Kristendomen ingen religion?

En del menar kristen tro inte är en “religion”?  Vi kan nog vara överens om att “religion” är ett ord som har en fast betydelse? Vad menar vi med begreppet religion?

» samman­hängande tros­system« Svenska Akademins ordlista: Religion

» samman­hängande tros­system ofta känne­tecknat av tro på viss(a) gud(ar), över­naturliga före­teelser etc.; vanligen äv. med spec. ceremonier och levnads­regler« Svensk ordbok: Religion

» sammanfattningen av dels en människas l. ett samfunds o. d. trosföreställningar med avs. på en högre gudomlig makt l. gud l. gudar, dels allt som har samband med människans praktiska förhållande till l. dyrkan av en sådan makt l. gud osv. Söka religionens tröst. Följa religionens bud. Göra något under religionens täckmantel. Uppenbarad, naturlig religion. I religionens värld. « Svenska Akademiens ordbok: Religion

 

Definition

Jag tänker utgå argumentation från definitionen i ordböckerna.

 

Är kristet tro ett “samman­hängande tros­system”?

Det vill jag hävda att det är. I korta drag: Gud har skapat världen, människorna gick från Gud. Gud valde sig ett egendomsfolk som skulle visa på vem han var. Sedan kom Jesus och lärde oss hur vi skulle leva och sedan led och dog för våra synder. Han uppstod från det döda och for upp till himlen. Vi säger det ju även i vår trosbekännelse:

Vi tror på Gud Fader allsmäktig,
himmelens och jordens skapare.
Vi tror ock på Jesus Kristus,
hans enfödde Son, vår Herre,
vilken är avlad av den Helige Ande,
född av jungfrun Maria,
pinad under Pontius Pilatus,
korsfäst, död och begraven,
nederstigen till dödsriket,
på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda,
uppstigen till himmelen,
sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida,
därifrån igenkommande till att döma
levande och döda.
Vi tror ock på den helige Ande,
en helig, katolsk/allmännelig kyrka,  (Olika översättningar på samma ord)
de heligas samfund, syndernas förlåtelse,
de dödas uppståndelse och ett evigt liv

Vi tror på en Gud, så det är inte så mycket att argumentera om.

 

Tror vi på “övernaturliga företeelser”?

De flesta kristna tror på det. Vi kan se i bibeln att vi blivit lovade heladen, profetia, osv. och att det sker idag.

“Ceremonier”?

Vi firar mässa/gudstjänst med eukaristi/nattvard. Dessutom viger vi par (och människor till andlig tjänst, detta är visserligen borttaget av vissa moderna kristna samfund).

Har vi “levnads­regler”?

Det står att 10 Guds bud är en evig stadga och vi ser dem som vår lag. Så ja, vi har levnadsregler. Och så har vi mycket andra principer för livet. Vilket står tydligt i definitionen: Följa religionens bud.

Visst är kristen tro en relation, men att säga att det inte är en religion känns som ordbajseri. Alltså bara något man slänger sig med för att definiera vad som är “kristet korrekt”, sålunda något man bara använder för att säga “jag har rätt och du har fel?

 

Vad säger vi om att “Söka religionens tröst”?

Det är givet att vi anser att vi kan söka tröst i vår tro. Det är ju det som lärs ut med biblisk grund.

 

Hur är det med att “Göra något under religionens täckmantel”?

Jag förmodar att dem syftar på att göra saker p.g.a. av tro och det hoppas jag att de flesta kristna agerar utifrån sin tro, annars vet jag inte varför man kallar sig kristen?

 

Slutsats

Oftast så är det ett begrepp vi använder för att skapa distans till andra. Att tala om att “vi är inte som ni”. Även i kristna sammanhang när man vill definiera att “min tro är rätt och du har fel” när argumenten är slut. Det liknar lite politiskt korrekta argument, det definierar vad som är “rätt” och “fel” enligt majoriteten människor som lever idag. Det skapar fack, som inte är bra. Vad vinner vi på att bolla med begrepp?

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s