Brev till syskon: Att växa i Kristus

När vi tar emot Jesus i våra liv då börjar resan och kampen på allvar. När jag kom tillbaka till Gud så förvandlades mitt liv. Men jag vet att jag har en lång resa framför och det finns inga genvägar. Vi får en ny riktning och en ande som leder oss. Men det är inte genom våra prestationer vi “uppnår frälsning/vinner segerkronan1“, utom genom att bevara tron. Jag vill skriva detta som en uppmuntran till alla som vill gå med Jesus att bevara er längtan och iver. Men också för att vi ska ha i åtanke att ingen är perfekt och vi måste älska och hålla fred med varanda.

 

Inledning

Att gå med Jesus handlar om att “födas på nytt”2 me vi blir inte perfekta. Liksom en planta som växer när den lever men när den slutar växa är det ett tecken på brist på näring och vatten, så kan det bli i det kristna livet om vi inte fylls på med kraft. I bibeln beskrivs det som “levande vatten”3. Att förvänta sig att kristna ska leva ett liv utan att göra fel någon gång är en falsk bild, det handlar om får strävan efter rättfärdighet.

Besinna nu först vad det är att bliva en kristen. Inom varje människohjärta skall golgatastriden upprepas (Romarbrevet 6:5,6). 4

 1. Se Filipperbrevet 3:13, Hebreerbrevet 12:1
 2. Förklaras i 2 Korinthierbrevet 5:17, Titusbrevet 3:5, 1 Petrusbrevet 1:3 & 1 Johannesbrevet 2:29; 3:9; 4:7; 5:1-4, 18
 3. Förklaras i Johannesevangeliet 7:38
 4. Citat ur “Uppsatser och tankar” av N.P. Wetterlund

 

Längta efter mer av Gud

Har ni hört uttrycket “En gång frälst1, alltid frälst”?  Det är inte bibliskt och är mycket farligt att det figurerar. Vi kan inte bli slutgiltigt frälsta för ens vi kommer till himlen. Paulus säger:

För själv utgjuts jag redan som ett dryckesoffer, och tiden för mitt uppbrott har kommit. Jag har kämpat den goda kampen, jag har fullbordat loppet, jag har bevarat tron. Nu ligger i förvar åt mig rättfärdighetens segerkrans som Herren, den rättfärdige domaren, ska belöna mig med på den dagen, och inte bara mig utan alla som älskat hans uppenbarelse. 2

Vi behöver hålla liv i tron, som i alla relationer. Om du har en vän som du aldrig träffar så kommer ni till slut tappa kontakten. Så är det med Gud, om man aldrig spenderar tid med honom.3 Det gör ont i hjärtat att se och veta att det är många som liksom tappat gnistan i livet. Då är det lätt att tänka dömande, men det ska vi verkligen inte göra. Jag tänker att de människorna en gång tagit emot Jesus och liksom alla finns en djupare längtan efter någon djupare mening. Utmaningen ligger hos oss att hjälpa varandra att hålla den gnistan levande, det ser vi också på flera ställen i bibeln.Detta handlar som i allt att inte falla i laglöshetens/nådens eller lagiskhetens dike, utan vandra mitt på vägen.

När vi kommer till tro bör vi längta efter mer av Gud, liksom ett spädbarn längtar efter modersmjölken5. Då är vi extra känsliga, jag har själv sett hur en person som kom till tro och sedan föll tillbaka i sin gamla vänskapskrets en tid direkt börja glida åt fel håll. Jag  var uppriktigt orolig för honom ett tag. Han insåg detta i tid och kom tillbaka till den kristna gemenskapen vilket vi idag kan tacka Gud för. Men bibeln lär oss också att vi behöver växa och vi förväntas klara mer och mer.6 Paulus lär oss även:

tills vi alla kommer fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds son, blir fullvuxna och når en mognad som svarar mot Kristi fullhet. Vi skall inte längre vara barn och låta oss drivas omkring av alla lärovindar, inte vara lekbollar för människorna, som vill sprida villfarelse med sina bedrägliga påfund. Nej, låt oss i kärlek hålla fast vid sanningen och växa i alla avseenden så att vi förenas med honom som är huvudet, Kristus. 7

 1. Frälst = Räddad
 2. 2 Timotheosbrevet 4:6-8 (Svenskbibeln)
 3. Se Judas brev vers 5
 4. Se Judas brev vers 3
 5. Se 1 Petrusbrevet 2:2
 6. Se Hebreerbrevet 5:12-13
 7. Efeiserbrevet 4:13-15 (Bibel 2000)

 

Slutord

Ibland ställer vi för höga förväntningar på varandra. När vi inte får glömma att vi är Guds barn1, vi ska behandla varandra som det. Hur behandlar man ett barn på ett bra sätt? I allt försöker man hjälpa dem att komma framåt i livet, man har tålamod och ger inte upp när dem går fel. För dem går fel, ofta. Jag brukar tänka att mina föräldrar och Gud har inte haft lätt med mig. Tänker man så har man lättare att förstå att det inte är så enkelt alla gånger. Vi behöver varandra så mycket.

Det är viktigt att behandla varandra väl och visa kärlek och tålamod. Om någon syndar utan att förstå det bör vi bara ta itu med det med respekt och kärlek. Något som sammanfattar mycket av det jag sagt nu är:

Håll sams med varandra. Alla ska göra sitt. Hör våra råd: Tala allvar med dem som åker snålskjuts på andra. Trösta och peppa dem som halkar efter. Stöd och hjälp dem som vacklar. Ha tålamod med alla och ta hänsyn till individuella behov. Och när ni går varandra på nerverna, akta er för att hämnas på varandra. Se till varandras bästa sidor och försök alltid locka fram dem. 2

All välsignelse och styrka att stå fasta i kampen önskar jag er.

 1. Se Johannesevangeliet 1:12-13, 1 Johannesbrevet 3:1, Galaterbrevet 4:4-5, Lukasevangeliet 18:16-17 
 2. Ur 1 Thessalonikerbrevet kap 5 (The Message, bibelparafras) se vers 13-15

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s