Andliga vanor

Detta är från veckans bibelkurstema, detta är en bibelskoleuppgift som jag tänkte dela som ett söndagsinlägg.

Inledning

Först vill jag definiera begreppet. Detta handlar inte om att vi ska “uppnå Gud”. Detta handlar om att vårda sin relation som ett äktenskap och även andra förhållande. Vi får inte glömma att vi kan inte vara mer eller mindre frälsta och inte bli mer eller mindre älskade av Gud. I detta inlägg kommer jag att förklara vikten av att försöka ha goda andliga vanor och vad det innebär. Jag kommer ge tips och dela egna erfarenheter.

Detta blev ganska långt och orkar du inte läsa hela så uppmanar jag er att läsa något eller några stycken under veckans dagar om ämnet intresserar er.

 

Innehåll

 1. Vanor i livet
 2. Vikten av det andliga livet och vad “andlig övning” är
 3. Gud kallar till vila och firande av högtider
 4. Bön
 5. Meditation, fasta och avskildhet
 6. De troendes gemenskap
 7. Studier
 8. Enkelhet
 9. Ödmjukhet & tjänande
 10. Bekännelse
 11. Ledning
 12. Hur ska vi gör detta?

 

1. Vanor i livet

Om vi skulle försöka leva vårt liv utan vanor skulle det snart gå omkull. Om vi inte handlar hem mat så har du inget att äta, om vi inte tvättar så har vi inga kläder att sätta på? Har goda vanor så blir livet mycket enklare av disciplin. Personligen så har jag ju behov av extra mycket struktur (pga av min asberger) i livet och om jag inte skriver in något i min telefonkalender är det risk att jag glömmer det. Eftersom jag är så försöker jag leva mitt andliga liv på samma sätt med en tydlig struktur.

Det är skillnad på att träna och att försöka. I boken “Målveden träning eller fåfänga försök” skriver författaren: “Att växa till andligen handlar inte om att anstränga sig mer utan om att träna förståndigt”. Vid ett annat ställe står “Att inse skillnaden mellan målveden träning eller fåfänga försök är hemligheten till förändring och framgång på alla områden i livet”. Vi kan inte bara bygga ett hus utan kunskap, det kommer att vara svårt och vi kommer nog misslyckas om vi inte har lärt oss hur vi ska göra. Det är många som skulle tycka det var häftigt vinna en sporttävling eller liknande men skulle de försöka så kanske alla inte ens skulle klara att genomföra tävlingen.

Vet ni inte att av alla löparna som springer på en tävlingsbana är det bara en som får priset? Spring så att ni vinner det. Men alla som tävlar underkastar sig i allt hård träning – de för att vinna en segerkrans som vissnar, vi för att vinna en som aldrig vissnar. Jag löper alltså inte utan att ha målet i sikte. Jag boxas inte likt en som slår i tomma luften. *

Det krävs träning om man vill genomföra sina mål, så också i det andliga livet. Paulus uppmanar Timotheos till att “öva sig i Gudsfruktan”**. Det är också den lätta biten att spendera tid på att lära sig och träna för att klara utmaningen. “En genväg blir ofta en senväg”.

Insikten om att vi får ta emot rättfärdigheten som en gåva från Gud är en enorm befrielse. Men denna insikt kan leda till det andra diket på den andliga vägen; tron att vi inget kan göra. Vi har inte att välja mellan gärningskristendom eller total overksamhet. ***


1 Korinthierbrevet 9:24-26 (Bibel 2000)
** 1 Timotheosbervet 4:7-8 (Bibel 2000)
*** Ur boken “Vägar till glädje”

 

2. Vikten av det andliga livet och vad “andlig övning” är

Här vill jag börja med att poängtera att detta inte påverkar hur “duktiga kristna” vi är, vi är alla lika inför herren. Ett bra förhållningsätt är “När matchen börjar, får basketspelarna inga pluspoäng för hur många mål de gjort på träningen”*. Vi kan inte heller bli mer älskade av Gud ju mer vi praktiserar andliga övningar. De är till för att bygga upp oss i vår relation med Gud, de hjälper oss att bli mer lik Jesus.

Varför ska vi då göra det? Här är två exempel hur vi kan förhålla oss till att vi får tillhöra Gud:

Himmelriket är som en skatt som ligger gömd i en åker. En man hittar den och gömmer den igen, och i sin glädje går han och säljer allt han äger och köper åkern.

Med himmelriket är det också som när en köpman söker efter fina pärlor. Om han hittar en dyrbar pärla går han och säljer allt han äger och köper den. *

Det räcker inte att tänka att “Gud kan vara med när jag är i Kyrkan och sen lever jag som jag vill ändå.” eller “när det är svårt då söker jag Gud”. Det sista kan vara en start på en relation med det duger inte för att blir frälst om man släpper det så fort allt är bra. Bibeln talar om att allt det goda vi får i livet är från Gud, då förstår vi också hur viktigt detta är.

“Andliga övningar är andliga därför att de hjälper mig att leva ett liv präglas av Andens frukter. En andlig övning är något jag kan göra för att få hjälp och att leva mitt liv enligt Jesu undervisning och föredöme.” **

I följande stycken kommer exempel på andliga övningar

* Markusevangeliet 6:45-52 (Bibel 2000)
** Citat ut boken “Målveden träning eller fåfänga försök”

 

3. Gud kallar till vila och firande av högtider

Sabbatsbudet* gavs till Israels folk för att dem fick jobba varje dag. Men Gud säger att vi ska ha en vilodag i veckan, där vi får vila och vårda vår relation till Gud också. Det är så viktigt och vi kan se hur stressat vårt samhället är och resultatet hur vi mår. Jag tycker själv det är så skönt att känna “Idag behöver jag inte göra massor av saker, jag kan ägna mig åt att ta det lugnt och vara med Gud”. Sedan jag började tänka på detta så upplever jag att jag fått mycket bättre balans i min tillvaro.

Även högtider** gavs, ett bud att vi ska träffas och fira saker saker som Gud har gjort i våra liv. Detta är tyvärr inte så prioriterat idag i vårt samhälle. Det slukas upp av kommersialism stress, så vi hinner inte med det som är viktigt. Det är nog något vi behöver prioritera mer i vår tid.

* Läs mer om sabbaten: 2 Mosebok 20:10 (Bibel 2000),
** Kristna högtider: De vanligaste är juldagen, påsken och pingstdagen. Läs mer på alltombibeln.se.

 

4. Bön

I evangelierna kan vi läsa om hur Jesus drar sig undan och be många gånger. Även om det är mycket folk runt omkring så drar han sig undan.* Som människa var även Jesus beroende av fadern. Han hämtade all kraft från fadern. “Men han drog sig ofta undan till öde trakter och bad.”

”Emellertid spred sig ryktet om honom alltmer, och stora skaror samlades för att lyssna på honom och bli botade från sina sjukdomar. Men han drog sig ofta undan till öde trakter och bad.” **

Det kan kännas svårt att hitta in i bönelivet till en början men min erfarenhet att det kan vara den mest underbara känsla att hänge sig i bön. Det förvandlar insidan och vi lär oss mer och mer av mår identitet i Kristus.

Bönen leder oss in i människoandens djupaste och högsta livsuppgifter. Den sanna bönen är livsformande och livsförvandlade. Bönen påverkar oss – om vi inte är villa att förändras kommer vi inte kunna be. Jak 4:3 talar om att bön inte bara handlar om att stilla våra begära. Våra begär skall helgas – formas efter Guds intentioner så att vår bön blir efter Guds vilja. Även Gud tycks påverkas av bönen (2 Mos 32:14, Jona 3:10). Han väver sin gudomliga vilja med vår mänskliga.***

Det tyckte Johannes som var en av lärjungarna, han bad Jesus om att lära dem att be****. Jesus gav oss en bön, en bön som jag tror är bra att falla tillbaka till. Jag kan bli bättre på att påminna mig om den:

En gång hade Jesus stannat på ett ställe för att be. När han slutade sade en av hans lärjungar till honom: ”Herre, lär oss att be, liksom Johannes lärde sina lärjungar.” Då sade han till dem: ”När ni ber skall ni säga:

Fader, låt ditt namn bli helgat.
Låt ditt rike komma.
Ge oss var dag vårt bröd för dagen som kommer.
Och förlåt oss våra synder,
ty också vi förlåter var och en som står i skuld till oss.
Och utsätt oss inte för prövning.” *****

Man skulle kunna tänka bönen som ett sätt ett fly verkligheten, men det är snarare ett sätt att komma till verkligheten. Till Gud i den andliga verkligheten.

Detta är något jag tror vi ständigt kan utvecklas i, så känner jag i alla fall. Det finns ingen gräns för hur mycket vi kan lära känna Gud och tala med honom. Att hitta in i bönelivet är något av yttersta vikt för en sund och bra Gudsrelation.

Sju steg in i tillbedjan:

 1. Försök att leva i Guds närhet varje dag och stund.
 2. Uttryck tillbedjan på olika sätt.
 3. Förbered dig inför den gemensamma tillbedjan i förebedjan och rannsakan.
 4. Överlåt dig till Gud som du är.
 5. Erkänn ditt beroende av Gud och förvänta hans ingripande, omvandla  distraktioner till föremål för tacksägelse.
 6. Frambär ”lovets offer” som en lydnadshandling. ***

* Exempel på när Jesus drar sig undan och ber: Lukasevangeliet 5:16 (Bibel 2000), 9:18 (Bibel 2000)
** Lukasevangeliet 5:15-16 (Bibel 2000)

*** Ur boken “Vägar till glädje”
**** Jesus lär oss att be: En artikel i Dagen
***** Lukasevangeliet 11:1-4 (Bibel 2000)

 

5. Meditation, fasta och avskildhet

Vad det gäller meditation så syftar jag inte på österländsk meditation. Jag syftar på att ta till sig av Guds ord (Bibeln) och tänk på det och låta det bli en det bli en del av sitt liv. vi bör låta Anden leda oss och använda fantasin för att ge liv åt Bibeln. Att lära sig att leva Guds ord och inte bara lära sig vad det står. Vi bör ha ett djup i relationen och inte bara ytan.

Syftet med meditationen är att skapa ett känslomässigt och andligt utrymme för att Jesus skall kunna göra sig ett tempel i vårt bröst. *

Som jag ser det så går meditation och avskildhet ihop en del. Vi behöver både vara med andra och vara ensamma och hitta balans. Tystnaden hjälper oss att lyssna in Gud ta vara på de små stunderna. Detta är något jag haft svårt med, men jag försöker ta mig tid när jag cyklar. Speciellt när jag cyklar längre sträckor att inte lyssna musik eller bibeln hela vägen utan ta en stund i tystnad och bön, kan man få till en längre stund avskilt med Gud. För mig som har ADHD är detta jättesvårt för jag kan inte bara sitta still och tankarna mal hela tiden, där för är konditionsträningen så bra.

Vi kan meditera om allt möjlighet i livet: intryck i skapelsen, bibeltexter och  samhällskontexten vi lever i. Jag är övertygad att dessa stunder gör mycket med oss som människor. När vi tar oss tid att reflektera över hur Gud vill att vi ser på saker.
#cyklamera

Fantasin är en god hjälp i meditationen. Visserligen kan fantasin vara utsatt för destruktiva influenser från oss själva, en ond andlighet eller mänskliga manipulationer, men i vår överlåtelse till Anden blir den ett redskap för att möta oss själva och Gud. Bäst tidpunkt är när vi inte är jäktade, stressade och splittrade. Välj en ostörd plats. Gärna samma ställe varje gång. *

Vill du fördjupa dig i meditation kan du läsa ut Psalm 119, som du t.ex. hittar i Bibel 2000.

Fasta är något jag tror knappt att jag hört om i kyrkan, det handlar att få ännu mer tid i bön än vad man gör annars. Man behöver inte fasta från mat, det kan vara det där TV-programmet man följer som man väljer bort för en stund i bön. Men detta är något jag skulle vilja få in mer i mitt liv.

* Ur boken “Vägar till glädje”

 

6. De troendes gemenskap

När Jesus hade uppstått och lärjungarna skulle börja arbeta på egenhand så glömde de inte vad Jesus hade lärt dem, de var noga med att ha en gemenskap med de andra troende med bl.a. uppbygglig undervisning, gemensam bön och firandet av Jesus sista måltid.* Att tillhöra en gemenskap med andra troende är en viktig bit för att leva ett kristet liv.

Apostlagärningarna 2:42 (Bibel 2000)

7. Studier

Att studera bibeln samt litteratur som handlar om kristen tro och bibeln är något viktigt.  Det är något av de metoder som kan förvandla oss mest, så vi blir mer lika Kristus. Man utvecklas mycket av att ta perioder i livet då man tar tid för extra mycket läsning och reflektion för vår inre förvandling, men även kortare stunder är värt mycket.

Fyra steg i studierna: Repetition – memorering, koncentration – uppmärksamhet, förståelse – förtrogenhet, eftertanke – konsekvens.

Tre ”inre” regler gäller för att studera en bok; förstå, tolka & bedöma. Tre goda omständigheter; våra erfarenheter – som hjälper att tolka, annan litteratur – som utvecklar vår förståelse, och tankeutbyte – som ger befruktande idéer. *

Det är viktigt att inte bara läsa Gamla eller Nya Testamentet, de förklarar varandra och att vi låter det vi läst påverka vår vardag.

Allt som har skrivits tidigare är skrivet till vår undervisning, för att vi ska bevara vårt hopp genom den uthållighet och tröst som Skrifterna ger. **

* Ur boken “Vägar till glädje”
** Romarbrevet 15:4 (Folkbibeln 2014)

 

8. Enkelhet

Vi behöver ofta fråga oss vad som är viktigt i livet? Vad vi lägger vår tid och resurser på? Jag har ingen TV för det anser jag för egen del vara att slösa tid. Men det är bara Gud som kan avgöra vad som är rätt för ditt liv. Men för alla så behöver vi skala bort distraktioner. Dem säger att ett väl och hårt ansat ansat äppelträd bär mest frukt. Du som tränar hårt vet att du måste välja bort mycket för att fokusera på goda resultat?

Jesus beskriver detta så här:

Jag är den sanna vinstocken, och min fader är vinodlaren. Varje gren i mig som inte bär frukt skär han bort, och varje gren som bär frukt ansar han, så att den bär mer frukt. Ni är redan ansade genom ordet som jag har förkunnat för er. Bli kvar i mig, så blir jag kvar i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv om den inte sitter kvar på vinstocken, kan inte heller ni göra det om ni inte är kvar i mig. Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon är kvar i mig och jag i honom bär han rik frukt: utan mig kan ni ingenting göra. Den som inte är kvar i mig blir som grenarna som kastas bort och vissnar; de samlas ihop och läggs på elden och bränns upp. Om ni blir kvar i mig och mina ord blir kvar i er, så be om vad ni vill, och ni skall få det. Min fader förhärligas när ni bär rik frukt och blir mina lärjungar. Liksom Fadern har älskat mig, så har jag älskat er. Bli kvar i min kärlek. Om ni håller mina bud blir ni kvar i min kärlek, så som jag har hållit min faders bud och är kvar i hans kärlek. Detta har jag sagt er för att min glädje skall vara i er och er glädje bli fullkomlig. *

På många ställen varnar Bibeln om att pengar inte går ta makt över oss. Undvik att ha mer än du behöver, det är dock mellan dig och Gud. Men ju enklare vi lever desto mer kan vi glädjas åt det lilla.

Tio principer:
1) Skaffa saker för att de är användbara – inte som statusmarkörer.
2) Akta dig för allt som leder till beroende.
3) Odla vanan att ge bort saker.
4) Fall inte för reklamens locktoner.
5) Njut av saker utan att äga dem.
6) Uppskatta skapelsen.
7) Var skeptisk mot att låna eller köpa på avbetalning.
8) Odla ett rakt och ärligt tal.
9) Se till att du inte förtrycker andra.
10) Vaka över att sätta Gud främst i allt och ge av din tid till honom. **

Johannesevangeliet 15:1-11 (Bibel 2000)’
** Ur boken “Vägar till glädje”

 

9. Ödmjukhet & tjänande

Detta är viktigt för att må bra och för att andra ska kunna se mer av Jesu personlighet i dig. När vi lär oss att mer och mer inte hävda sin rätt och att inte ta åt oss av småsaker så växer vår ödmjukhet. Vi behöver alltså förneka oss själva. Det gör också att vi upplever mer av Jesu frihet. Jesus säger:

Och han sade till alla: ”Om någon vill gå i mina spår måste han förneka sig själv och varje dag ta sitt kors och följa mig. *

Ödmjukhet leder till att man uppriktigt vill leva för att tjäna andra och att man mindre bryr sig om sina egna behov. Att tjäna blir bäst i det fördolda så inte någon tror att man gör det för att få uppmärksamhet. Att vara tjänade är en attityd som påverkar hela vårat liv. Så som att hjälpa praktiskt, lyssna, uppmuntra och sprida evangeliet. När vi människor skapar sammanhang så skapas hierarkier, styrelser och likande. Men Jesus vänder upp och ner på vårt sätt att se på det. Den vi väljer som ledare är en person som är ödmjuk och vill betjäna andra.

Men Jesus kallade till sig dem och sade: ”Ni vet att härskarna är herrar över sina folk och att furstarna har makten över folken. Men så är det inte hos er. Den som vill vara stor bland er skall vara de andras tjänare, …**

Ödmjukheten och en tjänade inställning kan visa sig på många olika sätt. T.ex. när vi…

 • ber, inför Gud.
 • läser och ta till oss av Guds ord (Bibeln),
 • visar respekt, ödmjukhet och tjänar till dem får familj, kollegor och andra vi möter dagligen.
 • hittar vår roll och funktion i församlingen.
 • förhåller oss ödmjuka till marginaliserade grupper och individer.
 • inte har för höga tankar om oss själva.
 • visar respekt mot vår omvärld.
 • får mindre behov av att tillfredsställas och istället vill betjäna.
 • förhåller oss med respekt inför lagen och personer med auktoritet.

Lukasevangeliet 9:23 (Bibel 2000)
** Matteusevangeliet 20:25-26 (Bibel 2000)

 

10. Bekännelse

Att Jesus dock för våra synder och att vi skulle kunna skulle kunna förlåtelse för alla synder är grunden i kristen tro. Att vi kan räddas från att hamna i dödsriket pga av nåd. Att växa i sin relation med Jesus handlar om att komma närmare korset. Då upptäcker vi mer och mer synd i oss själv att göra upp med. Vi får förlåtelse för det vi ber om, men vissa beteenden kan behövas arbete med för att komma ur. Men hela bibeln handlar mycket om människor som går från Gud med Gud ger människor ett val att vända tillbaka till honom även om vi syndat mycket. Vi är räddade av nåd, men vi behöver gång på gång omvända oss. Bikt kan vara bra för att bryta med beteenden som inte är bra.

Tre ting är förutsättningen för en riktig bekännelse; att pröva sitt samvete, att sörja och att besluta sig för att undvika synden. *

* Ur boken “Vägar till glädje”

 

11. Ledning

Det är viktigt att vi i privatlivet och i församlingen leds av Den helige anden. Det är förutsättningen för att leva ett liv i Jesu efterföljelse. Detta är något vi inte ska vara för självsäkra i utan pröva det vi tror är från Gud. Det kan vara bra att diskutera med andra trossyskon. Det är också viktigt att se så det stämmer överens med Bibelns budskap. Det finns ju exempel på människor som upplevt sig hört Guds vilja med där människor har sagt åt dem att “detta går inte ihop med de heliga skrifterna”, så som Muhammed. Dessa är falska profeter och detta varnar bibeln för.

Att höra Guds röst är något vi kan träna i, mina råd är att studera bibeln, meditera över det du läser och ägna tid i bön. Så kommer du märka hur du har lättare att avgöra vad som är Guds vilja. Detta handlar om förtrösta på Gud. Tänk “vad vill Gud med mitt liv i denna situation”. Oftast kan vi gå på magkänsla då. Det handlar om att lära sig släppa sitt eget förstånd, Gud leder oss genom känslor för att vi ska förstå att vårat förstånd inte räcker till.

Förtrösta på HERREN av allt ditt hjärta, och förlita dig icke på ditt förstånd. *

Det finns en speciell gåva att ge andlig ledning. Att vägleda och ge god råd. Detta är något som vi alla kan få göra, men vissa har det i sin andliga tjänst.

Ordspråksboken 3:5 (1917)

 

12. Hur ska vi gör detta?

Inte genom styrka, inte genom kraft, utan genom min Ande, säger Herren Sebaot.*

Försöker vi genom egen kraft så blir det fel, vi måste lägga allt i Guds händer! Det handlar om att lita på Gud, att förstå att vi är så beroende av honom. Som avslutning vill jag att sammanfatta detta med en bibelvers (läs gärna det stycket om Guds rustning):

Hämta nu styrka hos Herren, av hans oerhörda kraft.**

* Sakaria 4:6 (Folkbibeln 98)
** Efesierbrevet 6:10 (Bibel 2000)

Detta inlägg kan komma att redigeras, har inte fått någon som gett mig någon respons på det så har ni några frågor så kan ni höra av er.