Står våra liv i samklang med vår tro?

Det är lätt att prata om tro, det kan många människor. Det är också lätt att tala om för andra att “jag har rätt och du har fel”. Vi gör det, allt för ofta. Jag ser tillbaka på mitt liv och ser det allt för ofta. Men vad sa Jesus om det?

»Jag säger er att om inte er rättfärdighet överträffar de skriftlärdas och fariseernas, så kommer ni inte in i himmelriket. « Matteusevangeliet 5:20 (Bibel 2000)

»Varför ser du flisan i din broders öga när du inte märker bjälken i ditt eget? Och hur kan du säga till din broder: Låt mig ta bort flisan ur ditt öga — du som har en bjälke i ditt öga? Hycklare, ta först bort bjälken ur ditt öga, så kan du se klart och ta bort flisan ur din broders. Ge inte det som är heligt åt hundarna, och kasta inte era pärlor åt svinen; de trampar på dem och vänder sig om och sliter sönder er.« Matteusevangeliet 7:3-6 (Bibel 2000)

 Vi måste vända blicken från andras brister och se på oss själva. Det är jobbigt, det tycker jag. Men det är vad det handlar om att vara kristen. Men vi har fått bra exempel. Helgonen! Dessa är folk som inte bara pratat, som vi ofta gör. Vid helgonförklaringsprocessen finns med en så kallad “djävulens advokat” som ska ta upp de negativa sidorna. För poängen med helgonen är att vi ska ha förebilder vars liv stod i samklang med vad dem lärde. Bibeln är bra, men det är teori. Vi kan behöva exempel på vad det verkligen är att leva som kristen. Jesus är tydlig med vad som kommer sägas till dem helga på domens dag:

»“Jag var hungrig och ni gav mig att äta, jag var törstig och ni gav mig att dricka, jag var hemlös och ni tog hand om mig, jag var naken och ni gav mig kläder, jag var sjuk och ni såg till mig, jag satt i fängelse och ni besökte mig.” 
“Sannerligen, vad ni har gjort för någon av dessa minsta som är mina bröder, det har ni gjort för mig.”« Matteusevangeliet 25:35-36,40 (Bibel 2000)

Där står inget om hur fint man har pratat och så. Det handlar om den barmhärtighet man har visat i livet. Det är vad det handlar om att bli sann kristen. Jag vet att jag har en lång väg att gå.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s