Summering av bibelskoleterminen: Lukas

Det har varit en spännande termin med mycket intressanta upptäckter och insikter genom studierna. Det har varit fantastiskt att få avsätta så mycket tid att upptäcka bibeln.

 

Tankar om varje tema

Tema 1 – Bibeln

Att studera och djupdyka i bibeln reflektera över sin bibelsyn är gott, det har jag fått djupare insikt om. Det hjälper oss “att mogna i Kristus likhet” som jag uttryckte i den rapporten. Jag skrev också “Att läsa bibeln och begrunda det som står, samt att försöka leva ut det i min vardag. Även att ständigt utmana sig själv till att bli mer lik Jesus.” Det känner jag att min insikt har blivit större i under denna tid.

 

Tema 2: Gudsbild

Är grunden för när man läser och tolkar det som står i bibeln. En viktig bit att inse om detta är vår Gud inte vill ha präktiga fasader, frasmakeri och liknande. Nej, han vill ha vårat hjärta, vårat liv. Vi faller alla ibland, det har Gud förståelse för. Men vi måste lära oss att älska varandra djupt och innerligt!

 

Tema 3: Moseböckerna

Här finns mycket att lära om vem Gud är. Den boken ger oss djupare förståelse om vem Jesus är. Även om det finns saker som vi kan ha svårt att förstå så är de mycket läsvärda.  Här har jag klippt ur en sak som jag skrev som var dumt. I en uppgift i rapporten så gav jag mina tankar om Guds bud, lite senare har jag med ett viktigt bibelcitat om bön:

1. Du skall inte ha andra gudar vid sidan av mig.
”Du skall älska herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela ditt förstånd”

2. Du skall inte missbruka Herrens, din Guds, namn, ty Herren kommer inte att lämna den ostraffad som missbrukar hans namn.
Vi ska ge akt på bl.a. vad vi lär ut. Vi ska en dag stå till svars för var vi lärt människor, om vi lär ut t.ex. att Muhammed är en fullvärdig väg till himlen så är det emot Guds ord. Vi ska inte bara säga det som människor vill höra.

3. Tänk på att hålla sabbatsdagen helig.
Det är viktigt att frukta Guds ord och att spendera tid varje vecka i de heligas gemenskap. Men vi behöver vila, jag märker det själv att jag mår egentligen inte bra när jag fyller 7 dagar i veckan. Så vi behöver en dag då vi bara tar det lugnt. Det är ett bud som jag tycker vi borde akta högre.

4. Visa aktning för din far och din mor, så att du får leva länge i det land som Herren, din Gud, ger dig.
Vi ska älska och respektera våra äldre som gått före oss, framför allt våra föräldrar.

6. Du skall inte begå äktenskapsbrott.
Där ser jag även att äktenskapsbrott är mellan man och kvinna, all annan sexualitet är emot Guds vilja. Detta är ett känsligt ämne i dagens Sverige men vi bör stå för Guds bud och inte människors.

8. Du skall inte vittna falskt mot din nästa.
Vi ska i allt sträva efter att leva ärligt.

9. Du skall inte ha begär till din nästas hus.
Vi ska inte kräva något som inte är vårt.


“Och när ni ber skall ni inte rabbla tomma ord som hedningarna; de tror att de skall bli bönhörda för de många ordens skull. Gör inte som de, ty er fader vet vad ni behöver redan innan ni har bett honom om det.”

 1. Mattuesevangeliet 6:7-8 (Bibel 2000)

 

Tema 4: Lukas evangelium

Denna bok är intressant och bra att börja med. Lukas var en väldigt lärd man som skrev mycket strukturerat och klokt. Vi skulle välja ett tema att resonera om: ”Gud den högste”, ”Bön”, ”Jesusbilden”. Så jag ser att jag valde bön.

Lukasevangeliet lär oss hur oerhört viktigt det är med bön. Vi skall be i alla livens skeden, lämna allt till Gud. Vi kan be när det går bra1, när det är svårt2, för medmänniskor3, för dem som gör oss illa4. Det är så tydligt hur han Lukas vill visa oss att Gud vill vara med hela våra liv.

1. Luk 1:46-55
2. Luk 22:42
3. Luk 22:32
4. Luk 23:34

 

Tema 5: Jesus och frälsningen

I detta ämne så skulle vi ta upp vilka sidor vi hade som liknade Jesus. Det är inget som jag kommer dela här för jag gillar inte att skryta. Den var det lite om offer, kopplat på något som jag ansåg var lite konstigt. Men så var det också en fråga vad offret (Jesus) betydde för mig, då svarade jag så här:

Jesus har gett sitt liv för mig så jag kan gå fri, att få ta emot den gåva och den nya livet är allt för mig. Inget annat kan kallas liv. Det Jesus har gjort med mig sen jag kommit tillbaka vill jag inte byta ut för alla pengar och skatter i världen. Det är genom att leva nära Jesus som vi kan bli lika honom och det är fantastiskt.

 

Tema 6: Guds rike

Här skulle man förklara hur man kunde engagera sig i för att sprida Guds rike. Så jag tänkte på min vision med Pannkakskyrkan att det arbetet skulle utvecklas och växa. Jag uttryckte en längtan för att nå människor som marginaliserats. Att ta emot Gud som ett barn är viktigt. Ju mer man lär känna Gud inser man att saker sker genom hans kraft. När vi släpper efter och bara blir ett verktyg för honom, då är blir vi till mest nytta för att sprida Guds rike.

 

Tema 7: Apostlagärningarna

I detta stycke fick jag bland annat berätta om min erfarenhet av dopet, då skrev jag så här:

Att erkänna sin synd och ta emot förlåtelse för att sen leva det nya livet som Gud har tänkt. Att lämna köttets väg, bryta med syndiga beteenden. Omvända oss får vi ju göra gång på gång. Men vi bör tänka på dopet som en pånyttfödelse.

 

Tema 8: Anden

I denna uppgift fick jag dela en sång som betydde mycket om mig som handlade om anden. Så valde jag en psalm av William Booth som heter sänd din eld, här ett citat ur sången:

Att jag må sprida Jesu hälsning,
sänd din eld! Sänd din eld! Sänd din eld!
Jag vill kämpa för världens frälsning,
sänd din eld! Sänd din eld! Sänd din eld!
På altaret jag villigt bär
mitt liv, med allt jag har och är,
med elden krön mitt offer här!
Sänd din eld! Sänd din eld! Sänd din eld!

 

Tema 9: Andliga vanor

Detta fördjupade min insikt av vikten av goda vanor i relationen med Gud. Att jobba för att få bra vanor hjälper verkligen att bygga upp en stark relation med Gud. Här är ett citat från rapporten:

När jag cyklar längre sträckor på vägar där det är lite trafik, t.ex. inne i skogen och inte har musik på då kan jag meditera hjärnan och ta tid för bön. Jag upplever också att ju mer man lägger tid på bön så kommer man in i ett böneliv som är underbart. Enkelhet är en bra utmaning men svår, för man har ju ändå vissa behov och man vill ju unna sig saker. Fast man vill hålla det på en enkel nivå.

Se blogginlägget.

 

Tema 10 & 11: Församlingen

Församling är gemenskap med Jesus i centrum som föder tillbedjan, lärjungaskap och mission. 1

Det är gott att tänka över hur man förhåller sig till församlingen, vad som är viktigt i den och så. Det var intressant att lära sig att Ekklesia (Ordet i grundtexten) som översätts med församling har en bredare innebörd: Den universella församlingen, lokalförsamlingen och husförsamlingen.  Ett ämne som jag begrundar mycket fortfarande. Några saker ser jag att är viktiga att fokusera på i en församling som är verkliga utmaningar:

 • Vi räknas Guds familj och bör umgås på det sättet och träna på att älska varandra som syskon.
 • Att vi förstår att vi är Kristi kropp (och behandlar varandra utifrån det.
 • Utmana och stötta varandra i efterföljelse.
 • Huvudfokus på uppdraget: “It’s not that the Church has a mission, the mission has got a Church2

Ett nytt bud ger jag er: att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er ska också ni älska varandra. Om ni har kärlek till varandra ska alla förstå att ni är mina lärjungar. 3

Se blogginläggen: Del I och del II

 1. Söndagsinlägg: En levande församlingsgemenskap
 2. Citat av Micheal Frost Resistanceandrenewal.net: God does not have a mission for his church
 3. Johannesevangeliet 13:34-35 (Folkbibeln 98)

Tema 12 & 13: Etik

Fantastiskt ämne, där vi får komma in på vad det är att leva som kristen! Det är nyttigt att rannsaka sig själv åter och åter och kämpa mot sin synd, så Gud kan ta plats i ens liv. Att leva som kristen handlar om att vara jordens salt och ljus.  Där vi ska visa på en kärlek som inte i världen, vilket vi kan göra genom gudsfruktan.

Att identifiera sig med sin tro och relation med Jesus är en viktig bit i det kristna livet. Vår tro får inte handla om att vi går till kyrkan på söndag och sen lever våra vanliga liv. Hur vore det att vara gift med någon som du inte umgås med mer än några timmar i veckan? Det blir inte en så nära relation? Eller för en professionell idrottare att träna nån timme i veckan? Nej, kristen tro är en livstil. 1


Ty hela lagens uppfyllelse ligger i ett enda budord, nämligen detta: ”Du skall älska din nästa såsom dig själv.” 2


Man kan få uppfattning om att det är lagar och regler, på vad man inte ska göra. Men det är en osund inställning och tankesätt. Man få ta med i tankarna i Sveriges lagbok är tjock och det finns massor av lagar som ska följas och känner förmodligen inte till hälften av dem. Grundprinciperna för livet är ju enligt Gud bara 101. Jämför man det så, då är det inte många regler att hålla koll på. Dessa är ändå ganska luddiga och det blir en samvetsfråga. Grunden för allt är att visa kärlek till Gud och sin nästa. 3

Här finns det ett kort bibelord jag vill flika in för det är så viktigt och påminner oss att ifrågasätta oss själva:

Men nu måste ni se till att leva på ett sätt som är värdigt det glada budskapet om Kristus. Antingen jag är på besök hos er, eller är på en annan plats, vill jag höra att ni står fasta och är fullständigt eniga, så att ni sida vid sida kämpar för att sprida tron på det glada budskapet om Kristus. 4

Se blogginläggen: Del I och Del II

 1. Söndagsinlägg: Etik I
 2. Galaterbrevet 5:14 (1917års översättning)
 3. Söndagsinlägg: Etik II
 4. Filipperbrevet 1:27 (Nya levande bibeln)

 

Tema 14: Uppdraget

Det mest spännande av ämnena. Vårat uppdrag som Jesus kallade oss att gå ut och leda människor till tro. Det är fantastiskt att få fördjupa sig i detta. Så man får påminnas hur viktigt det är och får lära sig av andra erfarenhet.

Detta är oerhört viktigt att vi tar detta uppdrag på allvar. För det är förutsättningen för att tron ska föras vidare till nästa generation. Det är farligt när vi blir för uppslukade av vardagen bekymmer så vi glömmer vad vi är kallade till att göra. Precis som i gamla förbundet så är Gud i första hand inte intresserad av hur duktig vi är på att citera bibelverser2, om vi har varit punktliga till gudstjänsten. Allt det bör vara något som kommer av sig sig när vi lever med Gud i vår vardag. Gud vill inte vara med 2 timmar varje söndag, han vill ha hela vårat liv. Det är i vår vardag tron gör skillnad. Att vi inte ska bara vara ordets hörare utan ordets görare.3

2. Se Mika 6:6-8
3. Se Jakobsbrevet 1:22-25

 

Slutord

När jag läser mina rapporter, anteckningar och så inser jag att jag har växt. Nu ser jag saker som jag skrev som jag inte hade uttryckt idag. Mer och mer så märker jag att jag tänker mindre kategoriskt. Det känns bra.

Sedan jag startade denna blogg så har det varit gott att få dela med mig av det jag upptäckt i mina studier. I allt mitt sökande efter att förstå mer av Gud och hans vilja så inser jag vikten efter att av ett sunt lärjungaskap och att ledas av anden. Kampen består mycket i att bekämpa sin egen synd och sprida evangeliet. Att sträva efter ha Gud med i allt, det är inte alltid lätt men det ända som är viktigt egentligen:

Anpassa er inte efter den här världen utan låt er förvandlas genom förnyelsen av ert sinne, så att ni kan avgöra vad som är Guds vilja – vad som är gott och fullkomligt och välbehagligt för honom. 1

 1. Romarbrevet 12:2 (Svenskbibeln)

 

Brev till syskon: Uppdraget

Ett söndagsinlägg om vårt uppdrag som kristna. Med ljus från gamla testamentet får vi större insikt i vad missionsbefallningen handlar om. Inlägget handlar också om att leva ut sin tro, konkreta tips på hur vi gör det och så finns det givetvis intressanta diskussionsfrågor!

Syskon, gör därför ert bästa för att bekräfta er kallelse och ställning som utvalda. Gör ni det, kommer ni aldrig att falla, utan ni ska välkomnas att träda in i vår Herre och Frälsare Jesus Kristus eviga rike. 

Hej!

 1. Gamla testamentet förklarar uppdraget
 2. Varje kristen är en “själavinnare”
 3. En smittande tro
 4. Andens kraft
 5. Från tanke till handling
 6. Konkreta tips
 7. Diskussionsfrågor

 

1. Gamla testamentet förklarar uppdraget

I det gamla förbundet så gavs människorna uppdraget att leva på ett sätt så människor såg att de skiljde sig från andra. På ett sånt sätt att de var mer kärleksfulla, rättfärdiga och ödmjuka. Han gav då uppdraget främst till judarna att leva bättre än andra folk, så det märktes att de levde för den levande Guden. Inte tomma religiösa ritualer som man gör för att man borde.

Detta ord kom till Jeremia från Herren. Han sade: Ställ dig i porten till Herrens hus och ropa där ut detta ord: Hör Herrens ord, alla ni av Juda som går in genom dessa portar för att tillbe Herren! Så säger Herren Sebaot, Israels Gud: Ändra ert liv och era gärningar, så ska jag låta er bo kvar på denna plats. Lita inte på lögnaktigt tal som säger: ”Här är Herrens tempel, Herrens tempel, Herrens tempel.”  Nej, ändra ert liv och era gärningar, gör rätt mot varandra,  sluta förtrycka främlingen, den faderlöse och änkan. Spill inte oskyldigt blod på denna plats och följ inte andra gudar, er själva till olycka. Då ska jag för alltid låta er bo på denna plats, i det land som jag gett era fäder. Men se, ni litar på lögnaktigt tal som inte hjälper. Hur är det? Ni stjäl, mördar och är otrogna. Ni svär falskt och tänder rökelse åt Baal och följer andra gudar som ni inte känner. Sedan kommer ni hit och träder fram inför mitt ansikte i detta hus som är uppkallat efter mitt namn och säger: ”Vi är räddade” – för att sedan fortsätta med allt detta avskyvärda. Menar ni att detta hus som är uppkallat efter mitt namn är ett rövarnäste. Se, jag har själv sett det, säger Herren. 2

Gud utvalde inte judarna för att dem var duktiga eller framstående. Nej han valde dem för dem var de minsta folket1. I många berättelse så ser vi hur Gud gång på gång bevisar sin storhet genom människors svaghet, som t.ex. berättelsen om Gideon3. Gång på gång så visar han sin trofasthet mot ett folk som sviker honom. För att alla folk skulle se Guds kärlek och nåd. Gamla testamentet förklarar så mycket i Nya testamentet, bland annat om det uppdrag som Jesus ger.

Ibland hör jag hur vissa uttrycker att Gamla testamentet knappt är relevant idag, men Gud har inte förändrats. Jesus är hård mot fariséerna när han säger:

Fariséerna var ett religiöst parti bland judarna. De var mycket noga med att följa hela Moses lag och hade dessutom lagt till egna regler och föreskrifter. var upprörda. “Hur kan er mästare sänka sig så lågt att han äter tillsammans med tullindrivare och syndare?” frågade de Jesus efterföljare. Men Jesus hörde det och sa: “Det är inte de friska som behöver läkare, utan de sjuka. Gå härifrån och försök förstå vad Gud menar när han säger: ‘Jag vill hellre att ni visar varandra kärlek, än att ni offrar till mig. Min uppgift här på jorden är att föra syndare tillbaka till Gud, inte att ta hand om dem som redan följer hans vilja.” 5

 1. Se 5 Mosebok 7:7 (läs gärna till vers 9)
 2. Jeremia 7:1-11 (Folkbibeln 2015)
 3. Se Domarboken kap 6-8
 4. Refererar till Hosea 6:6: Ty jag vill se kärlek, inte slaktoffer, kunskap om Gud hellre än brännoffer. (Bibel 2000)
 5. Ur Matteusevangeliet 9:10-13 (Nya Levande bibeln, en bibelparafras)

 

2. Varje kristen är en “själavinnare”

Vi som vill följa Jesus blir ju inte upptagna till himlen direkt, utan vi är här och vi har ett uppdrag. Ett uppdrag som är personligt för var och en av oss, detta återges i parafrasen The Message så här:

– Gud har hett mig tillstånd och befallning att ge er detta uppdrag: Gå ut och gör lärjungar till mig av alla ni träffar på, när och fjärran, och märk dem ett dop i Faderns, Sonens och den heliga Andens trefaldiga namn. Lär dem sedan att leva så som jag har sagt er. Jag kommer att vara med er när ni gör detta, dag efter dag efter dag, ända tills tidens slut. 1

Detta är oerhört viktigt att vi tar detta uppdrag på allvar. För det är förutsättningen för att tron ska föras vidare till nästa generation. Det är farligt när vi blir för uppslukade av vardagen bekymmer så vi glömmer vad vi är kallade till att göra. Precis som i gamla förbundet så är Gud i första hand inte intresserad av hur duktig vi är på att citera bibelverser2, om vi har varit punktliga till gudstjänsten. Allt det bör vara något som kommer av sig sig när vi lever med Gud i vår vardag. Gud vill inte vara med 2 timmar varje söndag, han vill ha hela vårat liv. Det är i vår vardag tron gör skillnad. Att vi inte ska bara vara ordets hörare utan ordets görare. 3

När vi lever i en nära relation med bör det vara naturligt att i allt försöka leva ut evangeliet till människor i sin omnejd. Vi är inte menade att leva passivt utan som jordens salt och världens ljusför att människor ska se skillnad i vårt sätt att leva mot andras. Jag brukar tänka att det är en ära att få vara med som “Guds soldat”5. Man kan sträcka på sig för sig själv (utan att blir stolt över egna prestationer6) att vi är kallade till att vara hans armé. Gud anförtror oss hans uppdrag, som han ofta ger oss mycket glädje i när vi utför. Vi behöver bara göra vårt bästa, så gör Gud resten. Liksom Gideon var den svagaste av alla i hela Israels folk, så valde Gud honom att leda en armé. För att han visade att när Herren går med en, kan ingen fiende vinna.

Syskon, gör därför ert bästa för att bekräfta er kallelse och ställning som utvalda. Gör ni det, kommer ni aldrig att falla, utan ni ska välkomnas att träda in i vår Herre och Frälsare Jesus Kristus eviga rike. 7

Han har lovat att att vara med oss när vi går ut. A leva ut evangeliet kräver inte en lång teologisk utbildning. Inte heller kräver det att vi är jätteduktiga på att formulera oss eller liknande. Har vi någon talang som vi vill använda för Gud så vill han använda det, men det är ingen förutsättning. Av egen erfarenhet så är det sällan eller aldrig som vi lyckas så bra när vi ska argumentera för bibeln.8 När jag varit ute t.ex. med Pannkakskyrkan så kan jag uppleva att de samtal och möten där vi se att Gud gjort mest är när man bara har flutit med, varit sig själv och låtit anden leda.

Jag har blivit lite aktiv på sistone på facebook i olika grupper och så, men jag vet att det är inte argumentationerna som spelar roll. Ändå så hamnar man i onödiga diskussioner där ibland. När det som egentligen spelar roll är att i allt är den kärlek man visar.

Jesus kände nöd för människor, hans hjärta brann. Han gick till dem som levde mest i synd för att dem hade störst behov. Vi människor har lätt och döma. Även om vi inte tänker så kan det blir något vi ska prestera av egen kraft, när vi egentligen borde låta oss formas av anden. Tänker man så då har man lättare att älska människor som gör fel, för vi vet att de kanske inte har förmåga att se sina egna brister. Jag tror inte vi ska vara så rädd för att “umgås med fel människor”, snarare “har vi älskat människor tillräckligt”? Det betyder inte att vi behöver acceptera allt som människor gör. Så tror jag att vi ska tänka om människor.

När han såg folkskarorna greps han av medlidande med dem, eftersom de var plågade och ansatta, som får utan herde. 9

Läs gärna Söndagsinlägg: Andliga vanor  och Söndagsinlägg: En levande församlings- gemenskap om du inte läst dem.

 1. Ur Matteusevangeliet 28 (The Message på svenska, en bibelparafras)
 2. Se Mika 6:6-8
 3. Se Jakobsbrevet 1:22-25
 4. Se Matteusevangeliet 5:13
 5. Bibelord om att vi är Guds soldater: Se 2 Timotheosbrevet 1:9; 2:32; 2:4, Efesierbrevet 6:11-12
 6. Se Romarbrevet 12:3
 7. 2 Petrusbrevet 1:10 (nuBibeln)
 8. Se Sakaria 4:6
 9. Matteusevangeliet 9:36 (Svenskbibeln)

 

3. En smittande tro

En god relation med Gud ger oss tro som uppfyller våra liv. Vi måste få kraft för att kunna ge kraft1. För att leva evangeliet handlar om hela våra liv. Många gånger så är människor överlag trött på när det blir “mycket snack och lite verkstad”. När man har jättefina ideal men inte lever ut det i sina liv. Moraliska ideal är bra, men de bör också prägla våra liv2. Annars är de inte värt något. Här vill jag vara hård: Kristen tro handlar inte om att ha de den bästa teologiska uppfattningen, det handlar i första hand om hur vi lever våra liv. Tyvärr har jag upplevt hur människor tenderar till att tycka sig veta hur saker ska vara men inte lever ut det. Jag faller själv för det ibland och det enda jag kan göra är att skämmas och sträva efter bättring.

Vi är kallade att predika ordetoch att sprida Guds rike, men att enbart göra det i ord ger inte mycket. När vi lever ut andens frukter som är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning4 i vår vardag då kan människor se att vi är annorlunda. När evangeliet blir vår längtan och vår livstil då kan vi predika ordet, för det bekräftas av våra handlingar som är det som talar starkast.

Slutet på allting är nära. Var därför förståndiga och nyktra, så att ni kan be. Framför allt skall ni älska varandra innerligt, ty kärleken överskyler många synder. Var gästfria mot varandra utan att klaga. Tjäna varandra, var och en med den nådegåva han har fått, som goda förvaltare av Guds mångfaldiga nåd. Om någon talar skall han tala i enlighet med Guds ord. Har någon en tjänst skall han tjäna efter den kraft Gud ger, så att Gud i allt blir ärad genom Jesus Kristus. Hans är äran och makten i evigheternas evigheter, amen. 5

Läs gärna Romarbrevet kap 12, det ger en god beskrivning hur vi ska visa på Guds kärlek!

När människor ser Jesu karaktär i ditt liv kommer du lysa kärlek, människor kommer att märka att du inte lever som i denna värld. Tacka Gud när människor tycker du är korkad ovis för du bryr dig mer om andra än dig själv.6 Att förkunna och visa att Guds rike redan är här7 innebär inte bara att förmedla att Gud har en plats för dig i himlen. Det är också att hjälpa någon att få ett jobb, att lösa någon från en skuld, att låta någon som behöver någonstans att bo en bostad, osv. Att förkunna det glada budskapet kan innebär uppoffring.

Ni kanske känner igen er vid att man kan känna prestationsångest när man inte lyckas når fram till någon.

Randy8 menar att den skulden inte kommer från Gud. Det är viktigt att göra skillnad på sorg över att människor inte funnit Gud och sorg över sin egen ofullkomlighet, att fastna i det är inget annat än avgudadyrkan menar han. I stället för att kämpa för att vara ett perfekt exempel på ett kristet liv uppmanar Randy läsaren att peka på det perfekta exemplet i Kristus. 9

Min erfarenhet att man lätt går igenom den fasen, men förhoppningsvis så kommer vi över den och inser att det är Gud som uppenbarar sig för människor10, vi kan bara vara en kanal för hans kraft11. Det viktiga är att det är äkta och att det känns trovärdigt. Att lyssa och dela egna vittnesbörd om vad Gud gjort i ens liv. Inser vi inte det så kan glöden snabbt svalna och det blir lätt att vi tänker att vi bara ska be och inte säga så mycket.

Det kommer människor som ifrågasätter om man verkligen lever efter bibeln. Akta er för snaran att argumentera för “hur bibeltrogna ni är”, visa istället på inställningen ni har till ordet och peka på Jesus. Att det handlar om att sträva efter att bli som honom.

 1. Se Johannesevangeliet 7:37-38
 2. Se 1 Korinthierbrevet 13:2,3-8,13
 3. Se 2 Timotheosbrevet 4:2
 4. Det som kallas som andens frukter. Se Galaterbrevet 5:22–23 och läs gärna Vem är Guds ande? Vad innebär ”Andens lag”? Vad är ”Andens frukt”?
 5. 1 Petrusbrevet 4:7-11 (Folkbibeln 98)
 6. Se Lukasevangeliet 17:21
 7. Se 1 Petrusbrevet 4:12-14
 8. Randy Newman som skrivet “Vinn dina vänner -att dela evangeliet med de du bryr dig om mest”
 9. Skriver Marlene W Antonson (marlene.w.antonson@dagen.se) i en artikel i Dagen från 2012-05-11
 10. Se Matteusevangeliet 16:16-17
 11. Se 2 Krönikeboken 16:9

 

4. Andens kraft

I bibeln kan vi läsa om hur människor får vara med och förmedla helande, profetior till människor och så, detta sker idag på olika ställen i världen och även i Sverige. Däremot kan jag inte säga att jag har någon personlig erfarenhet av det. Men det är ändå jag vill uppmana er till att söka, men det finns andra kristna som har mer erfarenhet än mig av detta.

Detta kommer att finnas tecken som hör ihop med dem som tror er: de kan driva ut demoner i mitt namn, tala nya språk ta upp ormar och dricka gift utan att ta skada, lägga händerna på sjuka och bota dem. 1

 1. Ur Markusevangeliet kap 16 (The Message, en bibelparafras), Se vers 16-18

 

5. Från tanke till handling

Grundprincip: Predika alltid evangelium, och om nödvändigt, använd ord. 1

Är du ovan vid detta fokuset i livet så börja med dina vänner och din familj. Försök i allt visa på Jesu karaktär. Dina handlingar talar starkast, när du börjat visa i handling kan du hitta tillfällen till djupare samtal. Vill du nå ut till andra människor? Ja, i första hand så kan vi vara ett på jobbet, gymmet, idrottsklubben, föreningen eller likande. Helt enkelt bland de människor du naturligt rör dig kring kan vi vara ett föredöme för.

Konkreta tips

 • Har du ett intresse som du upplever kan vara från Gud? Försök att hitta vägar att göra det för Gud. Att tjäna Gud kan vara det mest underbara som vi kan göra. För mig personligen så är det ju cyklingen, då jag hoppas få göra några kortare cykelmissionsresor i sommar.
 • Be Gud att leda dig i samtal när du pratar med människor, att det blir en naturlig ingång att prata om djupare ting i livet som tro.
 • Dela vittnesbörd, hellre en långa teologiska utläggningar.
 • Välj tillfälle, försök inte banka tron eller bibeln i huvudet på någon.
 • När någon ber dig om en tjänst, ställ upp och gör gärna lite mer om du kan. 2
 • Läs och begrunda bergspredikaren3, försök att leva ut den så gått du kan.
 • Predika inte himmel eller helvete, det är mycket mer fruktsamt att berätta om sin egna upplevelser och sitt egen behov av Gud och hans förlåtelse.
 1. Citat av Franciskus av Assisi
 2. Se Matteusevangeliet 5:41
 3. Se Matteusevangeliet 5-7

 

6. Diskussionsfrågor

Det skulle vara jätteroligt om ni ville vara med och dela erfarenheter och tankar, så kan vi utvecklas tillsammans!

 • På vilka sätt kan vi förklara grunden i kristen tro på ett sätt så människor förstår?
 • Hur kan vi leva ut vår tro mer i vardagen?
 • Har du några erfarenheter av svårigheter med uppdraget?

 

7. Nästa veckas inlägg

Nästa vecka så är bibelskoletemat slut så jag får hitta ett tema själv, som jag hoppas att ni finner intressant och läsvärt! Så jag tänkte resonera lite kring att älska människor och fortfarande vara tydlig där man står, att hitta balansen.

Guds frid önskar jag er!