Gärningar, nåd och tro? Vad leder till frälsning?

Hur är det nu? Blir vi frälsta genom tro, nåd eller gärningar? Grunden är tron! Om du tron på Jesus och förtröstar på honom i dödsstunden så blir du till slut frälst. Det har Jesus lovat. Men vi ska arbeta med bävan på våran frälsning. (Filipperbrevet 2:12)

Vad är då att “tro på Gud”? Är det att tro på en “god kraft” som i Star Wars? Är det att vi erkänner att “Jesus var nog en riktig person som sa några bra saker”? En del säger vi är bara frälsta av nåd, det är delvis sant. Men Jesus pratar om att vi ska omvända oss (Markusevangeliet 1:15)! Han säger att vi ska leva efter alla bud som han gett oss (Mattuesevangeliet 28:20) Kan vi vara omvända om vi har stjäl, slår folk, klankar ner på andra, aldrig söker Gud, hatar någon? Kan vi det? – Inte om vi accepterar att vi är syndare, då är vi inte fullt överlåtna och kan sålunda inte få del av Jesu nåd fullt ut! Vi kan bara få del av Jesu stora nåd om vi överlåter oss. Vi tar det ett steg till, om du ser din broder eller syster stjäla på Ica. Säger du då åt honom att inte göra det eller är du rädd för att ta strid? Det är självklart att vi ska tillrättavisa i en sådan situation. Vi är skyldiga hjälpa våra syskon att leva rättfärdigt liv inför Jesus. Kan vi tillrättavisa utan kärlek? Absolut inte! Grunden för tillrättavisning är inte att vi ska markera vår rättfärdighet utan hjälpa vårt syskon. Allt för ofta har vi lätt att hacka på varandra för att bekräfta att vi vill känna oss bättre. Paulus går så långt så han säger “Lev nu bara på ett sätt som är värdigt Kristi evangelium” (Filipperbrevet 1:27)!

Om vi är överlåten kommer vår tro att märkas i gärningar, detta kan man prata länge om men jag kommer inte gå in på detta nu.

Vi kan inte bara leva…
… av kärleken, vi kan inte lura Gud.
… för kärleken, för vi behöver också Gud=Kärleken.

Vi ska leva med kärlek, både för och av Gud.

Han svarade: “Du skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela din kraft och av hela ditt förstånd, och din nästa som dig själv.”

Lukasevangeliet 10:27 (Folkbibeln 98)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s