Att ta sitt kors – dikt på rim

Att ta sitt kors och vandra på livets stig1
Det är vad Jesus begär av mig och dig
Något som kan ta ett tag att förstå
Men det är den enda väg vi har att gå2

Det innebär att inse sina brister och fel
Att erkänna sig svag och då av nåden ta del3
Att bli älskad av Jesus förtjänar vi ej4
Det var därför han på ett kors offrade sig5

Det kan erkännas vart i livet du än står
Men det kan kännas som en uppgift nog så svår
I Guds rike blir den lilla stor6
För där är det kärleken som bor

Sök i allt leva sant och rätt
Och se på mästarens levnadssätt
Om du sekunderligen håller blicken där fäst
Då får du lätt att bestå livets test

Lär dig vara ödmjuk och älska alla
Det är den väg vi har att knalla
Längta inte efter prylar, rikedom och ära
Sök istället att av skriften lära

  1. Markusevangeliet 8:34-38
  2. Johannes 14:6
  3. 1 Johannesbrevet 1:9
  4. Romarbrevet 3:9-20
  5. Johannes 1:29Markus 10:45Efesierbrevet 1:7
  6. Matteus 20:26

    1917års översättning är poetisk, tycker jag, därför väljer jag den till min poesi, men ni kan välja på sidan att läsa från en annan översättning.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s