Invandring och integration

Invandringen och integration, en tabufråga. Det är intressant hur det är sammapolitiskt inom kristenheten hos andra. Att ta för stark ställning vill jag försöka undvika här, men jag hör mycket om detta. Men integrationen är vårt ansvar nu när dem bestämt att välkommna alla som kommit. Oavsett  vi tycker det är bra eller dåligt så ta emot dem I våran vardag. Både problemen för dem som kommit är verkliga men också problemen med integrationen. Dem flesta vill på något sätt se ett bättre samhälle. När vi diskuterar är vi viktigt att vi utgå från det. Jag pratar med flera själva upplevt problem med folk från andra länder, jag har också sett människor från andra länder som vill komma in men har svårt. Integration är från två håll och det är ingen helt enkel fråga. Som jag brukar säga. Vi ska komma ihåg att inget blir bättre att du och jag går runt med gnäll och klagomål på andra. Bitterheten är det farligaste giftet och det smittar sig och gör inget bättre. Låt oss konstruktivt tillsammans lösa de praktatiska problemen i vår närhet för ett bättre samhälle.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s