Bekymmer i livet

Jag förundras över alla bekymmer som vi gör oss.
“Man vill ju hålla sig uppdaterad!” –  Till vilken nytta?

Man säger: “Har du hört så hemskt att de fick ha en politisk demonstration?”.
Till vilken nytta att veta det? Ger det oss någon frid?
Man säger: “Har du hört om företaget som släppt ut massor av miljögifter?”.
Till vilken nytta att veta det? Ger det oss någon frid?
Man säger: “Har du hört om terrorattacken på andra sidan jorden?”
Till vilken nytta att veta det? Ger det oss någon frid?

Har du klippt gräset, får du tids nog klippa igen.
Har du städat, får du tids nog städa igen.
Har du tankat din bil, får du tids någon tanka igen.
“Intet nytt sker under solen”.

Har du målat en tavla, kan du alltid måla minst en till.
Har du cyklat du trettio mil, kan du alltid cykla minst trettio mil till.
Har du plockat hundra grässtrån, så kan du alltid plocka minst hundra till.
Hittar du ett bekymmer kan du hitta ett till.

När vi inser att vi inte kan förändra mycket, då kan vi förändra i det lilla.
Då kan vi också slappna av och inte bekymra oss över allt vi inte kan förändra.
Världen ger oss så mycket information om allsköns bekymmer.
Men hur mycket av det behöver vi egentligen veta?

Detta har livet lärt mig, att det är för kort för att göra sig onödiga bekymmer:
“Gör det lilla du kan, gör det villigt och glatt!”

Bekymra er därför inte och fråga inte: Vad ska vi äta? eller: Vad ska vi dricka? eller: Vad ska vi klä oss med? Allt detta söker hedningarna efter, men er himmelske Far vet att ni behöver allt detta. Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också. Bekymra er alltså inte för morgondagen, för morgondagen bär sitt eget bekymmer. Var dag har nog av sin egen plåga.

Matteusevangeliet 6:31-34 (Folkbibeln 2015)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s