Han fann sig i lidandet

» Han blev torterad och förödmjukad men öppnade ändå inte sin mun. Han var som ett lamm som förs bort för att slaktas, eller som tackan som står tyst när man klipper henne, han öppnade inte sin mun.« Jesaja 53:7 (nuBibeln)

Det var för vår skull han led, men utan att klaga. Låt oss reflektera över detta och lära oss glädja oss över Jesu kärlek och nåd så vi kan finna oss i vårat lilla lidande. Dessutom tacka Herren för vi får dela Kristi lidande.

Korsfäste Herre Jesus Kristus, tänk på alla arma syndare när du kommer med ditt rike.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s