Etik I

Idag pratar man om människovärde och rätt och fel, men vad grundar vi det på egentligen? Många av dem värderingar vi har om mänskligt värde kommer från bibeln. Även mycket av det som vi anser är rätt och fel är grundat i vad Gud lär oss genom skrifterna. Detta inlägg handlar om hur vi lär oss av bibeln om rätt och fel och vilken inställning vi bör ha i livet.

Diskutera gärna kring frågeställningarna!

 

 1. Identitet i Kristus
 2. 10 Guds bud
 3. Salprisningar
 4. Kärlek och inte hämnd
 5. Enkelhet i livet
 6. Hata sin egen synd
 7. Att leva för andra
 8. Diskussionsfrågor
 9. Nästa veckas inlägg

 

1. Identitet i Kristus

När vill växer i vår identitet i Kristus hittar vi vårt oss själv på riktigt. Vi hittar vårt värde och vi med den helige ande så får vi lagen skriven i våra hjärtan, Se inlägget om andens lag. Att hitta sin identitet i Kristus kan vara en process som tar olika lång tid. Det handlar mycket om våra andliga vanor hur lång tid det tar och hur nära vi lever Gud.

Att identifiera sig med sin tro och relation med Jesus är en viktig bit i det kristna livet. Vår tro får inte handla om att vi går till kyrkan på söndag och sen lever våra vanliga liv. Hur vore det att vara gift med någon som du inte umgås med mer än några timmar i veckan? Det blir inte en så nära relation? Eller för en professionell idrottare att träna nån timme i veckan? Nej, kristen tro är en livstil.

För mig har det handlat om att jag cyklar för Gud. När jag cyklar vet jag att Gud är med och jag kan lära mig mycket om livet. Dessutom mår kroppen bra av det vilket är bibliskt så länge det inte blir viktigare än Gud. Så här lär Paulus oss:

Eller vet ni inte att er kropp är ett tempel för den helige Ande som bor i er och som ni har fått av Gud? Ni tillhör inte er själva, ni är köpta till ett högt pris. Ära då Gud med er kropp! 1

Kroppsövningar är nyttiga på sitt sätt, men gudsfruktan är nyttig på alla sätt, med sitt löfte om liv både för denna tiden och den kommande” 2

 1. 1 Korintierbrevet 6:19-20 (Folkbibeln 2014)
 2. 1 Timoteus 4:8 (Bibel 2000)

 

 

2. 10 Guds bud

1. Jag är Herren, din Gud, som har fört dig ut ur Egyptens land, ur träldomshuset. Du skall inte ha andra gudar vid sidan av mig. Du skall inte göra dig någon bildstod eller någon avbild av det som är uppe i himmelen eller nere på jorden eller av det som är i vattnet under jorden. Du skall inte tillbe dem eller tjäna dem. 1

I vår tid ser finns många avgudar. Vilket ofta handlar om pengar, makt, sex eller prylar. Saker som människor tenderar att sätta på en högre plats en Gud. Om vi gör det problem i våra liv, även om vi inte alltid ser det själva.

2. Du skall inte missbruka Herrens, din Guds, namn. 1

Detta handlar om att hålla en sann och ren bild av Gud utan att sprida falska läror till andra människor, vilket skadar vår relation till Gud. Vi vet ju själva hur vi känner när människor sprider en bild som inte stämmer om oss? Jag tänker att vi alla kör det av misstag ibland om varandra och säkert om Gud med, men vi bör ju sträva efter att leva i sanning. Annars kan resultera i att människor tappar förtroende för Gud.

3. Tänk på sabbatsdagen, så att du helgar den. Sex dagar skall du arbeta och uträtta alla dina sysslor. Men den sjunde dagen är Herrens, din Guds, sabbat. Då skall du inte utföra något arbete. 1

Detta handlar om att ta en dag för herren, att ställa in siktet i livet. En dag för Se att det finns mer än bara jobb. Utan något viktigare. Det är också en möjlighet att vila själsligt och fysiskt.

4. Hedra din far och din mor. 1

Detta handlar om att värna om sin respekt och relation till sin familj. Detta är viktigt för hela våra liv.

5. Du skall inte mörda. 1

Jesus skärper detta bud.

6. Du skall inte begå äktenskapsbrott. 1

Jesus skärper även detta bud.

7. Du skall inte stjäla. 1

Det är lätt att tänka att det bara handla om att inte snatta, råna eller liknande. Men jag tänker att det även inbegriper hur vi handlar. Att försöka välja bort att handla varor från människor vars marker blir uppköpta av rika bolag och de tar lokalbefolkningens resurser. Då stjäl vi när vi stödjer sådana företag. Den synen skärper det budet.

8. Du skall inte bära falskt vittnesbörd mot din nästa. 1

Vi ska sträva efter att leva ett liv i sanning. Det bryter ner gemenskap.

9. Du skall inte ha begär till din nästas hus. 1

Avund förstör relationer.

10. Du skall inte ha begär till din nästas hustru, inte heller till hans tjänare eller tjänarinna, hans oxe eller hans åsna eller något annat som tillhör din nästa. 1

Detta har med den förra punkten att göra.

 1.  2 Mos 20:3ff

 

3. Salprisningar

Vill vi ha en grund för vad kristen tro handlar om man vi söka i Bergspredikan. Den börjar med Salprisningar.

Saliga dem som är fattiga i anden, dem tillhör himmelriket. 1

Lycklig kan den vara som inser att han/hon behöver Gud. Att han/hon saknar Jesus i sitt liv. Det viktiga är inte vad vi kan, vad vi presterar utan vad vi saknar i våra liv.

Saliga de som sörjer, de skall bli tröstade. 1

Det handlar handlar om att känna en nöd och en kärlek för människor. Medlidandet leder gör oss mänskliga.

Saliga de ödmjuka, de ska ärva landet.
Saliga de som hungrar och törstar efter rättfärdighet, de skall bli mättade. 1

Livet går ut på att eftersträva att leva i sanning, det rena livet. Jag sökte sanningen i mitt andliga sökande, då kunde Gud möta mig. När jag inte förstod mitt behov av honom då kom kunde jag inte ta emot honom.

När vi växer i relationen med Gud så ökar också vår urskiljningsförmåga för vad som är rätt och fel. När vi passionerat längtar efter att upptäcka mer av sanning och rättfärdighet då kan Gud verkligen förvandla oss på djupet.

Saliga de barmhärtiga, de skall möta barmhärtiga. 1

När vi växer i vår urskiljningsförmåga och passionen efter rättfärdighet och insikt om Gud kan det vara lätt att se ner dem som vi tycker inte kommit lika långt. Därför är det som viktigt att inte döma.

Saliga de renhjärtade, de skall se Gud. 1

Den som både lär sig urskilja rätt och fel och samtidigt är ödmjuk och inte är dömande, han/hon kan lära känna Gud.

Saliga de som håller fred,
de skall kallas Guds söner.
Saliga de som förföljs för rättfärdighetens skull,
dem tillhör himmelriket.
Saliga är ni när man skymfar och förföljer er och på allt sätt förtalar er för min skull. Gläd er och jubla, er lön blir stor i himlen. På samma sätt förföljdes ju profeterna före er tid. 1

När det det som står före blir synligt i våra liv då kommer vi att sprida fred och Guds rike där vi går fram. Vilket är gott, men det finns ju också en ond makt som retas upp när vi gör detta. Han ljuger, förtalar och gör allt för att skapa osämja. Därför kan vi glädjas i att den onde gör motstånd. Då vi följs och hädas.

 1.  Matteusevangeliet 5:1-12 (Bibel 2000)

 

4. Kärlek

Ni har hört att det är sagt: Öga för öga och tand för tand. Jag säger er: Stå inte emot den som är ond. Om någon slår dig på högra kinden, vänd då också andra kinden mot honom. Om någon vill dra dig inför rätta och ta din tunika, så låt honom få manteln också. Om någon tvingar dig att gå med en mil, så gå två mil med honom. Ge åt den som ber dig, och vänd dig inte bort från den som vill låna av dig. 1

I ett inlägg jag publicerat tidigare behandlar jag ämnet, Söndagsinlägg: Kärlek mot hat. Det ligger i köttets natur att vedergällda, men Jesus utmanar oss till en annan väg. Om någon stjäl något av dig, ge honom/henne något mer. Det är helt galet i världslig mening. Lever vi på det sättet som han uppmanar oss så får vi ett varmare samhälle och negativet bekämpas. Detta är utmanande ord som jag behöver jobba med i mitt liv.

Kärlek är grunden för hela lagen. Inget av lagen skall förgås innan tiden är slut. Men utan kärleken från Gud kan vi inte tolka lagen. I de olika böckerna i bibeln så kan vi läsa detta på olika sätt:

Då svarade han honom: ‘Du skall älska HERREN, din Gud, av allt ditt hjärta och av all din själ och av allt ditt förstånd.’ Detta är det yppersta och förnämsta budet. Därnäst kommer ett som är detta likt: ‘Du skall älska din nästa såsom dig själv.’ På dessa två bud hänger hela lagen och profeterna1

 1. Matteusevangeliet 5:38-42 (Folkbibeln 2014)
 2. Matteusevangeliet 22:37-40 (1917 års översättning)

 

5. Enkelhet i livet

Något av det som lättast av det som skapar problem i livet och bryter ner vår relation till Gud är pengar och prylar. När vi läser i bibeln förstår vi att rikedom är farligt, för det kan förändra oss:

… “Och jag säger er: Skaffa er vänner med hjälp av den ohederlige mammon , så att de tar emot er i de eviga boningarna när mammon har tagit slut. Den som är trogen i smått är också trogen i stort, och den som är ohederlig i smått är också ohederlig i stort. Om ni inte har varit trogna med den ohederlige mammon, vem vill då anförtro er den sanna rikedomen? Och har ni inte varit trogna med det som tillhör en annan, vem vill då ge er det som ska bli ert? Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han att hata den ene och älska den andre, eller också hålla sig till den ene och förakta den andre. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon.” 1

I vårat i-land så är det så unnar vi oss mycket som många människor inte har råd med, tyvärr gör jag väl också det en del. Men jag tror på att försöka skala av livet så gått det går. Jag har valt att leva utan bil, det är för mig en handling av tro. Att inte lämna mer negativa spår i världen än nödvändigt. Lyx är inget Gud har lovat och för mycket lyx gör oss kräsna, tänker jag. Att leva enkelt är att lära sig uppskatta det små sakerna i livet. Det är skönt att slippa onödiga prylar. Vill inte säga att jag är perfekt, har mycket att jobba med men det är ett grej som jag kan rekommendera om man har möjlighet till det.

 1. Lukasevangeliet 16:9-13 (Folkbibeln 2014)

 

6. Hata sin egen synd

Det är viktigt att vi i första han ska bearbeta vår egen synd, man brukar säga att “förändring börjar alltid med en själv”. Det är så, speciellt med Gud. Det förkommer för ofta att vi är bättre på att kritisera andra än oss själva. Det är något vi behöver träna på hela livet. Många gånger när man ser andra uttrycker sig konstigt eller likande så kan det mest visa vara att inte lägga sig i.

Döm inte, så blir ni inte dömda. Med den dom ni dömer med ska ni dömas, och med det mått ni mäter med ska det mätas upp åt er. Varför ser du flisan i din broders öga men märker inte bjälken i ditt eget öga? Och hur kan du säga till din broder: Låt mig ta bort flisan ur ditt öga, när du har en bjälke i ditt eget öga? Hycklare, ta först bort bjälken ur ditt eget öga, så ser du klart nog för att ta ut flisan ur din broders öga. 1

Vi läser om hur Jesus tänkte om fariséerna och tänker att det inte var bra, men förstår vi att vi tenderar att vara så lite till mans. Jesus varnar för detta:

När lärjungarna kom över till andra sidan sjön hade de glömt att ta med sig bröd. Jesus sade till dem: “Akta er för fariseernas och saddukeernas surdeg!” De sade till varandra: “Vi fick inte med oss något bröd.”
Jesus märkte det och frågade: “Varför säger ni till varandra att ni inte har något bröd? Så lite tro ni har! Förstår ni fortfarande inte? Kommer ni inte ihåg de fem bröden till de fem tusen och hur många korgar ni fick? Eller de sju bröden till de fyra tusen och hur många korgar ni fick? Varför förstår ni inte att det inte var bröd jag talade om? Akta er för fariseernas och saddukeernas surdeg.” Då förstod de att han inte talade om att akta sig för surdeg i bröd, utan för fariseernas och saddukeernas lära. 2

I en bok av Wetterlund så finns en bra princip för det kristna livet:

Korset är självsyndarens död. Så mycket du älskar ditt kors, så mycket hatar du din synd. 2

 1. Mattuesevangeliet 7:1-5 (Folkbibeln 2014)
 2. Mattuesevangeliet 16:5-12 (Folkbibeln 2014)
 3. Ut Uppsatser och tankar av N.P Wetterlund

 

7. Att leva för andra

Ibland har jag hört en del som tänker att viktigaste att man är kristen och att man är det liksom för sin egen skull. Det ligger en sanning i att tron är personlig och det handlar om vårt beslut. Men när vi tagit emot Jesus så vår vi börja gå med honom. Men vi har fått ett uppdrag att gå ut till människor och att älska människor. Det vi får av Gud behöver vi ge vidare.

Ty hela lagens uppfyllelse ligger i ett enda budord, nämligen detta: ”Du skall älska din nästa såsom dig själv.” 1

 1. Galaterbrevet 5:14 (1917års översättning)

 

8. Diskussionsfrågor

 • Vilket av dessa utmaningar är störst i vår tid?
 • Har du några erfarenheter av vad detta handlade kan leda till? Vittnesbörd.
 • Har du tankar/inställning till detta att dela som har hjälpt dig?

 

9. Nästa veckas inlägg

Ämnet “Etik” fortsätter. Jag kommer att skriva om vikten att stå upp för sanningen. Att inte flyta med strömmen. Någon som kan vara jobbigt ibland kosta på.

2 thoughts on “Etik I

 1. Pingback: Söndagsinlägg: Etik I | cykelevangelisten

 2. Pingback: Summering av bibelskoleterminen: Lukas | cykelevangelisten

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s