Francesca Battistelli – He knows my name

När ensamheten trycker på så är det skönt med musik som påminner en om vad man lever för! Denna låt är så trösterik. Även om man känner ensam så finns det en som älskar oss och aldrig övergiver oss. Som ger en kärlek denna värld inte förstår eller kan ge! En kärlek som inte tar slut, även om det inte alltid går som vi tänkt! En kärlek som kan fylla oss med en glädje trotts att allt känns grått!

Säsongsstart för SLAG

Igår var jag med en vän som har verkstad och en liten lantbruksverksamhet (ej kontroversiellt), Slöjd och LAntbruksGemenskap. Det var första träffen för säsongen. Vi är ett några som är där mån och/eller fredagar, när det passar. Det är en härlig verksamhet där vi “jobbar” utan stress och umgås utan att det är fokus på att pengar. Med fokus på hållbarhet och gemenskap. När vi har projekt som vi vill göra så hjälper han som äger verksamheten till med det som behövs. Grödor (såsom potatis, rödbetor, morötter, m.m.) får vi som är det hämta efter behov. Till våren ska vi bl.a. börja bygga ekor och så kommer jordbruket igång. Så det ser jag fram emot.

Min dröm är ett kollektiv, men en sådan verksamhet innehåller många sådana element. Så det är härligt att vara med där, speciellt nu när jag är arbetssökande. Men hela samhället är så pengafokuserat. Profit är viktigare än människors välmående.

Bekymmer i livet

Jag förundras över alla bekymmer som vi gör oss.
“Man vill ju hålla sig uppdaterad!” –  Till vilken nytta?

Man säger: “Har du hört så hemskt att de fick ha en politisk demonstration?”.
Till vilken nytta att veta det? Ger det oss någon frid?
Man säger: “Har du hört om företaget som släppt ut massor av miljögifter?”.
Till vilken nytta att veta det? Ger det oss någon frid?
Man säger: “Har du hört om terrorattacken på andra sidan jorden?”
Till vilken nytta att veta det? Ger det oss någon frid?

Har du klippt gräset, får du tids nog klippa igen.
Har du städat, får du tids nog städa igen.
Har du tankat din bil, får du tids någon tanka igen.
“Intet nytt sker under solen”.

Har du målat en tavla, kan du alltid måla minst en till.
Har du cyklat du trettio mil, kan du alltid cykla minst trettio mil till.
Har du plockat hundra grässtrån, så kan du alltid plocka minst hundra till.
Hittar du ett bekymmer kan du hitta ett till.

När vi inser att vi inte kan förändra mycket, då kan vi förändra i det lilla.
Då kan vi också slappna av och inte bekymra oss över allt vi inte kan förändra.
Världen ger oss så mycket information om allsköns bekymmer.
Men hur mycket av det behöver vi egentligen veta?

Detta har livet lärt mig, att det är för kort för att göra sig onödiga bekymmer:
“Gör det lilla du kan, gör det villigt och glatt!”

Bekymra er därför inte och fråga inte: Vad ska vi äta? eller: Vad ska vi dricka? eller: Vad ska vi klä oss med? Allt detta söker hedningarna efter, men er himmelske Far vet att ni behöver allt detta. Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också. Bekymra er alltså inte för morgondagen, för morgondagen bär sitt eget bekymmer. Var dag har nog av sin egen plåga.

Matteusevangeliet 6:31-34 (Folkbibeln 2015)

Dikt om social rättvisa

Om vi nu menar oss följa Jesus,
så måste vi visa vår näste kärlek.
Man frågar kanske: Vem är vår nästa?
Skriften säger att vi inte längre är jude eller grek.

En fattig kvinna eller man i länder som Kina
som jobbar hårt för andra och underkastas.
Dom arbetar för en otillräcklig lön
det kan inte vara kärlek att låta dem belastas.

Visst ska vi ha mat för dagen och bra kläder?
Är inte andras liv värt mer än lyx och en semesterresa till något land.
Vi har mycket prylar, nöjeskonsumtion och dyra intressen
och medans några svälter kanske vi ligger på en solig strand.

Är det världslig underhållning som ger
sann och bestående lycka och mening till livet?
Nej, äkta glädje kommer att få ge till andra,
att bära Kristi kors och tjäna hängivet.

Det överflöd jag har försöker jag minska i allt,
det är svårt i ett i-land, men finns det något val?
Kristi kärlek manar mig till att tänka på andra,
så jag får var dag utkämpa samvetets kval.

Min väg till sann lycka – prosadikt

När jag var ung sökte jag lyckan på allehanda sätt
Jag ägnade mig åt allsköns dårskap
När jag var ung sökte jag glädjen i världsliga nöjen
Men det gav mig ingalunda något som bestod

Jag sökte mig till de starka dryckerna
Men ack vilka bekymmer det gav mig
Jag sökte min till otukt med kvinnor för glädjen
Det gav blott ett korn av lycka för stunden

Jag sökte mig till att påverka samhället
Genom att politik skulle finna lycka
Jag sökte mig till minska världbekymmerna
Men intet sann bestående lycka fann jag där

Jag sökte mig till att hitta min “inre kraft
Genom meditation skulle jag finna svaren
Jag sökte mig till något bortom mig själv
Men ingalunda heller där fann jag lycka

Sedan släppte jag in Gud och allt blev annorlunda
Sedan dess har ögonen öppnats mer och mer
Sedan jag då vände om har jag fått nya perspektiv
Sedan den dagen har jag sett vad sann lycka är

Jag fann att lycka är att förstå Guds kärlek
Att inse att detta lidande har en mening
Jag fann att lycka är att var Guds träl
Att i allt få tjäna honom som älskat mig först

Jag fann att lycka är att älska medmänniskor
Att dela gemenskap och finnas för sin näste
Jag fann att lycka är att få tjäna andra
Att få ge av det man har och att förlåta

Jag fann att lycka är att dela Jesu kärlek
Att glädjas tillsammans med medvandrare
Jag fann att lycka att ha Gud med i allt i livet
Att glädjas åt att ha ett namn i livets bok

Att få del av Guds kärlek gör det möjligt se
Att gå med Gud och ge hans kärlek ger glädje
Att få del av Guds nåd gör allt slit värt
Att gå med Gud och ge hans nåd ger lycka

 

Juldikt

God jul, syskon och vänner! Hoppas att ni alla får en underbar och fridfull jul. Samtidigt som ni får glädjen att välsigna andra! Här kommer min hjul-hälsning!

Shalom1!


Tjungohundrasjuttons jul stundar vi
Konsumtion, stress och pynthysteri
Men ej är det vad julen handlar om
Ty ett glädjebud till oss kom

I Betlehem i Juda fanns ett stall,2
där föddes ett barn med ett stort kall.
Guds enfödde son 3 skulle bli furstarnas förste,
född i en krubba 4 trotts att han var den störste.

Som ett hjälplöst barn så kom han till oss,
för att sedan bryta syndens bojor loss. 4
Likt en slav 5 kom han ringa till jorden,
för att försöka kalla människor till Gudshjorden. 6

När människor styr en värld kan det bara gå på ett sätt,
hat, svek och maktmissbruk ja mycket går snett. 7
Men Guds oändliga kärlek aldrig överger, 8
så till sina älskade barn han alltid ser.

Alla har gått från Gud och svikit honom, 9
men han ville ändå ge alla chans att vända om.
När barnet blev stort och lärt oss om rätt etik, 10
pinade och hängdes han på ett kors med spik. 11

Ensam och övergiven dog han men uppstod efter tre dar, 12
han visade sig för många innan det upp till himlen bar. 13
Han lever och vill ha gemenskap med oss, 14
om vi bara vill följa honom och mot våra synder slåss. 15

Det var för din skull han offrade sig, 6
så ta emot honom som först älskat dig. 16
Du fostras till ett liv med mycket salighet,
med mycket kärlek, sanning och ödmjukhet. 17

 1. Förklaring på wikipedia
 2. Se Matteusevangeliet 2:1-6
 3. Se Johannesevangeliet 1:14
 4. Se Lukasevangeliet 2:7
 5. Se Filipperbrevet 2:7 (Tree of Life), i svenska översättningar är ordet felöversatt. Kan bekräftas genom biblehub, se frasen “of a servant“.
 6. Se Johannesevangeliet 3:16-17, Lukasevangeliet 5:32
 7. Se Lukasevangeliet 20:9-19
 8. Se Romarbrevet 2:4, Efesierbrevet 1:7-8  
 9. Se Romarbrevet 3:22-24
 10. Se Matteusevangeliet 22:37-40
 11. Se Lukasevangeliet 23:26f
 12. Se Lukasevangeliet 24:1-12
 13. Se Lukasevangeliet 24:13f
 14. Se Lukasevangeliet 15:1-7, Youtube: En kort animerad film om det förlorade fåret.
 15. Se Matteusevengeliet 16:24
 16. Se Romarbrevet 5:8
 17. Se Ordspråksboken 3:11 

   

   

   

   

  https://www.youtube.com/watch?v=BbXkm0RsqD0

Pilgrim på resa – prosadikt

När vi föds äger vi intet och allt är nytt
Vi trevar oss fram i en trasig värld
Man frågar: vad är meningen med allt?
börjar vår vandringen

I livet möter vi godhet och ondska
Många söker efter svar på livets gåtor
För vi alla har en längtan efter kärlek och mening
Som vi försöker på något sätt fylla

I livet finns endast två vägar
Den enkla breda och den svåra smala
Den breda är att ignorera
Den smala är Kärlekens väg

Kärlekens väg är inte lätt
På den möter vi många svåra passager
Men också de vackraste av vyer
och de mest grönskade av dalar

Vägen kantas av många faror
Rovdjur finns längs vägen och vill slita ett byte i stycken
Stormar kommer och vi kan ryckas från vägen
Den vägen leder genom mycket lidande

Men stundvis kan vi sitta ner och njuta
Tillsammans med medvandrare får vi dela glädje
Se på vacker natur och glädjas åt det lilla
Var rädd om dem som vandrar på samma väg

När vi vandrar på den vägen måste vi packa lätt
Lämna allt du inte behöver så blev ej resan blir för tung
När vi kommer till målet kan vi ändå inte ta med något
Det är blott verktyg på vår resa

Den vägen kan du inte vandra till slutet ensam
Du behöver en sann vän som är trofast
Som stöttar när du vacklar och reser när du faller
Någon som har kan vägen och vill leda dig ända fram

Men kan vi finna någon sådan bland människor?
Någon som aldrig sviker och alltid är med
Vi skall sträva efter att göra det rätta i allt
Men är det någon av oss som kan säga att vi aldrig faller?

Livet är blott en pilgrimsvandring
Om du tar den smala vägen och följer den till änden bestämmer du
Men jag hoppas jag får glädjen att vandra en bit med dig
När allt är slut består endast Kärleken

Tankar om dårskap och vishet

Vishet är bland annat att…

… inse sina begränsningar och svagheter.
… lära av sin and andras erfarenhet.
… uppskatta förmaningar och goda råd.
… fostra och förmana utan att döma.
… kompromisslöst älska.
… sträva efter sanning och rättfärdighet.
… vara ödmjuk.
… respektera utan att behöva acceptera.
… tjäna andra.
… uppskatta det enkla.
… begripa att lidanden är nyttigt.
… se till hjärtat.
… ha förmågan att urskilja det goda.
… skipa fred.
… göra sig fri från beroenden.
… förstå att över allt står kärleken.

 

Vishet är bland annat inte…

… detsamma som att vara lärd eller kunnig.
… att förkasta det man lärt.
… att tro sig vara bättre.
… att ha sin lycka i ting eller pengar.
… att göra sig bekymmer.
… att se på till yttre.
… att stressa.

 

Vem är då dåren och vem är då vis?

Faller vi inte alla in i dårskap ibland? Är vi inte då alla dåraktiga stundvis? Kan vinna vishet innan vi varit dårar? Kan vi nå full vishet eller är det blott en strävan? Kan vi från något på jorden få sann vishet?