Söndagsgudtjänst

I söndags var jag gå Gudstjänst med Frälsningsarmén, det handlande profetior i Gamla Testamentet som går i uppfyllelse.

Inledningen handlade om Jesaja 61:1-2 och det stycke i Lukasevangeliet då Jesus uppfyller det:

Efter detta återvände Jesus till Galileen i Andens kraft, och snart talade man om honom överallt i trakten. Han undervisade i deras synagogor, och alla lovordade honom. När han kom till Nasaret, där han växt upp, gick han som vanligt till synagogan på sabbaten . Och då han reste sig upp för att läsa, räckte man honom profeten Jesajas bokrulle. Han öppnade den och hittade det ställe där det står: ”Herrens Ande är över mig för han har smort mig att förkunna ett glatt budskap till de fattiga. Han har sänt mig att förkunna frihet för de fångna och syn för de blinda, till att befria de förtryckta och ropa ut ett nådens år från Herren.” Han rullade sedan ihop boken, lämnade den till tjänaren och satte sig. Alla i synagogan hade sina blickar vända mot honom. Han började tala till dem: ”Idag har det här skriftstället gått i uppfyllelse inför er som lyssnar.” Alla talade väl om honom och förvånades över hans underbara ord. De sa till varandra. ”Det är väl bara Josefs son?” Då sa han till dem: ”Snart påminner ni mig säkert om ordspråket: ’Läkare, bota dig själv!’ och säger till mig: ’Gör samma under här i din hemstad som vi har hört att du gjort i Kafarnaum.’ ” 1

Det var även möjlighet för att ge vittnesbörd, det är gott, det vara trevligt om det gavs möjlighet till oftare. Det är trosstärkande.

Predikan handlade delvis om tystnaden som uppstod när han satte sig, ett ställe man kanske inte tänker att man brukar tala utifrån: Han rullade sedan ihop boken, lämnade den till tjänaren och satte sig. Alla i synagogan hade sina blickar vända mot honom.

Sedan kom han in på att Jesus hade en uppväxt som är som våran. Så han förstår var och ens situation. För han hade en enkel uppväxt. Han kommer tillbaka till sin hemstad efter lång tid, så det är inte så konstigt att stämningen blir så. Men han kliver in i där ham hör hemma och tar sin plats.

I slutat kom han in på ett ställe i Uppenbarelseboken:

Och jag såg i högra handen på honom som satt på tronen en bokrulle med skrift på både framsidan och baksidan och förseglad med sju sigill. Och jag såg en väldig ängel som ropade ut med hög röst: »Vem är värdig att öppna boken och bryta sigillen?« Men ingen i himlen eller på jorden eller under jorden kunde öppna boken och se i den. Och jag grät häftigt över att det inte fanns någon som var värdig att öppna boken och se i den. Men en av de äldste sade till mig: »Gråt inte. Se, han har segrat, lejonet av Juda stam, skottet från Davids rot. Han kan öppna boken med dess sju sigill.« 2

Det var en del tänkvärt i predikan.

Det finns framförallt en sak jag uppskattat med Frälsningsarmén att de har en bra undervisning. De predikar om många uppbyggliga saker, de har en hel del förkunnelse som uppmaningar och fostran.

  1. Lukasevangeliet 4:14-23 (nuBibeln)
  2. Uppenbarelseboken 5:1‭-‬5 (Bibel2000)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s