Under åren sedan Jesus har en del förkastat judarna. Detta kallas ersättningsteologi, det är så hemskt. Jesus kom för att befria alla folk, främst judarna, men också hedningarna.

Detta är ett föredrag om ersättningsteologin. Om hur “kristna” har förkastat judar under tiderna och om våra band till judarna. Detta visar på att vi inte kan förkasta någon del i bibeln som vissa vill påstå. Hur vi inte kan förkasta det judiska folket för vad några judar gjorde med Jesus! Mycket sevärd.

Han pratar om Guds kärlek till judarna och hur de inte kommer att omvända sig förens vi hedningar visar dem den barmhärtighet som Jesus visat oss.

Stark video!

Jesu sanna efterföljare – en del av de judiska folket

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s