Frid

Ett begrepp som vi använder, men man kanske bör fråga sig vad det betyder? Frid handlar om att vara till freds precis som det är. Det handlar om att vara närvarande, lugn, inte försöka försköna eller pressa på. Vi har ofta behov att jaga efter saker. Det är inte från Gud. För att uppleva frid måste vi acceptera vår trasighet. Endast Gud kan ju hela den och fulla vår absoluta tomhet. Frid är att acceptera situationen. Att observera utan att interagerara är något av det som vi männislor har svårast för. Vi behöver träna på att låta saker ske utan att vi behöver påverka allt.

Vi känner inte full frid om vi har behov av att diakutera i allt, om vi behöver fixa till vårt yttre för att få en bättre självbild eller köpa för att tillfredställa oss.

Det är lätt att säga att friden är i Jesus. Men det är inget vi till fullo får på en gång när vi tar emot Gud i våra liv. Det där något som kan växa med tiden genom att bygga en relation med Gud. Det går inte att stressa på, utan låta den komma.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s