Summering av bibelskoleterminen: Lukas

Det har varit en spännande termin med mycket intressanta upptäckter och insikter genom studierna. Det har varit fantastiskt att få avsätta så mycket tid att upptäcka bibeln.

 

Tankar om varje tema

Tema 1 – Bibeln

Att studera och djupdyka i bibeln reflektera över sin bibelsyn är gott, det har jag fått djupare insikt om. Det hjälper oss “att mogna i Kristus likhet” som jag uttryckte i den rapporten. Jag skrev också “Att läsa bibeln och begrunda det som står, samt att försöka leva ut det i min vardag. Även att ständigt utmana sig själv till att bli mer lik Jesus.” Det känner jag att min insikt har blivit större i under denna tid.

 

Tema 2: Gudsbild

Är grunden för när man läser och tolkar det som står i bibeln. En viktig bit att inse om detta är vår Gud inte vill ha präktiga fasader, frasmakeri och liknande. Nej, han vill ha vårat hjärta, vårat liv. Vi faller alla ibland, det har Gud förståelse för. Men vi måste lära oss att älska varandra djupt och innerligt!

 

Tema 3: Moseböckerna

Här finns mycket att lära om vem Gud är. Den boken ger oss djupare förståelse om vem Jesus är. Även om det finns saker som vi kan ha svårt att förstå så är de mycket läsvärda.  Här har jag klippt ur en sak som jag skrev som var dumt. I en uppgift i rapporten så gav jag mina tankar om Guds bud, lite senare har jag med ett viktigt bibelcitat om bön:

1. Du skall inte ha andra gudar vid sidan av mig.
”Du skall älska herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela ditt förstånd”

2. Du skall inte missbruka Herrens, din Guds, namn, ty Herren kommer inte att lämna den ostraffad som missbrukar hans namn.
Vi ska ge akt på bl.a. vad vi lär ut. Vi ska en dag stå till svars för var vi lärt människor, om vi lär ut t.ex. att Muhammed är en fullvärdig väg till himlen så är det emot Guds ord. Vi ska inte bara säga det som människor vill höra.

3. Tänk på att hålla sabbatsdagen helig.
Det är viktigt att frukta Guds ord och att spendera tid varje vecka i de heligas gemenskap. Men vi behöver vila, jag märker det själv att jag mår egentligen inte bra när jag fyller 7 dagar i veckan. Så vi behöver en dag då vi bara tar det lugnt. Det är ett bud som jag tycker vi borde akta högre.

4. Visa aktning för din far och din mor, så att du får leva länge i det land som Herren, din Gud, ger dig.
Vi ska älska och respektera våra äldre som gått före oss, framför allt våra föräldrar.

6. Du skall inte begå äktenskapsbrott.
Där ser jag även att äktenskapsbrott är mellan man och kvinna, all annan sexualitet är emot Guds vilja. Detta är ett känsligt ämne i dagens Sverige men vi bör stå för Guds bud och inte människors.

8. Du skall inte vittna falskt mot din nästa.
Vi ska i allt sträva efter att leva ärligt.

9. Du skall inte ha begär till din nästas hus.
Vi ska inte kräva något som inte är vårt.


“Och när ni ber skall ni inte rabbla tomma ord som hedningarna; de tror att de skall bli bönhörda för de många ordens skull. Gör inte som de, ty er fader vet vad ni behöver redan innan ni har bett honom om det.”

 1. Mattuesevangeliet 6:7-8 (Bibel 2000)

 

Tema 4: Lukas evangelium

Denna bok är intressant och bra att börja med. Lukas var en väldigt lärd man som skrev mycket strukturerat och klokt. Vi skulle välja ett tema att resonera om: ”Gud den högste”, ”Bön”, ”Jesusbilden”. Så jag ser att jag valde bön.

Lukasevangeliet lär oss hur oerhört viktigt det är med bön. Vi skall be i alla livens skeden, lämna allt till Gud. Vi kan be när det går bra1, när det är svårt2, för medmänniskor3, för dem som gör oss illa4. Det är så tydligt hur han Lukas vill visa oss att Gud vill vara med hela våra liv.

1. Luk 1:46-55
2. Luk 22:42
3. Luk 22:32
4. Luk 23:34

 

Tema 5: Jesus och frälsningen

I detta ämne så skulle vi ta upp vilka sidor vi hade som liknade Jesus. Det är inget som jag kommer dela här för jag gillar inte att skryta. Den var det lite om offer, kopplat på något som jag ansåg var lite konstigt. Men så var det också en fråga vad offret (Jesus) betydde för mig, då svarade jag så här:

Jesus har gett sitt liv för mig så jag kan gå fri, att få ta emot den gåva och den nya livet är allt för mig. Inget annat kan kallas liv. Det Jesus har gjort med mig sen jag kommit tillbaka vill jag inte byta ut för alla pengar och skatter i världen. Det är genom att leva nära Jesus som vi kan bli lika honom och det är fantastiskt.

 

Tema 6: Guds rike

Här skulle man förklara hur man kunde engagera sig i för att sprida Guds rike. Så jag tänkte på min vision med Pannkakskyrkan att det arbetet skulle utvecklas och växa. Jag uttryckte en längtan för att nå människor som marginaliserats. Att ta emot Gud som ett barn är viktigt. Ju mer man lär känna Gud inser man att saker sker genom hans kraft. När vi släpper efter och bara blir ett verktyg för honom, då är blir vi till mest nytta för att sprida Guds rike.

 

Tema 7: Apostlagärningarna

I detta stycke fick jag bland annat berätta om min erfarenhet av dopet, då skrev jag så här:

Att erkänna sin synd och ta emot förlåtelse för att sen leva det nya livet som Gud har tänkt. Att lämna köttets väg, bryta med syndiga beteenden. Omvända oss får vi ju göra gång på gång. Men vi bör tänka på dopet som en pånyttfödelse.

 

Tema 8: Anden

I denna uppgift fick jag dela en sång som betydde mycket om mig som handlade om anden. Så valde jag en psalm av William Booth som heter sänd din eld, här ett citat ur sången:

Att jag må sprida Jesu hälsning,
sänd din eld! Sänd din eld! Sänd din eld!
Jag vill kämpa för världens frälsning,
sänd din eld! Sänd din eld! Sänd din eld!
På altaret jag villigt bär
mitt liv, med allt jag har och är,
med elden krön mitt offer här!
Sänd din eld! Sänd din eld! Sänd din eld!

 

Tema 9: Andliga vanor

Detta fördjupade min insikt av vikten av goda vanor i relationen med Gud. Att jobba för att få bra vanor hjälper verkligen att bygga upp en stark relation med Gud. Här är ett citat från rapporten:

När jag cyklar längre sträckor på vägar där det är lite trafik, t.ex. inne i skogen och inte har musik på då kan jag meditera hjärnan och ta tid för bön. Jag upplever också att ju mer man lägger tid på bön så kommer man in i ett böneliv som är underbart. Enkelhet är en bra utmaning men svår, för man har ju ändå vissa behov och man vill ju unna sig saker. Fast man vill hålla det på en enkel nivå.

Se blogginlägget.

 

Tema 10 & 11: Församlingen

Församling är gemenskap med Jesus i centrum som föder tillbedjan, lärjungaskap och mission. 1

Det är gott att tänka över hur man förhåller sig till församlingen, vad som är viktigt i den och så. Det var intressant att lära sig att Ekklesia (Ordet i grundtexten) som översätts med församling har en bredare innebörd: Den universella församlingen, lokalförsamlingen och husförsamlingen.  Ett ämne som jag begrundar mycket fortfarande. Några saker ser jag att är viktiga att fokusera på i en församling som är verkliga utmaningar:

 • Vi räknas Guds familj och bör umgås på det sättet och träna på att älska varandra som syskon.
 • Att vi förstår att vi är Kristi kropp (och behandlar varandra utifrån det.
 • Utmana och stötta varandra i efterföljelse.
 • Huvudfokus på uppdraget: “It’s not that the Church has a mission, the mission has got a Church2

Ett nytt bud ger jag er: att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er ska också ni älska varandra. Om ni har kärlek till varandra ska alla förstå att ni är mina lärjungar. 3

Se blogginläggen: Del I och del II

 1. Söndagsinlägg: En levande församlingsgemenskap
 2. Citat av Micheal Frost Resistanceandrenewal.net: God does not have a mission for his church
 3. Johannesevangeliet 13:34-35 (Folkbibeln 98)

Tema 12 & 13: Etik

Fantastiskt ämne, där vi får komma in på vad det är att leva som kristen! Det är nyttigt att rannsaka sig själv åter och åter och kämpa mot sin synd, så Gud kan ta plats i ens liv. Att leva som kristen handlar om att vara jordens salt och ljus.  Där vi ska visa på en kärlek som inte i världen, vilket vi kan göra genom gudsfruktan.

Att identifiera sig med sin tro och relation med Jesus är en viktig bit i det kristna livet. Vår tro får inte handla om att vi går till kyrkan på söndag och sen lever våra vanliga liv. Hur vore det att vara gift med någon som du inte umgås med mer än några timmar i veckan? Det blir inte en så nära relation? Eller för en professionell idrottare att träna nån timme i veckan? Nej, kristen tro är en livstil. 1


Ty hela lagens uppfyllelse ligger i ett enda budord, nämligen detta: ”Du skall älska din nästa såsom dig själv.” 2


Man kan få uppfattning om att det är lagar och regler, på vad man inte ska göra. Men det är en osund inställning och tankesätt. Man få ta med i tankarna i Sveriges lagbok är tjock och det finns massor av lagar som ska följas och känner förmodligen inte till hälften av dem. Grundprinciperna för livet är ju enligt Gud bara 101. Jämför man det så, då är det inte många regler att hålla koll på. Dessa är ändå ganska luddiga och det blir en samvetsfråga. Grunden för allt är att visa kärlek till Gud och sin nästa. 3

Här finns det ett kort bibelord jag vill flika in för det är så viktigt och påminner oss att ifrågasätta oss själva:

Men nu måste ni se till att leva på ett sätt som är värdigt det glada budskapet om Kristus. Antingen jag är på besök hos er, eller är på en annan plats, vill jag höra att ni står fasta och är fullständigt eniga, så att ni sida vid sida kämpar för att sprida tron på det glada budskapet om Kristus. 4

Se blogginläggen: Del I och Del II

 1. Söndagsinlägg: Etik I
 2. Galaterbrevet 5:14 (1917års översättning)
 3. Söndagsinlägg: Etik II
 4. Filipperbrevet 1:27 (Nya levande bibeln)

 

Tema 14: Uppdraget

Det mest spännande av ämnena. Vårat uppdrag som Jesus kallade oss att gå ut och leda människor till tro. Det är fantastiskt att få fördjupa sig i detta. Så man får påminnas hur viktigt det är och får lära sig av andra erfarenhet.

Detta är oerhört viktigt att vi tar detta uppdrag på allvar. För det är förutsättningen för att tron ska föras vidare till nästa generation. Det är farligt när vi blir för uppslukade av vardagen bekymmer så vi glömmer vad vi är kallade till att göra. Precis som i gamla förbundet så är Gud i första hand inte intresserad av hur duktig vi är på att citera bibelverser2, om vi har varit punktliga till gudstjänsten. Allt det bör vara något som kommer av sig sig när vi lever med Gud i vår vardag. Gud vill inte vara med 2 timmar varje söndag, han vill ha hela vårat liv. Det är i vår vardag tron gör skillnad. Att vi inte ska bara vara ordets hörare utan ordets görare.3

2. Se Mika 6:6-8
3. Se Jakobsbrevet 1:22-25

 

Slutord

När jag läser mina rapporter, anteckningar och så inser jag att jag har växt. Nu ser jag saker som jag skrev som jag inte hade uttryckt idag. Mer och mer så märker jag att jag tänker mindre kategoriskt. Det känns bra.

Sedan jag startade denna blogg så har det varit gott att få dela med mig av det jag upptäckt i mina studier. I allt mitt sökande efter att förstå mer av Gud och hans vilja så inser jag vikten efter att av ett sunt lärjungaskap och att ledas av anden. Kampen består mycket i att bekämpa sin egen synd och sprida evangeliet. Att sträva efter ha Gud med i allt, det är inte alltid lätt men det ända som är viktigt egentligen:

Anpassa er inte efter den här världen utan låt er förvandlas genom förnyelsen av ert sinne, så att ni kan avgöra vad som är Guds vilja – vad som är gott och fullkomligt och välbehagligt för honom. 1

 1. Romarbrevet 12:2 (Svenskbibeln)

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s