Kyrkan – mänsklighetens hopp

Detta är veckans bibelkurstema.

Inledning

Vad är den första tanken och känslan som kommer upp inom dig när du hör ordet “kyrka” eller “församling”? Stanna upp och reflektera.

Det finns olika kyrkor i vårt samhälle med samtliga i Guds församling strävar mot samma mål. I detta inlägg som är tänker jag resonera lite kring visionen med församlingen, hur Gud ser på den, församlingen idag, det uppdrag vi har och dela min vision kring min drömförsamling. Kyrkorna idag är inte detsamma som “församlingen”. Alla som är troende gemenskapen idag.

 

Innehåll

 1. Bibliska visionen med församlingen
 2. Guds syn på församlingen
 3. Hur bygger Kristus sin församling?
  • Guds familj och byggnad
  • Kristi kropp
  • Guds hjord
  • Grenarna och vinstocken
 4. Församlingens uppdrag
  • Världens salt och världens ljus
 5. Frågeställningar (diskussionsämnen)
 6. Min drömförsamling
 7. Nästa veckas inlägg

 

1. Bibliska visionen med församlingen

Det står mycket om hur församlingen bör byggas i bibeln, ett ställe som jag tycker är en grundpelare för en församlingsvision är där vi ser hur målet är kan ha en varm tät gemenskap som var inbjudande och utåtriktad.

De höll troget fast vid apostlarnas undervisning och vid gemenskapen, brödsbrytelsen1  och bönerna. Varje själ greps av bävan, och många under och tecken gjordes genom apostlarna. Alla de troende var tillsammans och hade allt gemensamt. De började sälja sina egendomar och ägodelar och delade ut till alla efter vars och ens behov. Varje dag var de troget och enigt tillsammans i templet, och i hemmen bröt de bröd och delade måltid med varandra i jublande, innerlig glädje. De prisade Gud och var omtyckta av hela folket. Och Herren ökade var dag skaran med dem som blev frälsta. 2

I bibeln så tycker jag vi ser hur församlingen är uppbyggd av människor från bakgrund, samhällsklasser och så. Det tycker jag är så fantastiskt.

 1. Se Matteusevangeliet 26:26-29
 2. Apostlagärningarna 2:42-47 (Folkbibeln 2014)

2. Guds syn på församlingen

I bibeln kan vi se att Gud vill inte att vi ska leva ensamma1, därför skapade Gud redan från början någon att hålla Adam sällskap. Vi är skapta i Guds avbild och vi tror ju att Gud är tre, alltså är han gemenskap. Det innebär att vi är skapta för gemenskap med Gud och med varandra. Gud upprättade förbund med Noa och hans söner samt Abraham och alla hans efterkommande. Han vill ena människor i ett förbund som ett folk.

Jesus själv identifierar sig själv med församlingen. Det ser vi i berättelsen om när Saul2 är ute och förföljer kristna och Jesus frågor honom personligen “Varför förföljer du mig?”.  3

I ett par andra ställen beskrivs Jesus som brudgummen och församlingen som Kristi brud, det förklarar vilket vi förhållande vi bör ha till Jesus. I ett ställe talar han om varför inte lärjungarna fastar. Det är ju för de firar med brudgummen.

Johannes lärjungar och fariséerna fastade . Då kom några och frågade Jesus: “Varför fastar Johannes lärjungar och fariséernas lärjungar, men inte dina lärjungar?” Jesus svarade: “Bröllopsgästerna kan väl inte fasta medan brudgummen är hos dem? Så länge de har brudgummen hos sig kan de inte fasta. Men det ska komma dagar när brudgummen tas ifrån dem, och då, på den dagen, kommer de att fasta. 4

I ett annat ställe så jämförs det med hur vi ska förhålla oss i ett äktenskap. Där bla att

“Ni män, älska era hustrur, så som Kristus har älskat församlingen och offrat sig för den.” 5

Det är ett starkt bud och ni som vet att älska den ni är gift med kan vända på det, tänker jag. Minst lika helhjärtat bör vi älska Jesus.

 1. 1 Mosebok 2:18
 2. Saul, som senare blev Paulus
 3. Apostlagärningarna 9:4-5 (Folkbibeln 2014)
 4. 1 Korinthierbrevet 12:27-31 (Folkbibeln 2014), läs gärna v. 12-26
 5. Markusevangeliet 2:18-20 (Folkbibeln 2014)

 

3. Hur bygger Kristus sin församling?

Men ni är ett utvalt släkte, ett kungligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk för att förkunna hans härliga gärningar , han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. 1

Gud kallar alla som vill följa honom till att vara ett heligt folk, Guds eget folk, och vi har alla har samma auktoritet genom Kristus. Om man läser vilken ära det var för prästerna i det gamla förbundet så förstår man vad det innebär att vi vanliga människor får komma till Gud.

 1. 1 Petrusbrevet 2:9 (Folkbibeln 2014)

 

Guds familj och byggnad

Vilket förtydligas i ett annat ställe där vi blir kallade Guds familj, något helt fantastiskt att Gud vill inte vara den som är långt borta utan han vill vara nära:

Därför är ni inte längre gäster och främlingar, utan medborgare med de heliga och medlemmar i Guds familj. 1

På några ställen i bibeln beskrivs församlingen som en byggnad där Jesus är grunden2. Det är intressant för vi måste ha Jesus som grund när vi bygger församlingen. Att bara bygga en kyrkan där Jesus hamnar i periferin blir inte bra. På grunden så får vi vara med och bygga församlingen som levande stenar3 i till en himmelsk byggnad.

 1. Efesierbrevet 2:19 (Folkbibeln 2014), läs gärna v. 18-23
 2. Se 1 Korinthierbrevet 3:11, läs gärna v. 10-17
 3. Se 1 Petrusbrevet 2:5

 

Kristi kropp

Som församling är vi också del av “Kristi kropp“, där han är huvudet och hans kropp på jorden. Ännu en fantastisk bild över hur Jesus älskar och ger förtroende åt sin församling.

Den kraften lät han verka i Kristus när han uppväckte honom från de döda och satte honom på sin högra sida i himlen, högt över alla härskare, makter, krafter och herradömen och alla namn som kan nämnas, inte bara i denna tidsålder utan också i den kommande. Allt lade han under hans fötter , och honom som är huvud över allting gav han till församlingen som är hans kropp, fullheten av honom som uppfyller allt i alla. 1

Vad innebär nu detta att församlingen är hans kropp?

“Ni är alltså Kristi kropp och var för sig delar av den. Gud har i församlingen för det första satt några till apostlar, för det andra några till profeter, för det tredje några till lärare, sedan några till att göra kraftgärningar, andra till att få gåvor att bota sjuka, till att hjälpa, styra och tala olika slags tungomål2. Alla är väl inte apostlar? Alla är väl inte profeter? Alla är väl inte lärare? Alla gör väl inte kraftgärningar? Alla har väl inte gåvor att bota sjuka? Alla talar väl inte tungomål? Alla kan väl inte uttyda? Men sträva efter de nådegåvor3 som är störst. …” 4

Vi är kallade att leva i gemenskap för att kroppen ska fungera som den ska. Som det står lite före stycket jag lagt upp så är vi en fast många och vi klarar oss inte utan varandra. De marginaliserade och människor som kan uppfattas “speciella” har en särskild plats och uppgift i församlingen. Jesus erbjuder sin församling olika delar av sin kraft för att vi ska komplettera varandra. Här bör församlingen vara exempel på hur människor som tänker olika kan enas under Kristus. Detta är ju en total motsats till dagens individualistiska samhälle. Det är också var nattvarden symboliserar att vi är ett fast många:

Välsignelsens bägare som vi välsignar, är den inte gemenskap med Kristi blod? Brödet som vi bryter, är det inte gemenskap med Kristi kropp? Eftersom brödet är ett, är vi som är många en enda kropp, för alla får vi del av ett och samma bröd. 5

 1. Efesierbrevet 1:20-23 (Folkbibeln 2014), läs gärna v. 18-19, se även Romarbrevet 12:4-5
 2. Tungomål, synonymt med “språk”. “Att tala i tungor”. Brukar syfta till den helige andes språk som man kan få som nådegåva.
 3. Nådegåvor eller “andliga gåvor”, t.ex. att profetera, bota sjuka eller skilja mellan andemakter.
 4. Efesierbrevet 5:25 (Folkbibeln 2014), läs gärna v. 21-32
 5. 1 Korinthierbrevet 10:16-17 (Folkbibeln 2014)

 

Guds hjord

Församlingen kan också liknas vid Guds hjord där Jesus är vår herde. Det ser jag som ännu beskrivning på hur mycket han älskar oss. Liksom får, vill han samla och leda oss till gröna ängar. Han har kallat oss från mörker till ljus vilket Petrus beskriver så här:

Ni var som vilsna får, men nu har ni vänt om till era själars herde och vårdare. 1

Detta är ju något jag själv att det är en så fantastisk känsla när man är hemma hos Gud igen när man gått ensam ett lång tag. Alla svårigheter försvinner inte men Jesus är där och leder, tröstar och skyddar oss på vår färd. David beskriver det så fint:

En psalm av David.
Herren är min herde, mig ska inget fattas.
Han låter mig vila på gröna ängar,
han för mig till vatten där jag finner ro.
Han ger liv åt min själ, han leder mig på rätta vägar
för sitt namns skull.

Även om jag vandrar i dödsskuggans dal
fruktar jag inget ont, för du är med mig.
Din käpp och stav, de tröstar mig.
Du dukar för mig ett bord i mina fienders åsyn,
du smörjer mitt huvud med olja och låter min bägare flöda över.
Ja, godhet och nåd ska följa mig i alla mina livsdagar,
och jag ska bo i Herrens hus för alltid. 2

Här skulle jag vilja flika in en bild på tavlan jag har ovanför sängen för det visar verkligen detta:

23414297_782857731886067_894141632_n

 1. 1 Petrusbrevet 2:5 (Folkbibeln 2014)
 2. Psaltaren 25 (Folkbibeln 2014)

 

Grenarna och vinstocken

Jag är den sanna vinstocken, och min Far är vinodlaren. Varje gren i mig som inte bär frukt tar han bort, och varje gren som bär frukt rensar han så att den bär mer frukt. Ni är redan nu rena i kraft av ordet som jag har talat till er. Förbli i mig, så förblir jag i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv om den inte förblir i vinstocken, så kan inte heller ni det om ni inte förblir i mig. Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag i honom, så bär han rik frukt. Utan mig kan ni ingenting göra. Om någon inte förblir i mig, kastas han ut som en gren och vissnar. Sådana grenar samlar man ihop och kastar i elden, och de bränns upp. Om ni förblir i mig och mina ord förblir i er, så be om vad ni vill och ni ska få det. Min Far förhärligas när ni bär rik frukt och blir mina lärjungar. Så som Fadern har älskat mig, så har jag älskat er. Bli kvar i min kärlek.  Om ni håller mina bud blir ni kvar i min kärlek, liksom jag har hållit min Fars bud och är kvar i hans kärlek. Detta har jag sagt er för att min glädje ska vara i er och för att er glädje ska bli fullkomlig. 2

När vi lever med Jesus ger han oss allt vi behöver för att kunna sprida hans kärlek. Han kommer ge oss den kraft vi behöver att utföra hans verk. Något jag själv ser i mitt liv. Ofta förstår jag inte hur det går till men på något sett ser Gud till att saker löser sig ändå. Dessutom så får man en sån glädje i det man gör. Så är det med församlingen, när vi håller oss till Jesus så kommer människor att komma till kyrkan och vi kommer vara en attraktiv gemenskap.

Vi kan förlora gemenskapen men Jesus och gå blir grenarna torra. Det handlar om att vi måste vårda får relation med Gud som ett äktenskap. Ta tid i gemenskap med Gud, läsa bibeln, prata med Gud och så.

 

4. Församlingens uppdrag

Ordet “församling” kommer från det grekiska ordet ekklesia:

Ekklesia betyder “de utkallade”, dvs som kallats ut från världen för att vara Herrens lärjungar. … 1

Vi är som församling kallade till att gå ut och och gärna människor till Jesu lärjungar. Sprida evangeliet i ord, handling och kraft! Det är bra att ha en församling men vi är kallade som människofiskare2. Be för sjuka, driva ut onda andar.3

Därefter utsåg Herren sjuttio andra och sände dem framför sig två och två till varje stad och plats dit han själv skulle komma. Han sade till dem: “Skörden är stor, men arbetarna är få. Be därför skördens Herre att han skickar ut arbetare till sin skörd. Gå! Se, jag sänder er som lamm in bland vargar. Ta inte med er någon börs eller väska eller några sandaler, och hälsa inte på någon längs vägen. När ni kommer in i ett hus, säg då först: Frid över detta hus. Om där bor en fridens man ska er frid vila över honom. Annars ska den återvända till er. Stanna i det huset och ät och drick vad ni får, för arbetaren är värd sin lön. Flytta inte från hus till hus. Och när ni kommer till en stad där man tar emot er, så ät det som sätts fram åt er. Bota de sjuka i staden och säg till folket: Guds rike är nära er. Men om ni kommer till en stad där man inte tar emot er, gå då ut på gatorna och säg: Till och med dammet som har fastnat på våra fötter i er stad torkar vi av för att vittna mot er. Men ni ska veta att Guds rike är nära. Jag säger er: Sodom ska på den dagen få det lindrigare än den staden. 4

Det finns så många människor som aldrig har upplevt hur underbart det är. Det Det är en dom som väntar dem som inte tar emot Jesus och församlingen, låt det bli till en nöd i era hjärtan att människor får uppleva och ta emot Guds rike.

 1. Ur boken Vad är Kristi församling?
 2. Matteusevangeliet 4:19
 3. Matteusevangeliet 10:8
 4. Lukasevangeliet 10:1-12 (Folkbibeln 2015)

 

Världens salt och världens ljus

Som församling är det viktigt att vi strävar efter att visa på Guds rike som är mycket annorlunda än den världen vi lever i. Att vi försöker vara ett ljus i ett mörkt samhälle.

Ni är jordens salt. Men om saltet förlorar sin sälta, hur ska man då få det salt igen? Det duger inte till annat än att kastas ut och trampas ner av människorna. Ni är världens ljus. En stad som ligger på ett berg kan inte döljas. Och man tänder inte ett ljus och sätter det under skäppan , utan man sätter det på hållaren så att det lyser för alla i huset. På samma sätt ska ert ljus lysa för människorna, så att de ser era goda gärningar och prisar er Far i himlen. 1

Vad innebär detta i praktiken? I Apostlagärningarna kan kan vi läsa om de troendes gemenskap. Hur de delade allt levde för varandra och hur människor såg det och kände en längtan efter den typen av gemenskap. I ett individualistiskt samhälle är det lätt att bli likadan men jag tror att det är viktigt att vara radikal här. Även att leva enkelt utan lyx. Det av det mest “hedervärda” i livet är att leva för och tjäna andra. Här ser jag själv min största utmaning i livet.

Församlingen är människornas hopp. Om vi läser om Sodom och Gomorra2 som handlar om en stad med mycket synd. I den staden bor Lot och hans familj, men du säger åt dem att lämna staden för han vill förgöra den. Men Lot vädjar till Gud:

Och Abraham gick närmare och sade: “Vill du förgöra den rättfärdige tillsammans med den ogudaktige? Kanske finns det femtio rättfärdiga i staden. Vill du då förgöra den och inte skona platsen för de femtio rättfärdigas skull som finns där? Det vare dig fjärran att göra något sådant, att låta den rättfärdige dö med den ogudaktige. Det skulle då gå med den rättfärdige som med den ogudaktige. Det vare dig fjärran! Skulle inte han som är hela jordens domare göra det som är rätt?” Herren sade: “Om jag finner femtio rättfärdiga inne i Sodom, skall jag skona hela platsen för deras skull.” Abraham tog åter till orda och sade: “Jag har vågat tala till Herren trots att jag är stoft och aska. Kanske fattas det fem i de femtio rättfärdiga. Skall du då på grund av dessa fem fördärva hela staden?” Han svarade: “Om jag finner fyrtiofem där, skall jag inte fördärva den.” Men Abraham fortsatte att tala till honom “Kanske finns det fyrtio där.” Han svarade: “För dessa fyrtios skull skall jag inte göra det.” Då sade han: “Herre, bli inte vred om jag talar ännu en gång. Kanske finns det trettio där.” Han svarade: “Om jag finner trettio där, skall jag inte göra det.” Men han sade: “Jag har vågat tala till Herren. Kanske finns det tjugo där.” Han svarade: “För dessa tjugos skull skall jag inte fördärva den.” Då sade han: “Herre, bli inte vred om jag talar bara en sista gång: Kanske finns det tio där.” Han svarade: “För dessa tios skull skall jag inte fördärva den.” 3

 1. Matteusevangeliet 5:13-16 (Folkbibeln 2015)
 2. 1 Mosebok 18:16-19:29
 3. 1 Mosebok 18:23-18:33

 

5. Frågeställningar (diskussionsämnen)

 • Hur ser det ut din församling?
 • Vilka utmaningar har vi?
 • Vad är din vision för församlingen?

Stanna upp och reflektera. Kommentera gärna utifrån frågorna. Här får ni komma in med idéer!

 1. Ur boken “Vad är Kristi församling?”
 2. Lukasevangeliet 10:1-12 (Folkbibeln 2014)

 

6. Min drömförsamling

Detta är min ytterst subjektiva uppfattning. Jag skulle vilja se en mer enad rörelse, om det ska slås ihop är jag inte övertygad om. Men mera samarbete mellan församlingarna där vi enar oss i kampen för att sprida Guds rike. Där vi kan jobba mer tillsammans över samfundsgränserna trots våra olika uppfattningar.

Den vision jag har har ett en församling som bidrar till ett samhälle som inte är lika styrt av pengar. Där man hjälps åt med vardagssysslor och det vi gör för kampen för att sprida Guds rike. När någon har det svårt då tar man hand om varandra som en familj. Det är också viktigt att gamla och unga känner att dem är delaktiga. Även att det finns sammanhang där unga och gamla umgås.

Läs gärna mina teser för framtidens församling i inlägget: 500år sedan Martin Luther, dags för ny reformation?

 

7. Nästa veckas inlägg

Nästa veckas inlägg kommer fortsätta på temat församlingen men ur ett litet annat perspektiv. Det är bra att veta vad våra mål med en församling är, men hur kommer vi det? Hur formar vi gemenskapen? Tänk över det ni läs och kommentera gärna så hoppas jag att ni läser nästa veckas inlägg!

 

2 thoughts on “Kyrkan – mänsklighetens hopp

 1. Pingback: Söndagsinlägg: Kyrkan – mänsklighetens hopp | cykelevangelisten

 2. Pingback: Summering av bibelskoleterminen: Lukas | cykelevangelisten

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s