Dikt om kärlek

Kärlek är att visa omsorg
och medlidande för sin näste.
Kärlek är att ta sig tid,
att ta sig an den som behöver.

Kärlek är att lyssna,
på den som behöver prata
Kärlek är att känna empati
och dela någons lidande eller glädje

Kärlek är att stötta,
att ge mod åt den svage.
Kärlek är att tjäna,
att ta hand om andra.

Kärlek är att uppmuntra,
till att må och göra gott.
Kärlek är att förmana,
till att handla rättfärdigt.

Kärlek är att förlåta,
även när man har sårats djupt.
Kärlek är att be om förlåtelse,
när man har sårat.

Kärlek är att ödmjuka sig,
att låta andra ta plats.
Kärlek är att via hänsyn,
att se till andras bästa.

Kärlek är att sprida frid,
att vara vänlig och lugn.
Kärlek är att stifta fred,
att hjälpa andra att vara sams.

Den som har Kärleken,
bryr sig mer om sin näste än sig själv.
Den som har Kärleken,
glädjer sej åt att glädja andra.

Den som har Kärleken,
har inte sin glädje makt och pengar.
Den som har Kärleken,
har inte sin fröjd i egen vinning.

Den som har Kärleken,
den finner sann frid.
Den som har Kärleken,
den finner äkta rikedom.

Lycklig är den som tar emot Kärleken,
lycklig är den som förstår Kärleken,
lycklig är den som ger av Kärleken,
lycklig är den som lever i Kärleken.

Kärleken är tålmodig och mild. Kärleken är inte avundsjuk, skrytsam eller högmodig. Den är inte oförskämd eller självisk. Den ilsknar inte till, och den är inte långsint. Den gläds inte över någon orätt utan finner sin glädje i sanningen. Den ger inte upp. Den tror allt, hoppas allt och uthärdar allt1

  1. 1 Korintierbrevet 13:4-7 (nuBibeln)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s