Tankar om dårskap och vishet

Vishet är bland annat att…

… inse sina begränsningar och svagheter.
… lära av sin and andras erfarenhet.
… uppskatta förmaningar och goda råd.
… fostra och förmana utan att döma.
… kompromisslöst älska.
… sträva efter sanning och rättfärdighet.
… vara ödmjuk.
… respektera utan att behöva acceptera.
… tjäna andra.
… uppskatta det enkla.
… begripa att lidanden är nyttigt.
… se till hjärtat.
… ha förmågan att urskilja det goda.
… skipa fred.
… göra sig fri från beroenden.
… förstå att över allt står kärleken.

 

Vishet är bland annat inte…

… detsamma som att vara lärd eller kunnig.
… att förkasta det man lärt.
… att tro sig vara bättre.
… att ha sin lycka i ting eller pengar.
… att göra sig bekymmer.
… att se på till yttre.
… att stressa.

 

Vem är då dåren och vem är då vis?

Faller vi inte alla in i dårskap ibland? Är vi inte då alla dåraktiga stundvis? Kan vinna vishet innan vi varit dårar? Kan vi nå full vishet eller är det blott en strävan? Kan vi från något på jorden få sann vishet?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s