväxt här att komma in i ett socialt sammanhang om de halkat utanför.

Familjer har 1-2bilar ofta, och var och en har hushållsutrustning för enorma summor som många människor i världen inte har. Eftersom vi har vant oss vid den standarden så vill vi gärna ha den. Det kan t.ex. är bra om man kan bygga saker och renovera, men verktyg kostar mycket. Det används för många ytterst sällan. Så vi får spendera massor av pengar på saker som blir liggande, vilket blir ett stort svinn på miljön. Vi har ett konsumtionssamhälle där vi ska vara beroende att köpa nya saker hela tiden. Detta bidrar till ett allt mer stress. För det är så mycket vi ska hinna konsumera.

I mitt hjärta finns en längtan om att leva i ett kollektiv utan för mycket krav, där vi förenas i lärjungaskapet till Jesus. En gemenskap där människor i olika klasser och bakgrund kan hjälpas åt. Där vi tar hand om barnen hemma så de slipper gå på dagis. Där de äldre kan bli omhändertagna och inte få sitta hemma med några korta besök av hemtjänst personal som har för mycket att göra. En gemenskap som får utmana till  efterföljelse och där vi får inspirera till att likna Jesus mer. Där vi får ha saker gemensamt, där vi sätter varandra i fokus och inte oss själva. Jag tror inte det är lättare än leva själv alltid, men det är så jag tror vi är tänka att leva och i längden mår bäst av.

3 thoughts on “Längtan efter kollektiv

 1. Jag måste komma med kritik igen – ty ändå sedan jag läste en bok om kommunismens våld och tvång har jag accosierat dess grundsten egendomsgemenskap med kommunism och lovat mig själv att bekämpa egendomsgemenskap och kollektivaism – om möjligt utrota det från jordens yta även om jag inser detta vara omöjligt – vilket jag avskyr såvida inte några av helt fri vilja bestämt sig att leva så då jag bara ser kommunismens grinande döskalle när jag tänker på egendomsgemenskap. Trots att vi har olika syn på detta skulle jag vilja ta del av era synpunkter angående detta.

  * Observera när jag talar om kommunism talar jag inte enbart och främst om ett politiskt system. Utan – i brist på bättre term – om det tankesystem som ligger bakom – att all egendom bör ägas gemensamt och att ingen ska ha mer än någon annan.

  Står för en absolut privat äganderätt. Varje människa äger sina tillgångar och sin tidsanvändning och får använda dem efter behag. Våra tillgångar är enbart våra. Ingen annan kan göra anspråk på eller kräva det vi arbetat för eller fått som gåva av någon annan. Är lika mycket emot att man plundrar de arma på det lilla de väl äger som att tvinga de välbärgade att ge bort sin egendom till andra människor om de inte frivilligt väljer att göra det. Citatet “Det är den som brukar jorden som äger den” uttrycker perfekt min uppfattning. Bonden äger ensam den gröda han bärgar, gruvarbetaren ensam guldet han bryter, företagaren vinsten företaget gör – även om det så på grund av hans driftighet, uppfinningsrikedom och ihärdiga arbete generar i miljontals kronor – varje krona är deras om de förtjänat dem med ärliga medel. De bestämmer ensamma vad som skall göras med dem – om de skall brukas för uppehället, användas till rekreation/ha roligt för dem, av barmhärtighet avhjälpa behövande medmänniskor nöd, har till och med rätt att kastas bort dem. Om någon vill vara generös med sina tillgångar är det okej men påståendet att det är en moralisk skyldighet är inget annat än slaveri. Jag är inte emot att hjälpa min näste – Självklart bör man hjälpa de i nöd men det skall ske genom vårt lands välfärdssystem och social hjälp vilket vi är med och finansierar via skatt – men emot att det skall vara vår skyldighet att göra så då de på intet sätt har någon rättighet att få del av det vi arbetat för. Jag tror också mer på att att köpa vår medmänniskas tjänster och varor. Så länge vi vill ha saker och köper det kommer det finnas jobb för de som säljer det, om vi slutar handla det försvinner jobben och de blir utan inkomst. Jag har ofta undrat hur de människor tänker som säger att vi bör ge bort det vi inte strikt behöver för vårt uppehälle till de fattiga och nöja oss med det nödvändiga. Hur ska det då gå för dem som livnär sig på överflödsjobb, sådana som säljer varor och tjänster som vi inte behöver men önskar oss. De som jobbar inom turism, kondetori och godisbranchen, smyckes och sminktillverkning – är dessa onda och onödiga yrken.

  Tvång och slaveri är enbart av ondo. Vi får aldrig acceptera slaveri av någon form. Att se sig själv som slav är att anamma döden. Att vara levande död. Om Jesus säger något är jag bered att lyda även om jag alltid kommer säga till honom vad jag tycker om det (jag tror inte Gud vill ha en samling jasägare som av rädsla gör som han säger bara för att inte bli straffade). Jag tänker dock aldrig vara slav under någon – heller döden.

  – Förespråkare för Friheten. Alla människor har rätt att leva fria som de önskar med vilka värderingar de än önskar ha så länge de inte skadar sina medmänniskor, försöker påtvinga dem sina värderingar med våld och följer de lagar som finns till för att skydda människors rätt till liv och frihet.

  – Förespråkare för Åsikts och yttrandefrihet. Varje människa har rätt att hysa en egen åsikt – hon får om den gör skada eller består av förakt inte praktisera eller yttra den, men hon har all rätt att hysa den var det än är.

  – Förespråkare för privategendom och privatäganderätt Står för en absolut privat äganderätt

  – Förespråkare för Individualism. Står för att alla människor har sitt värde som enskilda människor och inte som en del av en grupp. Gruppens bästa får aldrig gå före individens bästa. Emot kollektivatismen – bara ordet för mig att se rött och gnissla tänder.

  – Förespråkare för livets egenvärde. Livet på jorden har ett egenvärde och syfte och är inte bara en förberedelsetid för evigheten. Livet skall levas för sin egen skull. Evigheten är viktig, men man får inte ge det större värde än den nuvarande livet. Det finns inget som kan vara viktigare än nuet och det liv som finns nu.

  – Antikommunist. Starkt emot kommunismens ide att skapa ett gemensamt ägande av produktionsmedlen och ett klasslöst samhälle där allt ska delas och ingen har rätt till mer än någon annan. Hyser även motvilja mot kommunitetsliv och egendomsgemenskap – vilket utgår från min avsky mot kommunism och socialism i alla dess former då den oftast använt sig av onda metoder och inte accepterar andra levandssätt för att genomdriva sin samhällssyn – något jag fullständigt vänder mig emot. Om människor frivilligt väljer att leva i sådan gemenskap och dela med sig av allt så är det deras val men de har ingen rätt att kräva att andra ska leva likadant.

  – Anti-Alturist – Emot skyldigheten att sätta andra främst. Om någon tjänar sin näste måste det ske frivilligt. Jag håller förvisso med att egoism där man sätter sig själv först och aktivt skadar sina medmänniskor är ond men betraktar ändå dess motsvarighet alturism (skyldigheten att tjäna sin näste, osjälviskhet) som än mer avskyvärd.

  – Anti-Asketist – Emot asketismen försakelsen av jordiska och äktenskapliga bindningar och även asketismens upphöjandet av lidandet som något gott och ett självändamål. Det är inte fel att njuta av Guds goda gåvor och glädja sig över livet. Betraktar förakt mot Guds goda skapelse – allt det av det här livets goda som inte är syndigt – som förakt mot Gud själv. Lidandet kan luttra och forma oss men i sig själv är det ont. Om vi möts av det så får det göra sin uppgift men vi har ingen anledning att söka det eller tycka om det.

  – Antiracist/nazist – Emot att man behandlar människor illa eller förtrycker dem på grund av ras, religion, sexuell läggning etc även om jag erkänner människors rätt att hysa dessa åsikter så länge de inte handlar på dem.

  – Anti-Kolonalist – Emot att folk drar in och erövrar och förstör andra folks liv och kulturer och tvångskonventerar befolkningen även om de så idkar avgudadyrkan, kannibalism, människo-och barnoffer och sexuella orgier. Ingen har rätt att ödelägga ett annat folks livsstil hur det än är beskaffat.

  Citat från några böcker som stärkt min tro på privatäganderätt och min avsky mot kommunism vilket jag står helhjärtat för.

  – Det här synsätten förespråkar slaveri och kan bara leda till död och förtvivlan.

  Du måste lära dig att den moraliska vägen för en människa i detta livet är att hjälpa andra, inte sig själv. Mänskligheten är usel, ovärdig, osund, och vidrig. Att hjälpa andra är enda sättet att bevisa vad ens själ är värd. Det är det enda verkligt goda en människa kan göra.

  Självuppoffring för att tjäna andra är människans högsta moraliska plikt och enda anledningen till att hon kommit till världen.

  – Det här synsätten hyllar friheten och är det enda sättet att leva om man högaktar livet

  Varje människas liv är rätteligen hennes eget. En enskilds människas liv kan och måste tillhöra bara henne själv, inte ett samhälle eller en stat – för då är hon bara en slav. Ingen kan förneka en annan människa hennes rätt till sitt eget liv, för det är detsamma som att stjäla hennes möjligheter att upprätthålla sitt liv. Det är förräderi mot mänskligheten att rikta en kniv mot en annan människas strupe och diktera hur hon ska leva sitt liv. Inget samhälle (grupp eller församling) kan vara viktigare än de enskilda människor det består av, för då kan man tillskriva vad som helst utom människan den högsta betydelse.

  Livet är den gåva var och en av oss har fått. Vårt liv är vårt och ingen annans. Det är omätligt dyrbart. Det är det största värde vi kan få. Vårda er om det.

  “De (de onda) säger att ingen enskild bör ha rätt att uppnå någonting på egen hand då ingen har rätt att uppnå vad någon annan inte kan. De säger att prestationer är korrupta eftersom de är rotade i egenintressets ondska, därför är frukterna av den prestationen besmittad av av dess onda. Det är därför de predikar att all vinning måste offras till dem som inte har förtjänat det. De tror att det bara genom ett sådant offer kan dessa frukter renas och bli goda. Vi tror å andra sidan att ditt eget enskilda liv har ett värde i sig själv, och vad du uppnår är ditt. Endast du kan uppnå självvärde för dig själv. Varje grupp som erbjuder det till dig, eller kräver det av dig, kommer med slavkedjor.

  “Generositet är bra, om det sker utav egen fri vilja, men en tro på moralsk skyldighet att självuppoffra sig själv för andra är inget mindre än sanktionering av slaveri. De som säger att det är ditt ansvar och plikt att offra dig för andra försöker avleda din syn från kedjorna de fäster runt din nacke “.

  Jag är bered att ändra min handlingar i detta och motvilligt ändra livföring om det är syndiga värderingar men mina värderingar står jag för då jag inte kan annat sedan får Gud göra vad han vill med mig – Jag vet att jag aldrig kan få rätt mot Gud, men står ändå för det. Allt annat vore feghet och hyckleri.

  Svara mig på tobiasgottfridsson@outlook.com

  Like

  • Jag ska vara helt ärlig. Jag läste bara halva ungefär, sedan skummade jag resten. Det är roligt att du delar dina tankar om sånt här men försök och hålla det kortare.

   Jag tror på kärleken som lag och ett djupare mål än att jobba, sova och äta. Mitt rättesnöre i livet är bibel. Livet handlar om att lära sig älska. Prylar och pengar är nödvändigt ont i denna värld, att sträva mot ett samhälle med mindre prylar och pengar ser jag bara som något gott. Att leva i gott och vi mår bättre, du får koppla det till kommunism fast jag förstår inte till vilken nytta?

   Din koppling till kommunism tycker jag är tråkig att du gör. Det är något som allt för många gör, placerar människor i fack och generaliserar. Istället fokusera vad du ska kämpa mot kanske du ska fokusera på vaf du ska kämpa för? Vi männinskor är så duktiga på att hitta fel på andra och andras tankesätt. Då menar jag inte att vi behöver hålla med om allt. änniskor har överlag behov av att identifera sig med andra åsikter.

   Vi ska vara ärliga mot oss själv och Gud tar emot oss som vi är. Det jag delar på bloggen är i mycket subjektivt från mitt sätt att se på det. En sund kristen gemenskap kdär kan männoskor mötas och komma överens fast man har olika uppfattningar om mycket, det är vad kärlek är.

   Like

 2. Du vill få det lite kortare – så här är det kortare.

  – Acciosierar egendomsgemenskap och kollektiv med kommunism pga dess framtoning och tvångsanslutningsmetoder under 1900-talet. Andra kollektivgrupper som sysslar med egendomsfördelning har oftast intet utåt försökt omvända eller påtvinga andra sitt levnadssätt.

  – Att pengar och prylar är ett nödvändigt ont håller jag inte med om. De är goda ting som med allt annat kan användas fel – det främsta sättetr att använda dem fel är att sätta sig på dem som seriefiguren Joakim von Anka – så länge de cirkulerar bidrar det till våra medmänniskors livsuppehälle – vare sig man skänker bort dem eller köper något för dem och såvida bidrar att den som säljer varan kan köpa vad den behöver. Jag har ofta undrat hur de människor tänker som säger att vi bör ge bort det vi inte strikt behöver för vårt uppehälle till de fattiga och nöja oss med det nödvändiga. Menar de att alla som jobbar och tjänar sitt uppehälle genom överflöds varor och tjänster har värdelösa jobb som inte borde få finnas. Tror för övrigt att samhället ska styras av handel, kommersialism, konkurrens och konsumism. Det är så tillvaron är menad att vara beskaffad. Naturens lag är att de stora jagar de små – det är inget vi kan ändra på. Likaså är människorna konkurrenter om den här jordens tillgångar – jag försöker se och acceptera livet och världen (jorden) för vad den är och inte hur jag önskar att den skulle vara.

  – Det är metoderna som kommunismen använt sig av – inte människorna – som jag avskyr. Ingen har rätt att påtvinga andra människor sin åsikt eller sätt att leva – även om deras sätt skulle vara gott och de människor de försöker påverka lever ont. Vare sig det gäller att få människor att dela med sig, hjälpa andra, eller omvända människor till tron på Jesus så gör själva medeln – om de använder hot och våld – att ändamålet – även om det är gott att det inte kan betraktas som annat än ont. Jag säger inte att kristna som omfattar kollektivaism och egendomsdelande använder sådana metoder men många har gjort det vilket gör att jag betraktar det med viss misstänksamhet.

  – I fråga om kollektiv och min motvilja mot detta beror det nog på att jag vant mig vid att vara ensam och känner mig osäker i sällskap med för många människor. Eftersom jag är lite människoskygg har jag därför tagit ddn lättaste utvägen – att undvika människor jag inte känner så mycket som möjligt. Såvida inte de tar första steget eller jag är så illa tvungen pratar jag inte med folk jag inte känner – via brev och chat går bra – men aldrig personligen. Hemma via sociala medier eller chat kan jag modigt säga vad jag tycker och vad jag tror på men personligen ansikte mot ansikte skulle det förmodligen bli en enda röra.

  Jag avslutar med ett av citaten jag lever med och som jag tror helhjärtat på.

  “Generositet är bra, om det sker utav egen fri vilja, men en tro på moralisk skyldighet att självuppoffra sig själv för andra är inget mindre än sanktionering av slaveri. De som säger att det är ditt ansvar och plikt att offra dig för andra försöker avleda din syn från kedjorna de fäster runt din nacke “.

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s