Citat ur “Uppsatser och tankar” av N.P. Wetterlund

Kristendomen är intet drömliv, intet känslofråseri, ingen dådlös dvala. Han är karaktärsutveckling, organisk livutveckling, där allt följer växandets lagar (Markusevangeliet 4:26-19. Evangelium är ett ljuvligt och glatt budskap om att kunna bliva och vara verklig människa (2 Timotheosbrevet 3:16, 17)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s