Andning

Gud ger människan liv blåser han in livet genom näsan (1 Mosebok 2:7 (och när Jesus ger sin ande så blåser han på lärjungarna (Johannesevangeliet 20:22). Andningen lär oss så mycket om livet. Ge och ta. Det vi fått kan vi inte behålla utan måste direkt ge tillbaka. Vi klarar oss intr länge utan syre. Livet är ingen rättighet, det en gåva. Som vi ständigt på ta emot. Så som eukaristin är blodomloppet för kristna. Det är viktigt att förstå vilken gåva livet är, det kan ge oss en sådan tacksamhet för livet.

Andas är inget vi gör, det är något vi låter ske. Vi bör låta “det andas” i oss. På samma sättsom vi bör öppna oss för anden. Då blir det en levande andning. Så småningom när vi lever mer närvarande kan vi känna oss omslutna, upptagen i något större än oss själva. Vi hittar in i Gud och upptäcker “det gudomliga” (avbilden av Gud)

 

Djupa andetag

Blunda och sedan full lungorna sakta och andas sakta upp. Stanna upp och vänta några sekunder innan du upprepar. Så som väntan på uppståndelen.

Försök i allt att andas lugnt. Det gör att du känner harmoni och blir lugn. Även att bli mera klartänkt. Du kommer nog märka att du pratar och agerar lugnare också.

 

Att be är att andas

Slutar vi andas dör vi. Så är det med bönelivet (och eukaristin), det för att det andliga livet kan frodas. Vi ska be ständigt (Romarbrevet 15:17), utöver den avsatta tiden för bön. Det innebär att i sinnet vara med Gud. Vi kan så ofta vi kan stanna upp, kanske blunda och tänka “Je-sus” på andetagen, bara landa här och nu. Vi är som mest mottagliga för Gud när vi är fokusrerade på nuet och försöker släppa våra egna tankar

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s