Vi behöver dela Kristi lidande

… ”Det är genom många svårigheter som vi ska gå in i Guds rike.
Apostlagärningarna 14:22 (nuBibeln)

Jesu korsvandring är en bild på de lidande vi behöver gå igenom. Vårt kors är lättare än hans men vi genom lidande går vägen till uppståndelse. Han gjorde set med glädje för att få gemenskap med oss. Låt oss ned glägde alltmer reflektera ur vi kan allt mer bära vårt kors pch dela Kristi lidanden.

Korsfäste Herre Jesus Kristus, tänk på alla arma syndare när du kommer med ditt rike.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s