Han led och dog för våra brott och synd

Han blev sårad för våra överträdelsers skull, krossad för våra missgärningar. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid. Genom hans sår blir vi helade.
Jesaja 53:5 (nuBibeln)

Jesus korsvandring var ett avårt lidande. Låt oss under fastetider reflektera över våra synder. Allt som vi gör mot våra nästa. Allt lidande som vi tillskansar människor som plågar Jesus, liksom under hans vandring till korset. Låt oss fokusera på bot och bättring så vinkan bli allt mer Jesus.

Korsfäste Herre Jesus Kristus, tänk på alla arma syndare när du kommer till ditt rike.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s