En levande församlingsgemenskap

Församling är gemenskap med Jesus i centrum som föder tillbedjan, lärjungaskap och mission.

Ty en annan grund kan ingen lägga, än den som är lagd, nämligen Jesus Kristus. 1

Därför är ni inte längre gäster och främlingar, utan medborgare med de heliga och medlemmar i Guds familj. Ni är uppbyggda på apostlarnas och profeternas grund, där hörnstenen är Kristus Jesus själv. 2

 1. 1 Korinthierbrevet 3:11 (1917års översättning)
 2. Efesierbrevet 2:19-20 (Folkbibeln 2015)

Detta är lite av en fortsättning på förra veckans tema så jag rekommenderar att läsa förra veckans inlägg så får ni sammanhanget bättre!

 

Innehåll

 1. Tillbedjan, lärjungaskap och mission
  • Tillbedjan
  • Lärjungaskap
  • Mission
 2. Uppdraget
  • Världens salt och världens ljus
 3. Anden
 4. Kärleksgemenskapen
 5. Min erfarenheter och vision
 6. Diskussionsfrågor
 7. Nästa veckas inlägg

 

1. Tillbedjan, lärjungaskap och mission

Nå vad handlar då dessa punkter om som bör vara kärnan i  en kristen församling?

 

Tillbedjan

Vi är skapta av Gud för att finnas till för honom och tillbe honom. Vi har som församling vår identitet i Kristus och att vi tillber honom. Tillbedjan kan ske genom att vi sjunger till Gud, ber, bekänner våra synder. Men framför allt att vi lever våra liv så det ärar Gud.

Därför uppmanar jag er, bröder, vid Guds barmhärtighet, att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud – er andliga gudstjänst. Och anpassa er inte efter den här världen , utan låt er förvandlas genom förnyelsen av ert sinne så att ni kan pröva vad som är Guds vilja: det som är gott och fullkomligt och behagar honom. 1

 1. Romarbrevet 12:1-2 (Folkbibeln 2015)

 

Lärjungaskap

Det som ska utmärka oss från alla andra folk på jorden är att Gud själv går med oss. Lärjungaskap handlar om att vi bekänner honom som herre och följer honom. Det handlar om att växa till hans likhet, att bli mer lik Jesus själv.

Jag är den sanna vinstocken, och min Far är vinodlaren. Varje gren i mig som inte bär frukt tar han bort, och varje gren som bär frukt rensar han så att den bär mer frukt. 2

 1.  Johannesevangeliet 12:1-2 (Folkbibeln 2015)

 

Mission

Vi delar Jesu uppdrag och vi i ord och handling sprider Guds rike på så sätt att vi visar på Guds kärlek. Vilket kommer leda människor till upprättelse och omvändelse så dem kan få en relation med fadern.

“Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden.  Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla allt som jag befallt er. Och se, jag är med er alla dagar till tidens slut.” 1

 1. Ur Matteusevangeliet 28:18-20 (Folkbibeln 2015)

 

2. Uppdraget

Det kom jag in på i förra veckans inlägg. Så jag hänvisar till det om ni inte läst det.

Jesus kallar oss att nå ut med budskapet och göra människor till hans efterföljare. Jag tycker ändå att vi bland glömmer bort detta eller så är det väl så att vi tenderar att fastna i gamla bekväma rutiner. Apostlagärningarna handlar om lärjungarnas missionsuppdrag där de reste runt och startade församlingar. Detta är syftet med kyrkan, att nå ut till människor. Inte att de nya församlingarna ska bli en klubb för inbördes beundran eller för den delen enbart välgörenhetsorganisation.

Församlingen finns till på grund av uppdraget, inte tvärt om. Skillnaden mellan den attraherande församlingen och den missionerande församlingen är att den attraherande församlingen frågar sig “Hur får vi folk hit?”, när den missionerande församlingen frågar “Hur når vi ut till folk?”. Dem frågar Gud “Vart vill du sända oss?”. 1

Vi tänker lätt att vi ska ordna arrangemang med musik och mat i Kyrkan som ska dra folk. Att ändra frågeställning är så viktigt om vi vill se en spridning av Guds rike. Jag tror det är farligt när vi tänker oss vår kyrka som fokus för vår verksamheten. Michael Frost säger kort och gott:

It’s not that the Church has a mission, the mission has got a Church. 2

Vad  handlar då evangeliet som vi har uppdrag att gå ut med? Jesus citerar profeten Esaias bok:

”Herrens Ande är över mig,
ty han har smort mig.
Han har satt mig till att förkunna
glädjens budskap för de fattiga,
till att predika frihet för de fångna
och syn för de blinda,
ja, till att giva de förtryckta frihet
och till att predika ett nådens år från Herren.” 3

Det handlar om att i ord och handling visa människor på vad Guds rike handlar om. Att visa på Guds kärlek och omsorg genom att tjäna och stötta människor. Samtidigt som vi får vittna om Guds stora kärlek till oss. Vi får inte fastna i att tro att kristen tro handlar något personligt bara. Paulus säger:

Det du har hört av mig inför många vittnen ska du anförtro åt pålitliga personer som i sin tur ska kunna undervisa andra. 4

Tänk dig att du får ett recept på en jättegod maträtt som många skulle kunna uppskatta, rekommenderar du inte det till andra då? Eller som i mitt exempel, jag vet hur bra jag mår av cyklingen. Vilka hälsoeffekter den har, hur jag blir lugnare, att man slipper ta bilen och så6. Det är bra men hur mycket mer kan jag då inte tänka om det nya liv och friheten som jag fått genom Jesus?

 1. Ur veckans föreläsning
 2. Citat av Micheal Frost Resistanceandrenewal.net: God does not have a mission for his church
 3. Lukasevangeliet 28:18-20 (1917års översättning)
 4. 2 Timotheosbrevet 2:2 (Folkbibeln 2015)
 5. Blogginlägg: För- och nackdelar med att cykla, framförallt pendling

 

Världens salt och världens ljus

Ni är jordens salt. Men om saltet förlorar sin sälta, hur ska man då få det salt igen? Det duger inte till annat än att kastas ut och trampas ner av människorna. Ni är världens ljus. En stad som ligger på ett berg kan inte döljas. Och man tänder inte ett ljus och sätter det under skäppan, utan man sätter det på hållaren så att det lyser för alla i huset. På samma sätt ska ert ljus lysa för människorna, så att de ser era goda gärningar och prisar er Far i himlen. 1

Det är viktigt att inte saltet förlorar sin sälta och att vi inte vi sättet ljuset under skäppan. Det kan vara man är på den plats men utan att utgöra skillnad eller att vi är brinnande men att vi är på fel plats. Vi bör ta ljuset till mörkret! Här är utmaningen att vara bland människor utan att anpassa oss efter världen men bära fram budskapet på ett sätt så människor kan ta till sig det.

Här är viktigt att vi låter kyrkan växa fram ut kulturer som finns och att inte vi blir en egen kultur. Vi är missionärer i den värld vi lever i, så som jag gillar cykling så bör jag nå ut till dem människorna.

 1. Mattuesevangelist 5:13-16

 

3. Anden

Till hjälp för att utföra det uppdraget vi fått har Jesus gett oss anden. Det finns mycket att säga om det, är ni intresserade kan ni läsa mitt inlägg om det (Vem är Guds ande? Vad innebär “Andens lag”? Vad är “Andens frukt”?).

Innan Jesus lämnar lärjungarna säger han:

Om ni älskar mig håller ni fast vid mina bud. Och jag ska be Fadern, och han ska ge er en annan Hjälpare som ska vara hos er för alltid: sanningens Ande. Världen kan inte ta emot honom, för världen ser honom inte och känner honom inte. Ni känner honom, för han förblir hos er och ska vara i er. 1

Det är den helige ande som är till för att leda oss personligen och i församlingen. Andens betydelse i korta drag:

 • Bekräftar vårt barnaskap2
 • Visar på Jesus3
 • Formar vår karaktär4
 • Ger gåvor5
 • Ger kraft att vara vittnen6
 • och mycket mer… 7

Utan anden så kan vi inte förstå vad det är att vara Guds barn, han öppnar våra ögon om vad det innebär. Anden låter oss se vem Jesus verkligen är och låter oss bli mer lik honom. Han ger oss gåvor som vi har glädje och nytta av i vårt liv med Gud. Det är också genom anden som vi får kraft att vara vittnen om vad Gud gör i våra liv.

 1. Johannesevangeliet 14:15-17 (Folkbibeln 2015)
 2. Se Romarbrevet 8:14-16
 3. Se Johannes 14:26
 4. Se Galaterbrevet 5:22-25
 5. Se 1 Korinthierbrevet 12:4-11
 6. Se Apostlagärningarna 1:8
 7. Ur veckans föreläsning

 

4. Kärleksgemenskapen

Vi har ett uppdrag att förkunna evangeliet men utan att försumma kärleken till människor. Jesus säger själv:

“Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela ditt förstånd Det är det största och första budet. Sedan kommer ett som liknar det: Du ska älska din nästa som dig själv. På dessa två bud hänger hela lagen och profeterna.” 1

Det ligger till grund för allt. Vi kan inte göra vårt uppdrag i världen utan att ha Guds kärlek till människor. En stark brinnande kärlek som vi får genom anden. Som ger oss en nöd för att föra människor till Jesus. En längtan att finnas till för andra och en längtan att berätta om evangeliet.

Vi läser inte om en bild av församlingarna i nya testamentet där det bara är perfekta människor. Dem hade många problem, precis som våra församlingar har idag. Församlingen är en plats för oss som förstår att vi inte är perfekta, en plats för oss som inser att vi behöver Jesus för att kunna leva våra liv. Vi bekänner Jesus som herre för vi inser att det inte blir bra när vi försöker styra våra liv själva. “Vi får komma som vi är men vi får också möta en Gud som har makt att förhandla liv.” 2

Jesus hade mycket tålamod med sina lärjungar och han ville att dem skulle vilja samma kärlek och tålamod till de andra:

Ett nytt bud ger jag er: att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er ska också ni älska varandra. Om ni har kärlek till varandra ska alla förstå att ni är mina lärjungar. 3

 1. Ur Matteusevangeliet 22:37-40 (Folkbibeln 2015)
 2. Ur veckans föreläsning

 

5. Min erfarenhet och tankar kring församlingen 

I många kyrkor idag så tycker jag det känns som att uppdraget inte prioriteras så starkt uppdraget att nå ut till världen. Vi tenderar att fastna i vår egenverksamhet ibland. VI vill gärna skapa verksamheter “som ska dra folk till oss”. Min erfarenhet är att det spår man kört i många kyrkor inte fungerat. Jag brinner starkt för att få ut församlingen utanför väggarna där folk finns. För det är det ända sättet att trenden vänder och folk kan börja komma till tro. Dessutom är det viktigt att vi söker Gud, hittar till en längtan att vilja ha gemenskap med honom. Det är något vi behöver träna på, tänker jag.

 

6. Diskussionsfrågor

 1. Hur kan vi få en ny eld i församlingen?
 2. Vad kan vi göra för att uppdraget ska få en större vikt i församlingen?
 3. Hur kan vi bli en gemenskap speglar Jesu karaktär mer?

 

7. Nästa veckas inlägg

Nästa veckas inlägg kommer handla om etik, hur Bibeln lär oss hur vi ska leva våra liv. Då kommer jag att ta upp lite om hur det som står bibeln kan leda och påverka oss i våra vardagliga liv. Jag hoppas ni läser det också. Det ämnet kommer också vara i två delar.

2 thoughts on “En levande församlingsgemenskap

 1. Pingback: Söndagsinlägg: En levande församlingsgemenskap | cykelevangelisten

 2. Pingback: Summering av bibelskoleterminen: Lukas | cykelevangelisten

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s