“Ljudets diktatur” – Revolt för stillheten

På de många ställen är det ljud. På många arbetsplatser vill man ha musik på. I så många sammanhang så ska det pratas eller vara massor av ljud. T.o.m. i kyrksalen så pratas det efter mässan/gudstjänsten. Det anses vara en rättighet att prata och ha ljud runt omkring. Men Har man någonsin upptäckt hur relationen till Gud kan växa starkt i stillheten och tystnaden så kommer man älska det. Många blir frustrerade vid tanken vid tystnad och vet inte vad dem ska göra. Det är tragiskt. Dock vet jag hur jag själv har varit, därför kan jag dela detta. Att sitta framför tabernaklet och umgås tyst med Jesus är fantastiskt. Det behövs inte alltid ord, att bara vara i Jesu närhet känns underbart.

Allt ljud som vi hör när vi bor i en stad är jag övertygad om att det inte är nyttigt. Vi behöver frizoner när vi får vara i stillhet och tystnad. Tror också att vi behöver tänka på det när vi umgås, att tala lugnt och inte för högt så att det blir en skön stämning. Tror inte många förstår hur stressade vi är och hur vi aldrig låter hjärnan vila.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s