Identiteten i Kristus

Jag är någon som är älskad av Gud!

Vi pratar om detta ibland. Med långa förklaringar som till viss del kan vara bra, men vi behöver ibland gå till utgångspunkten. Vad vi är bakom vårt skal.

»Jag är av Gud – jag är på väg tillbaka till Gud. Min persons djupaste kärna rör vid Gud, är född av Gud, ligger dold i Gud. “Gud är mer intim för mig än min egen intimitet” (Augustinus)«
Ur Kristen Djupmeditation av Wilfrid Stinissen

Säg det högt för dig själv och begrunda detta en stund: Jag är någon som är älskad av Gud! När någon frågor om vem man är svarar man lätt vad man gör, sin personlighet, vad vi kan och vad man tycker om. Tänker Gud så? Nej, allt det är skalet. Det är visserligen en del av oss, men det är inte vad vi är i grunden. Vi är skapade till att vara lika Gud, som Gud (1 Mosebok 1:26). Det bör vara all vår strävan i livet.

Vi bedömer lätt varandra efter det. “Vad kan jag få ut av att umgås med dig?”. Vårt samhälle är så fokuserat på utsidan, det ser man tydligt på många unga tjejer idag. Man har sin identitet i utseende, det är genom utseendet som man känner att man har sitt värde. Att vi inser vårt värde att vi är älskade av Gud gör att vi kan älska oss själva i vår tomhet, bara för att vi är just som vi är. I vår bristfullhet. Vi måste också lära oss att se på andra med Guds blick. Detta pratade jag om med Broder Emanuel (O.C.D.) på Berget härom dagen. Vi pratade om hur viktigt det är att se människor som de av Gud älskade människorna. I bibel så möter Jesus Maria Magdalena som var prostituerad först men som förvandlades i mötet med Jesus, som såg på henne med värdighet, som någon som var älskad som hon är. Precis så ser Gud på oss och vi är kallade att se på människor på samma sätt. Men vi kan bara ge av det få fått av Gud. »Vi älskar, därför att han först har älskat oss.« (1 Johannesbrevet 4:19)

 

Vi kan bara ge vår tomhet

Egentligen är vi inget av oss själva, ingenting alls (jfr Kolosserbrevet 1:16). I oss själva är bara tomhet. Men i Gud finns fullheten, den vi som kristna söker. Han kan förvandla oss bäst när vi kommer med vår tomhet.

»Den heliga Thérése av Jesusbarnet har fått en särskild insikt i detta: i sin offerakt till den barmhärtiga kärleken erbjuder hon sig själv som ett tomt kärl för att ge Gud tillfälle att vara sig själv i henne. Det enda vi kan erbjuda Gud är vår öppenhet.«
Ur Kristen Djupmeditation av Wilfrid Stinissen

Vår grund är total öppenhet och tomhet, en tomhet som har oändlig potential att fyllas av Gud. Därför att den tiden med Gud så viktig. När vi inser det har vi upptäckt en oändlig skatt. Vi kan inte bara ge Gud vårt liv, vår tid, vår tomhet. Efter som vi inte kan prestera något är den inre bönen så viktig, för vi kommer just med vår tomhet. Utan att försöka prestera kan vi bara umgås med Gud i en djupt och innerligt möte utan ord.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s