Problem i livet

På denna blogg delar jag mycket tankar om hur jag tror det är bra att leva och förhållningsätt som jag tror leder till ett sundare liv. Nu hoppas jag inte för ett ögonblick att någon tror att jag vill framställa mig som ett suveränt exempel för detta. Mycket av det jag skriver detta inlägg och i mycket andra inlägg är saker jag behöver jobba med. Jag är en vanlig bräcklig människa och är det något jag vill visa på så är det mitt beroende av Gud. Dock så vet jag var jag har mitt mål i livet. Mitt liv har varit en lång kamp efter sanning och mening. Jag har haft många år av arbetsprövning för inte var redo för jobb. Tidigare har också varit fast i alkohol och pornografi tidigare. I flera år var jag nationalist. Jag är dömd för en misshandel. Listan kan göras lång.

Men sedan jag fått in Gud i mitt liv så har han verkligen visat på sin stora kraft i mitt liv. idag har jag saker i mitt liv som jag fortfarande jobbar m Jag har fått varit till stöd för andra för jag har kunnat dela mina erfarenheter. Det lär mig också att förstå att människor hamnar snett. Att lära mig att förstå att människor kan få “knepiga åsikter” lättare än vad man tror. Fortfarande har jag inte det lätt med många saker. Men jag känner att jag har Gud med och han delar mitt lidande. Han har gett mig en mening att leva för, något större.

Varför skryter jag nu om detta? Det är inte något meriterande. Nej, men jag har inget att skryta om! Men som Paulus säger: Men om jag ska skryta, så skryter jag hellre med det som visar hur svag jag är.1 Gud har förbarmat sig över mig och jag kan inte säga att jag gjort något för att förtjäna hans kärlek och nåd. Är det något jag är tacksam över i  livet så är det att jag fått gått igenom allt för jag har lärt mig uppskatta det lilla och mina värderingar har nog blivet bättre. Jag har lärt känna min svaghet och mitt stora behov av Gud. Paulus skriver i ett annat stycke om “Guds kraft i vår svaghet”  i samma brev:

Tre gånger har jag bett Gud att slippa detta lidande. Varje gång har han sagt: Nej, men jag är med dig, det är allt du behöver. Min kraft syns bäst i svaga människor. Nu är jag glad att få skryta med hur svag jag är. Jag är glad att få vara ett levande bevis på Kristi kraft, i stället för att visa min egen kraft och förmåga. Eftersom jag vet att alltsammans tjänar Kristi syfte är jag glad för lidandet, förolämpningarna, prövningarna, förföljelserna och svårigheterna. När jag är svag, då är jag stark, och ju mindre jag själv har, desto mer är jag beroende av honom. 2

Ta med er detta: Att lära känna sin svaghet och sitt beroende av Gud, det är sann vishet!

  1. 2 Korinthierbrevet 11:30 (Nya Levande Bibeln, bibelparafras)
  2. 2 Korinthierbrevet 12:8-12 (Nya Levande Bibeln, bibelparafras)