Se på barnen

Se på barnen – dem gör sig inga bekymmer,
och dem tror gott om alla som de möter.
Se på barnen – som inte dömer på det yttre,
och välkomnar alla i sin gemenskap.

Lär av de minsta – de önskar alla gott,
och finner ingen lycka i att göra någon illa.
Lär av de minsta – dem älskar att ge till den som behöver,
och fäster sig inte vid världsliga tid.

Lev som de små – så sprids det mer godhet i världen,
och sålunda fred och sanning råda få.
Lev som de små – sök inte din glädje i makt och ting,
och blott då kan vi förstå vad fullkomlig kärlek är.

Man bar fram små barn till Jesus för att han skulle röra vid dem. Men lärjungarna visade bort dem. När Jesus såg det blev han upprörd och sade till dem: “Låt barnen komma till mig och hindra dem inte! Ty Guds rike tillhör sådana. Amen säger jag er: Den som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig dit in.” Och han tog upp dem i famnen och lade händerna på dem och välsignade dem. 1

  1. Markusevangeliet 10:13-16 (Folkbibeln 98)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s