En dikt om vishet

När jag var ung sökte jag många strider,
jag trodde mig veta mycket.
Men ack! – Jag bedrog mig själv,
det jag ägde var stor dårskap.

När jag sedan sökte jag vinna kunskap,
insåg jag hur lite jag egentligen förstod.
Arma möda! – Ju mer kunskap jag fick,
ju mer lidande tillskansade jag mig.1

Kunskap är dock gott – om vi inser hur lite vi förstår,
då ger det oss vishet, som är livets stora skatt
Att be om råd och kunskap av dem som äger det,
det är att förstå vad vishet är.

Jag har lyssnat på många människor tala
det finns mycket vishet och mycket dårskap,
Jag sökte i öst och i väst, i norr och söder
men jag fann att den största visheten icke finns under solen.2

Mycket finns i världen som kallas kunskap och vishet,
dåren talar högt om den kunskap han ej besitter.
Blott en sanning finns – “jag är sanningen”.3
den insikten visar vägen till sann visdom. 4

När den insikten har sjunkit in i hjärtat,
och då vi mäktar inse vad det är att älska. 5
I en strid mellan syskon finns ingen vinnare, 6
blott skapar det stor splittring. 7

Vandra vägen framåt, vik inte av,
inte åt höger men ej heller åt vänster. 8
Med sanningen – vandrar du aldrig ensam, 9
på den enda väg som leder hem. 3,10

  1. Predikaren 1:18
  2. Predikaren 4:7
  3. Johannesevangeliet 14:6
  4. Första Korinthierbrevet 3:19
  5. Matteusevangeliet 22:37-40
  6. Romarbrevet 12:17-19Matteusevangeliet 5:92 Korinthierbrevet 13:11, 1 Thessalonikerbrevet 5:13
  7. Romarbrevet 16:17Titusbrevet 3:10, 1 Korintierbrevet 12:25
  8. 5 Mosebok 5:32-33
  9. Hebreerbrevet 13:5, Matteus 28:20
  10. Apostlagärningarna 4:11-12

Relaterat:
Ett citat om sanning ur “UPPSATSER OCH TANKAR” Av N.P. Wetterlund

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s