Diskussionsinlägg: Överfokus på helande?

Idag är det inom vissa kristna kretsar stort fokus på helande och mirakel, fysiska saker. Det går på sina håll så långt så man vill göra detta till norm och indirekt så verkar man se ner på “mindre andliga” kristna? 

I evangeliernas berättelse om när Jesus helar säger han “Dina synder är förlåtna”, det känns som att det fysiska helandet är sekundärt. Det var mest ett ett tecken för att människor skylle tro.

Inom katolsk tro ser man en en koppling mellan bikt och helande, min poäng i detta resonemang är att själsigt helande är minst lika viktigt. För en person som vet att den ska dö snart kan  det vara värdefullt att acceptera sin situation, om man bara har Kristus i livet. Helande kan vara bra, men ibland känns det som att det har blivit den “bästa” andligheten. Kan man förmedla helande har man “mycket tro”?

Glömmer vi inte evighetsperspektivet om vi fokuserar för mycket på helande och mirakel? Vad blir folk att känna om de inte blir helade, vilken bild av Gud får vi? Älskat vi Gud även om han inte gör ett fysiskt helande?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s