En dikt om livet

Inte är det på det sätt som vissa tror,
att man ska dela upp “onda och goda” människor1.
Ty alla på jorden är skapta av Gud,
vi lever alla under samma bud2.

Vi har så lätt att se ner på vår nästa,
när vi egentligen borde önska alla det bästa3.
Det är verkligen inte alltid lätt,
även om det i längden är det som är rätt.

Att älska är mycket, inte bara att ha tålamod,
trösta, fostra, led, förmana men i allt var god4.
Det är lätt att göra det ena men inte det andra,
det är svårt för alla, vi skall försöka att inte klandra4.

Kärleken är lagen5 och Jesus är vägen6,
ty det är ingalunda bara en sägen7.
Regnet faller och solen lyser på alla8,
men vi har alla en väg att knalla
9
.

Vart i livet vi går kan bara vi själva styra10,
men snälla, gå inte bara runt och yra.
Sök sanning, rättfärdighet och kärlek här11,
och den verkliga skatt som vishet är12.

 1. 1 Mosebok 1:26-27
 2. 1 Johannesbrevet 5:3Matteus 22:37-40
 3. Efesierbrevet 4:291 Petrusbrevet 2:1-3
 4. Lukasevangeliet 17:3, Apostlagärningarna 20:28-312 Timotheosbrevet 2:23-262 Timotheosbrevet 4:2, 1 Timotheosbrevet 5:12-15
 5. Galaterbrevet 6:1
 6. Johannesevangeliet 14:6
 7. 1 Korinthierbrevet 15:20-22
 8. Matteusevangeliet 5:45
 9. Lukasevangeliet 9:23
 10. Efesierbrevet 2:8, Matteus 7:24-27
 11. Filipperbrevet 1:9-10
 12. Ordspråksboken 9, Ordspråksboken 3, Ordspråksboken 16:16

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s