Brev till syskon: Filipperbrevet 3

Äntligen söndag, Herrens dag och en dag vi förhoppningsvis helgar åt Herren! Söndagen känner jag i alla fall är fridens dag, fokusera på friden och kärleken mer! Förutom mässan/gudstjänsten kanske studera bibeln lite? Lyssna på någon mer predikan? Hälsa på någon ensam person? Eller något annat som blir till välsignelse. Jag är glad att du är med och följer mina söndagsinlägg!

Nu är vi inne på det tredje kapitlet som handlar om att vi blir rättfärdiggjord genom tron, vårt slutmål och att vi ska ta Paulus som föredöme!

 1. Vers 1-11: Rättfärdiggjord genom tron
 2. Vers 12-16: Slutmålet
 3. Vers 17f: Paulus som föredöme

 

1. Vers 1-11: Rättfärdiggjord genom tron

Paulus börjar här med en viktig uppmaning: “Gläd er i Herren”. Det är så viktigt att vi i allt har vår glädje i Herren, i glädje och i lidande! Sedan varnar Paulus om att det fanns en grupp hedningar som påstod att hedningarna behövde omskära sig innan dopet. Allting börjar med dopet. Det är den fantastiska nåden. Vi behöver inte uppnå något för att ta emot Jesus i våra liv, för vandringen börjar med Jesus. Vi kan jämföra detta med att kräva att ofrälsta ska helga sig, det går inte. Vi kan inte ställa några krav. Wetterlund förklarar detta i ett stycke “Kom – Bort”. Först det ljuva kallet, sedan självförnekelsen. Jesus står och tålmodigt kallar oss till ljuset. För att vi då ska få förutsättningarna för vandringen mot målet. Jesus själv säger:

Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag i honom, så bär han rik frukt. Utan mig kan ni ingenting göra.

Johannesevangeliet 15:5 (Svenska Folkbibeln 2015)

Nå väl, vad är viktigt i livet?

Men allt det som var fördelar för mig betraktar jag nu som värdelöst på grund av Kristus. Jag betraktar i sanning allt som värdelöst med tanke på det som är långt mera värt – kunskapen om Kristus Jesus, min Herre. På grund av honom blev allt utan värde för mig och jag räknar allt som sopor för att jag ska vinna Kristus.

Vers 7-8 (SvenskBibeln)

Inget annat är värt något än verket för Kristus. Att hitta sig själv i honom är värt allt. Inte för att vi är duktiga eller klarar något av egen förmåga. Nej! Genom tron på Kristus är vi rättfärdiga! Paulus säger att han själv längtar efter att lära känna Kristus, hans kraft från Uppståndelse och dela hans lidande genom att bli lik honom i en död som hans (vers 10)! Att dela Kristi lidanden pratar Paulus om mycket, tyvärr har jag bara hört en enda predikan om det i mitt liv och det var förra söndagen. Här säger Paulus att han se fram emot en död som Jesus. Paulus är ett exempel på att inte ha för höga tankar. Även han säger att han hoppas nå fram till uppståndelsen, men han är inte för säker på sig själv. Vi får se på Jesu liv, att om vi tar oss fram med Jesu kraft till korset så får vi segerkronan.

 

2. Vers 12-16: Slutmålet

Här ser vi igen på att han inte förtröstar på sig själv utan på Jesu löften. Han vet att han inte är framme vid målet, men han strävar dit! “Jag glömmer det som ligger bakom och sträcker mig mot det som ligger framför” (Ur Vers 13 – Folkbibeln). Vi måste som sekunderligen blicka mot målet! Här är Paulus hård och uppmanar oss att i allt söka Jesu fullhet och vara lyhörd för Guds fostran utan att glömma det vi lärt oss!

Paulus påminner oss gång på gång om att växa i Jesus och hela tiden sträva efter att göra rätt i allt. Tyvärr är det så lätt att helga sig på vissa delar av livet och glömma andra. Därför är det så viktigt att vi hittar en god gemenskap som fostrar oss in i Kristuslivet! Vi byggs inte upp i vår tro av att höra om Guds kärlek och nåd bara. De får dock inte glömmas, för Guds nåd och kärlek är så stor. Men utan gudsfruktan och fostran kan vi inte växa i tron! Då är risken att vi drabbas av den hemska ljumheten.

 

3. Vers 17f: Paulus som föredöme

Apostlarna är våra största föredömen. Paulus uppmanar oss att ta honom som föredöme. Efter Jesus är det mitt största föredöme i livet, inte för att jag lever upp till den nivå av andlig mognad. Men därför att jag inser att när vi tar efter hans exempel gör jag Guds vilja. Andliga föredömen i är gott! Det finns många människor vi kan ta som föredömen i vårt kristna liv. Människor som levt väldigt heligt. Det kan vara personer i vår vardag, som vi ser upp till.

Paulus säger till och med att “många lever som fiende till Korset” (vers 18). Jag frågar mej själv, är jag en av dem? Jag hoppas inte det. Frossa inte i det ätbara, sätt inte din ära i det som är skamligt och tänk inte bara på det jordisk! Måttlighet, själsstyrka (att uthålligt söka det goda) och rättfärdighet är dygder i det kristna livet! Kom ihåg att vi är inte medborgare i denna värld, våran själ tillhör inte längre denna värld. Vi ska inte leva då som folk i denna värld. Nej, vi ska leva på det sätt som anstår en medborgare i det himmelska riket! Vi åt Jesus som har makten förvandla vår svaga och bräckliga kropp till något en fullhet som hans. Men det är upp till oss, om vi vill helga oss. Men Jesus har all makten.

Jag vill bara påminna om att alla som Mose gick ut i öknen med kom inte fram till Kanaan. Men min önskan och bön är vi lär av Paulus. Att vi tar till oss hans fostran. Förhoppningsvis så får ni med er något av detta som blir till stöttning på er vandring. Jag vet att dessa ord är sunda för mina själ och jag önskar att dem visar sig i mitt liv.

 

4. Nästa vecka

Nästa vecka fortsätter jag med sista kapitel, hoppas ni är med då!

Guds frid!

 

En pilgrimsdikt – på rim

Många som tar emot Jesus och vandrar med honom
Tänker sig att dem att de har vägen så klar för sej
Så var även jag när jag var ung, sedan hände livet
Jag inser att jag förstår lite och har mycket att lära mej

Ju längre jag går på livets så fästs min blick
På det mål jag har i slutet av min vandring
Men hur vägen dit leder vet jag ej mycket om
Steg för steg trevar jag mej fram likt en flykting

Jag försöker visa på det mål vi har
Kanske ge ett råd eller två på vägen
Men sen måste du själv finna den rätta stigen
Sätt ditt hopp till Jesus i alla lägen

Det ända vi vet är vårt mål och varifrån vi gått
Var dagens sträcka bär i sitt sköte vet vi inget om
Lidande, hån, hat, sjukdom och död kan möta en på vägen
Men om vandringen fullföljs vinner vi kronan stundom

En dikt om vishet

När jag var ung sökte jag många strider,
jag trodde mig veta mycket.
Men ack! – Jag bedrog mig själv,
det jag ägde var stor dårskap.

När jag sedan sökte jag vinna kunskap,
insåg jag hur lite jag egentligen förstod.
Arma möda! – Ju mer kunskap jag fick,
ju mer lidande tillskansade jag mig.1

Kunskap är dock gott – om vi inser hur lite vi förstår,
då ger det oss vishet, som är livets stora skatt
Att be om råd och kunskap av dem som äger det,
det är att förstå vad vishet är.

Jag har lyssnat på många människor tala
det finns mycket vishet och mycket dårskap,
Jag sökte i öst och i väst, i norr och söder
men jag fann att den största visheten icke finns under solen.2

Mycket finns i världen som kallas kunskap och vishet,
dåren talar högt om den kunskap han ej besitter.
Blott en sanning finns – “jag är sanningen”.3
den insikten visar vägen till sann visdom. 4

När den insikten har sjunkit in i hjärtat,
och då vi mäktar inse vad det är att älska. 5
I en strid mellan syskon finns ingen vinnare, 6
blott skapar det stor splittring. 7

Vandra vägen framåt, vik inte av,
inte åt höger men ej heller åt vänster. 8
Med sanningen – vandrar du aldrig ensam, 9
på den enda väg som leder hem. 3,10

 1. Predikaren 1:18
 2. Predikaren 4:7
 3. Johannesevangeliet 14:6
 4. Första Korinthierbrevet 3:19
 5. Matteusevangeliet 22:37-40
 6. Romarbrevet 12:17-19Matteusevangeliet 5:92 Korinthierbrevet 13:11, 1 Thessalonikerbrevet 5:13
 7. Romarbrevet 16:17Titusbrevet 3:10, 1 Korintierbrevet 12:25
 8. 5 Mosebok 5:32-33
 9. Hebreerbrevet 13:5, Matteus 28:20
 10. Apostlagärningarna 4:11-12

Relaterat:
Ett citat om sanning ur “UPPSATSER OCH TANKAR” Av N.P. Wetterlund

Brev till syskon: Uppdraget

Ett söndagsinlägg om vårt uppdrag som kristna. Med ljus från gamla testamentet får vi större insikt i vad missionsbefallningen handlar om. Inlägget handlar också om att leva ut sin tro, konkreta tips på hur vi gör det och så finns det givetvis intressanta diskussionsfrågor!

Syskon, gör därför ert bästa för att bekräfta er kallelse och ställning som utvalda. Gör ni det, kommer ni aldrig att falla, utan ni ska välkomnas att träda in i vår Herre och Frälsare Jesus Kristus eviga rike. 

Hej!

 1. Gamla testamentet förklarar uppdraget
 2. Varje kristen är en “själavinnare”
 3. En smittande tro
 4. Andens kraft
 5. Från tanke till handling
 6. Konkreta tips
 7. Diskussionsfrågor

 

1. Gamla testamentet förklarar uppdraget

I det gamla förbundet så gavs människorna uppdraget att leva på ett sätt så människor såg att de skiljde sig från andra. På ett sånt sätt att de var mer kärleksfulla, rättfärdiga och ödmjuka. Han gav då uppdraget främst till judarna att leva bättre än andra folk, så det märktes att de levde för den levande Guden. Inte tomma religiösa ritualer som man gör för att man borde.

Detta ord kom till Jeremia från Herren. Han sade: Ställ dig i porten till Herrens hus och ropa där ut detta ord: Hör Herrens ord, alla ni av Juda som går in genom dessa portar för att tillbe Herren! Så säger Herren Sebaot, Israels Gud: Ändra ert liv och era gärningar, så ska jag låta er bo kvar på denna plats. Lita inte på lögnaktigt tal som säger: ”Här är Herrens tempel, Herrens tempel, Herrens tempel.”  Nej, ändra ert liv och era gärningar, gör rätt mot varandra,  sluta förtrycka främlingen, den faderlöse och änkan. Spill inte oskyldigt blod på denna plats och följ inte andra gudar, er själva till olycka. Då ska jag för alltid låta er bo på denna plats, i det land som jag gett era fäder. Men se, ni litar på lögnaktigt tal som inte hjälper. Hur är det? Ni stjäl, mördar och är otrogna. Ni svär falskt och tänder rökelse åt Baal och följer andra gudar som ni inte känner. Sedan kommer ni hit och träder fram inför mitt ansikte i detta hus som är uppkallat efter mitt namn och säger: ”Vi är räddade” – för att sedan fortsätta med allt detta avskyvärda. Menar ni att detta hus som är uppkallat efter mitt namn är ett rövarnäste. Se, jag har själv sett det, säger Herren. 2

Gud utvalde inte judarna för att dem var duktiga eller framstående. Nej han valde dem för dem var de minsta folket1. I många berättelse så ser vi hur Gud gång på gång bevisar sin storhet genom människors svaghet, som t.ex. berättelsen om Gideon3. Gång på gång så visar han sin trofasthet mot ett folk som sviker honom. För att alla folk skulle se Guds kärlek och nåd. Gamla testamentet förklarar så mycket i Nya testamentet, bland annat om det uppdrag som Jesus ger.

Ibland hör jag hur vissa uttrycker att Gamla testamentet knappt är relevant idag, men Gud har inte förändrats. Jesus är hård mot fariséerna när han säger:

Fariséerna var ett religiöst parti bland judarna. De var mycket noga med att följa hela Moses lag och hade dessutom lagt till egna regler och föreskrifter. var upprörda. “Hur kan er mästare sänka sig så lågt att han äter tillsammans med tullindrivare och syndare?” frågade de Jesus efterföljare. Men Jesus hörde det och sa: “Det är inte de friska som behöver läkare, utan de sjuka. Gå härifrån och försök förstå vad Gud menar när han säger: ‘Jag vill hellre att ni visar varandra kärlek, än att ni offrar till mig. Min uppgift här på jorden är att föra syndare tillbaka till Gud, inte att ta hand om dem som redan följer hans vilja.” 5

 1. Se 5 Mosebok 7:7 (läs gärna till vers 9)
 2. Jeremia 7:1-11 (Folkbibeln 2015)
 3. Se Domarboken kap 6-8
 4. Refererar till Hosea 6:6: Ty jag vill se kärlek, inte slaktoffer, kunskap om Gud hellre än brännoffer. (Bibel 2000)
 5. Ur Matteusevangeliet 9:10-13 (Nya Levande bibeln, en bibelparafras)

 

2. Varje kristen är en “själavinnare”

Vi som vill följa Jesus blir ju inte upptagna till himlen direkt, utan vi är här och vi har ett uppdrag. Ett uppdrag som är personligt för var och en av oss, detta återges i parafrasen The Message så här:

– Gud har hett mig tillstånd och befallning att ge er detta uppdrag: Gå ut och gör lärjungar till mig av alla ni träffar på, när och fjärran, och märk dem ett dop i Faderns, Sonens och den heliga Andens trefaldiga namn. Lär dem sedan att leva så som jag har sagt er. Jag kommer att vara med er när ni gör detta, dag efter dag efter dag, ända tills tidens slut. 1

Detta är oerhört viktigt att vi tar detta uppdrag på allvar. För det är förutsättningen för att tron ska föras vidare till nästa generation. Det är farligt när vi blir för uppslukade av vardagen bekymmer så vi glömmer vad vi är kallade till att göra. Precis som i gamla förbundet så är Gud i första hand inte intresserad av hur duktig vi är på att citera bibelverser2, om vi har varit punktliga till gudstjänsten. Allt det bör vara något som kommer av sig sig när vi lever med Gud i vår vardag. Gud vill inte vara med 2 timmar varje söndag, han vill ha hela vårat liv. Det är i vår vardag tron gör skillnad. Att vi inte ska bara vara ordets hörare utan ordets görare. 3

När vi lever i en nära relation med bör det vara naturligt att i allt försöka leva ut evangeliet till människor i sin omnejd. Vi är inte menade att leva passivt utan som jordens salt och världens ljusför att människor ska se skillnad i vårt sätt att leva mot andras. Jag brukar tänka att det är en ära att få vara med som “Guds soldat”5. Man kan sträcka på sig för sig själv (utan att blir stolt över egna prestationer6) att vi är kallade till att vara hans armé. Gud anförtror oss hans uppdrag, som han ofta ger oss mycket glädje i när vi utför. Vi behöver bara göra vårt bästa, så gör Gud resten. Liksom Gideon var den svagaste av alla i hela Israels folk, så valde Gud honom att leda en armé. För att han visade att när Herren går med en, kan ingen fiende vinna.

Syskon, gör därför ert bästa för att bekräfta er kallelse och ställning som utvalda. Gör ni det, kommer ni aldrig att falla, utan ni ska välkomnas att träda in i vår Herre och Frälsare Jesus Kristus eviga rike. 7

Han har lovat att att vara med oss när vi går ut. A leva ut evangeliet kräver inte en lång teologisk utbildning. Inte heller kräver det att vi är jätteduktiga på att formulera oss eller liknande. Har vi någon talang som vi vill använda för Gud så vill han använda det, men det är ingen förutsättning. Av egen erfarenhet så är det sällan eller aldrig som vi lyckas så bra när vi ska argumentera för bibeln.8 När jag varit ute t.ex. med Pannkakskyrkan så kan jag uppleva att de samtal och möten där vi se att Gud gjort mest är när man bara har flutit med, varit sig själv och låtit anden leda.

Jag har blivit lite aktiv på sistone på facebook i olika grupper och så, men jag vet att det är inte argumentationerna som spelar roll. Ändå så hamnar man i onödiga diskussioner där ibland. När det som egentligen spelar roll är att i allt är den kärlek man visar.

Jesus kände nöd för människor, hans hjärta brann. Han gick till dem som levde mest i synd för att dem hade störst behov. Vi människor har lätt och döma. Även om vi inte tänker så kan det blir något vi ska prestera av egen kraft, när vi egentligen borde låta oss formas av anden. Tänker man så då har man lättare att älska människor som gör fel, för vi vet att de kanske inte har förmåga att se sina egna brister. Jag tror inte vi ska vara så rädd för att “umgås med fel människor”, snarare “har vi älskat människor tillräckligt”? Det betyder inte att vi behöver acceptera allt som människor gör. Så tror jag att vi ska tänka om människor.

När han såg folkskarorna greps han av medlidande med dem, eftersom de var plågade och ansatta, som får utan herde. 9

Läs gärna Söndagsinlägg: Andliga vanor  och Söndagsinlägg: En levande församlings- gemenskap om du inte läst dem.

 1. Ur Matteusevangeliet 28 (The Message på svenska, en bibelparafras)
 2. Se Mika 6:6-8
 3. Se Jakobsbrevet 1:22-25
 4. Se Matteusevangeliet 5:13
 5. Bibelord om att vi är Guds soldater: Se 2 Timotheosbrevet 1:9; 2:32; 2:4, Efesierbrevet 6:11-12
 6. Se Romarbrevet 12:3
 7. 2 Petrusbrevet 1:10 (nuBibeln)
 8. Se Sakaria 4:6
 9. Matteusevangeliet 9:36 (Svenskbibeln)

 

3. En smittande tro

En god relation med Gud ger oss tro som uppfyller våra liv. Vi måste få kraft för att kunna ge kraft1. För att leva evangeliet handlar om hela våra liv. Många gånger så är människor överlag trött på när det blir “mycket snack och lite verkstad”. När man har jättefina ideal men inte lever ut det i sina liv. Moraliska ideal är bra, men de bör också prägla våra liv2. Annars är de inte värt något. Här vill jag vara hård: Kristen tro handlar inte om att ha de den bästa teologiska uppfattningen, det handlar i första hand om hur vi lever våra liv. Tyvärr har jag upplevt hur människor tenderar till att tycka sig veta hur saker ska vara men inte lever ut det. Jag faller själv för det ibland och det enda jag kan göra är att skämmas och sträva efter bättring.

Vi är kallade att predika ordetoch att sprida Guds rike, men att enbart göra det i ord ger inte mycket. När vi lever ut andens frukter som är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning4 i vår vardag då kan människor se att vi är annorlunda. När evangeliet blir vår längtan och vår livstil då kan vi predika ordet, för det bekräftas av våra handlingar som är det som talar starkast.

Slutet på allting är nära. Var därför förståndiga och nyktra, så att ni kan be. Framför allt skall ni älska varandra innerligt, ty kärleken överskyler många synder. Var gästfria mot varandra utan att klaga. Tjäna varandra, var och en med den nådegåva han har fått, som goda förvaltare av Guds mångfaldiga nåd. Om någon talar skall han tala i enlighet med Guds ord. Har någon en tjänst skall han tjäna efter den kraft Gud ger, så att Gud i allt blir ärad genom Jesus Kristus. Hans är äran och makten i evigheternas evigheter, amen. 5

Läs gärna Romarbrevet kap 12, det ger en god beskrivning hur vi ska visa på Guds kärlek!

När människor ser Jesu karaktär i ditt liv kommer du lysa kärlek, människor kommer att märka att du inte lever som i denna värld. Tacka Gud när människor tycker du är korkad ovis för du bryr dig mer om andra än dig själv.6 Att förkunna och visa att Guds rike redan är här7 innebär inte bara att förmedla att Gud har en plats för dig i himlen. Det är också att hjälpa någon att få ett jobb, att lösa någon från en skuld, att låta någon som behöver någonstans att bo en bostad, osv. Att förkunna det glada budskapet kan innebär uppoffring.

Ni kanske känner igen er vid att man kan känna prestationsångest när man inte lyckas når fram till någon.

Randy8 menar att den skulden inte kommer från Gud. Det är viktigt att göra skillnad på sorg över att människor inte funnit Gud och sorg över sin egen ofullkomlighet, att fastna i det är inget annat än avgudadyrkan menar han. I stället för att kämpa för att vara ett perfekt exempel på ett kristet liv uppmanar Randy läsaren att peka på det perfekta exemplet i Kristus. 9

Min erfarenhet att man lätt går igenom den fasen, men förhoppningsvis så kommer vi över den och inser att det är Gud som uppenbarar sig för människor10, vi kan bara vara en kanal för hans kraft11. Det viktiga är att det är äkta och att det känns trovärdigt. Att lyssa och dela egna vittnesbörd om vad Gud gjort i ens liv. Inser vi inte det så kan glöden snabbt svalna och det blir lätt att vi tänker att vi bara ska be och inte säga så mycket.

Det kommer människor som ifrågasätter om man verkligen lever efter bibeln. Akta er för snaran att argumentera för “hur bibeltrogna ni är”, visa istället på inställningen ni har till ordet och peka på Jesus. Att det handlar om att sträva efter att bli som honom.

 1. Se Johannesevangeliet 7:37-38
 2. Se 1 Korinthierbrevet 13:2,3-8,13
 3. Se 2 Timotheosbrevet 4:2
 4. Det som kallas som andens frukter. Se Galaterbrevet 5:22–23 och läs gärna Vem är Guds ande? Vad innebär ”Andens lag”? Vad är ”Andens frukt”?
 5. 1 Petrusbrevet 4:7-11 (Folkbibeln 98)
 6. Se Lukasevangeliet 17:21
 7. Se 1 Petrusbrevet 4:12-14
 8. Randy Newman som skrivet “Vinn dina vänner -att dela evangeliet med de du bryr dig om mest”
 9. Skriver Marlene W Antonson (marlene.w.antonson@dagen.se) i en artikel i Dagen från 2012-05-11
 10. Se Matteusevangeliet 16:16-17
 11. Se 2 Krönikeboken 16:9

 

4. Andens kraft

I bibeln kan vi läsa om hur människor får vara med och förmedla helande, profetior till människor och så, detta sker idag på olika ställen i världen och även i Sverige. Däremot kan jag inte säga att jag har någon personlig erfarenhet av det. Men det är ändå jag vill uppmana er till att söka, men det finns andra kristna som har mer erfarenhet än mig av detta.

Detta kommer att finnas tecken som hör ihop med dem som tror er: de kan driva ut demoner i mitt namn, tala nya språk ta upp ormar och dricka gift utan att ta skada, lägga händerna på sjuka och bota dem. 1

 1. Ur Markusevangeliet kap 16 (The Message, en bibelparafras), Se vers 16-18

 

5. Från tanke till handling

Grundprincip: Predika alltid evangelium, och om nödvändigt, använd ord. 1

Är du ovan vid detta fokuset i livet så börja med dina vänner och din familj. Försök i allt visa på Jesu karaktär. Dina handlingar talar starkast, när du börjat visa i handling kan du hitta tillfällen till djupare samtal. Vill du nå ut till andra människor? Ja, i första hand så kan vi vara ett på jobbet, gymmet, idrottsklubben, föreningen eller likande. Helt enkelt bland de människor du naturligt rör dig kring kan vi vara ett föredöme för.

Konkreta tips

 • Har du ett intresse som du upplever kan vara från Gud? Försök att hitta vägar att göra det för Gud. Att tjäna Gud kan vara det mest underbara som vi kan göra. För mig personligen så är det ju cyklingen, då jag hoppas få göra några kortare cykelmissionsresor i sommar.
 • Be Gud att leda dig i samtal när du pratar med människor, att det blir en naturlig ingång att prata om djupare ting i livet som tro.
 • Dela vittnesbörd, hellre en långa teologiska utläggningar.
 • Välj tillfälle, försök inte banka tron eller bibeln i huvudet på någon.
 • När någon ber dig om en tjänst, ställ upp och gör gärna lite mer om du kan. 2
 • Läs och begrunda bergspredikaren3, försök att leva ut den så gått du kan.
 • Predika inte himmel eller helvete, det är mycket mer fruktsamt att berätta om sin egna upplevelser och sitt egen behov av Gud och hans förlåtelse.
 1. Citat av Franciskus av Assisi
 2. Se Matteusevangeliet 5:41
 3. Se Matteusevangeliet 5-7

 

6. Diskussionsfrågor

Det skulle vara jätteroligt om ni ville vara med och dela erfarenheter och tankar, så kan vi utvecklas tillsammans!

 • På vilka sätt kan vi förklara grunden i kristen tro på ett sätt så människor förstår?
 • Hur kan vi leva ut vår tro mer i vardagen?
 • Har du några erfarenheter av svårigheter med uppdraget?

 

7. Nästa veckas inlägg

Nästa vecka så är bibelskoletemat slut så jag får hitta ett tema själv, som jag hoppas att ni finner intressant och läsvärt! Så jag tänkte resonera lite kring att älska människor och fortfarande vara tydlig där man står, att hitta balansen.

Guds frid önskar jag er!

Kontraster i livet

 

Kan vi förstå vad som är vackert innan vi förstår vad som är fult?

 

Skulle vi uppskatta sommarens värme så om vi aldrig upplevt vinterns kyla?

 

Kan vi uppskatta att vara mätt innan vi upplevt hunger?

 

Kan vi uppskatta att vara frisk fullt ut om vi inte upplevt vad det är att vara sjuk?

Kan vi förstå vikten av att göra gott är innan vi förstått konsekvenserna av vad som är ont?

 

Gud skapade människan till sin avbild1, det innebär att vi fick en fri vilja och att vi är evighetsvarelser. Jag tror Gud förstod att om man hindrat oss från att inte kunna välja att förstå vad som är ont så skulle vi alltid undrat över vad kontrasten är. Så enda rätta var att ge oss alternativet som vi fått2. Resultatet ser vi i en trasig och och splittrad värld. Så många gånger människor har frågat “hur kan det finnas en god Gud när det finns så mycket ondska”. Jag tror vi hittar svaret i oss själva. Hur perfekta är vi när allt kommer omkring? Ställer vi själva inte till med mycket besvär.

Uppenbarelseboken handlar om den “yttersta tiden”. Där står om mycket som har hänt, händer och kommer hända. Om allt elände som Gud låter hända. Då ställer vi oss frågan, vill Gud se oss lida? Nej, men det sättet det sker är det ända sättet för att vi ska se. När människor har det bra, då förstår många inte behovet av Gud. Om man tror på bibeln så är ju tanken att vi skulle leva i ett paradis, det är ju Guds plan att vi ska till paradiset. Men allt detta låter Gud se för att vi ska se att han älskar oss trotts alla tokigheter vi gör, för vi kan inte skylla Gud för de dumheter som människor gör. Vi har själva valt att gå vår egen väg.

Det glada budskapet är att en dag kommer Jesus tillbaka för att bryta ondskans makt och befria alla som vill följa honom. Den berättar mer om Jesu makt, att han besegrat döden  och har nycklarna till dödsriket3! Han har makten, vilket innebär att alla som vill följa honom kan inte döden har någon makt över.

Det är inte så som många menar, att Herren är sen att uppfylla sitt löfte. Han dröjer för er skull, eftersom han inte vill att någon skall gå förlorad utan att alla skall få tid att omvända sig. 4

Genom att vi får se allt elände som händer ger han oss alla förutsättningar för att förstå konsekvenserna av synden, det som vi gör som skadar kontakten med Gud. Men liksom ett barn får lär sig av sina misstag så har vi också möjligheten att se konsekvenserna av vårt handlande. Allt är för att vi i slutändan ska få förutsättningen att se Guds stora kärlek!

Vi vet att för dem som älskar Gud samverkar allt till det goda, för dem som är kallade efter hans beslut. 5
Tänk över det jag skrivit, speciellt frågorna i början.
 1. Se 1 Mosebok 1:27
 2. Se 1 Mosebok 2:16-17
 3. Se Uppenbarelseboken 1:18
 4. Andra Petrusbrevet 3:9 (Bibeln 2000)
 5. Romarbrevet 8:28 (Svenskbibeln)

Brev till syskon: Att växa i Kristus

När vi tar emot Jesus i våra liv då börjar resan och kampen på allvar. När jag kom tillbaka till Gud så förvandlades mitt liv. Men jag vet att jag har en lång resa framför och det finns inga genvägar. Vi får en ny riktning och en ande som leder oss. Men det är inte genom våra prestationer vi “uppnår frälsning/vinner segerkronan1“, utom genom att bevara tron. Jag vill skriva detta som en uppmuntran till alla som vill gå med Jesus att bevara er längtan och iver. Men också för att vi ska ha i åtanke att ingen är perfekt och vi måste älska och hålla fred med varanda.

 

Inledning

Att gå med Jesus handlar om att “födas på nytt”2 me vi blir inte perfekta. Liksom en planta som växer när den lever men när den slutar växa är det ett tecken på brist på näring och vatten, så kan det bli i det kristna livet om vi inte fylls på med kraft. I bibeln beskrivs det som “levande vatten”3. Att förvänta sig att kristna ska leva ett liv utan att göra fel någon gång är en falsk bild, det handlar om får strävan efter rättfärdighet.

Besinna nu först vad det är att bliva en kristen. Inom varje människohjärta skall golgatastriden upprepas (Romarbrevet 6:5,6). 4

 1. Se Filipperbrevet 3:13, Hebreerbrevet 12:1
 2. Förklaras i 2 Korinthierbrevet 5:17, Titusbrevet 3:5, 1 Petrusbrevet 1:3 & 1 Johannesbrevet 2:29; 3:9; 4:7; 5:1-4, 18
 3. Förklaras i Johannesevangeliet 7:38
 4. Citat ur “Uppsatser och tankar” av N.P. Wetterlund

 

Längta efter mer av Gud

Har ni hört uttrycket “En gång frälst1, alltid frälst”?  Det är inte bibliskt och är mycket farligt att det figurerar. Vi kan inte bli slutgiltigt frälsta för ens vi kommer till himlen. Paulus säger:

För själv utgjuts jag redan som ett dryckesoffer, och tiden för mitt uppbrott har kommit. Jag har kämpat den goda kampen, jag har fullbordat loppet, jag har bevarat tron. Nu ligger i förvar åt mig rättfärdighetens segerkrans som Herren, den rättfärdige domaren, ska belöna mig med på den dagen, och inte bara mig utan alla som älskat hans uppenbarelse. 2

Vi behöver hålla liv i tron, som i alla relationer. Om du har en vän som du aldrig träffar så kommer ni till slut tappa kontakten. Så är det med Gud, om man aldrig spenderar tid med honom.3 Det gör ont i hjärtat att se och veta att det är många som liksom tappat gnistan i livet. Då är det lätt att tänka dömande, men det ska vi verkligen inte göra. Jag tänker att de människorna en gång tagit emot Jesus och liksom alla finns en djupare längtan efter någon djupare mening. Utmaningen ligger hos oss att hjälpa varandra att hålla den gnistan levande, det ser vi också på flera ställen i bibeln.Detta handlar som i allt att inte falla i laglöshetens/nådens eller lagiskhetens dike, utan vandra mitt på vägen.

När vi kommer till tro bör vi längta efter mer av Gud, liksom ett spädbarn längtar efter modersmjölken5. Då är vi extra känsliga, jag har själv sett hur en person som kom till tro och sedan föll tillbaka i sin gamla vänskapskrets en tid direkt börja glida åt fel håll. Jag  var uppriktigt orolig för honom ett tag. Han insåg detta i tid och kom tillbaka till den kristna gemenskapen vilket vi idag kan tacka Gud för. Men bibeln lär oss också att vi behöver växa och vi förväntas klara mer och mer.6 Paulus lär oss även:

tills vi alla kommer fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds son, blir fullvuxna och når en mognad som svarar mot Kristi fullhet. Vi skall inte längre vara barn och låta oss drivas omkring av alla lärovindar, inte vara lekbollar för människorna, som vill sprida villfarelse med sina bedrägliga påfund. Nej, låt oss i kärlek hålla fast vid sanningen och växa i alla avseenden så att vi förenas med honom som är huvudet, Kristus. 7

 1. Frälst = Räddad
 2. 2 Timotheosbrevet 4:6-8 (Svenskbibeln)
 3. Se Judas brev vers 5
 4. Se Judas brev vers 3
 5. Se 1 Petrusbrevet 2:2
 6. Se Hebreerbrevet 5:12-13
 7. Efeiserbrevet 4:13-15 (Bibel 2000)

 

Slutord

Ibland ställer vi för höga förväntningar på varandra. När vi inte får glömma att vi är Guds barn1, vi ska behandla varandra som det. Hur behandlar man ett barn på ett bra sätt? I allt försöker man hjälpa dem att komma framåt i livet, man har tålamod och ger inte upp när dem går fel. För dem går fel, ofta. Jag brukar tänka att mina föräldrar och Gud har inte haft lätt med mig. Tänker man så har man lättare att förstå att det inte är så enkelt alla gånger. Vi behöver varandra så mycket.

Det är viktigt att behandla varandra väl och visa kärlek och tålamod. Om någon syndar utan att förstå det bör vi bara ta itu med det med respekt och kärlek. Något som sammanfattar mycket av det jag sagt nu är:

Håll sams med varandra. Alla ska göra sitt. Hör våra råd: Tala allvar med dem som åker snålskjuts på andra. Trösta och peppa dem som halkar efter. Stöd och hjälp dem som vacklar. Ha tålamod med alla och ta hänsyn till individuella behov. Och när ni går varandra på nerverna, akta er för att hämnas på varandra. Se till varandras bästa sidor och försök alltid locka fram dem. 2

All välsignelse och styrka att stå fasta i kampen önskar jag er.

 1. Se Johannesevangeliet 1:12-13, 1 Johannesbrevet 3:1, Galaterbrevet 4:4-5, Lukasevangeliet 18:16-17 
 2. Ur 1 Thessalonikerbrevet kap 5 (The Message, bibelparafras) se vers 13-15

 

 

Himlen

När jag cyklar tänker jag ibland på hur himlen kommer vara. Det är så underbara miljöer som man hinner uppleva och uppfyllas av när man cyklar. Speciellt när man kommer ut på landet på småvägarna. Jag tänker att de som kommer till himlen kommer att vara med och bygga samhället där. Så jag tror att mycket av det vackra vi har här kan vi bygga i himlen.  När jag upplever alla vackra gamla stugor och så där det känns som att människor lever i enkelhet, gemenskap och glädje då tänker jag att det kan vara en bild i himlen. Det kan vara en utopisk bild på denna jord att tänka att dem lever så i byarna. Jag ser fram att cykla i himlen och upptäcka miljöerna där. Sen jag har gått med Jesus igen har jag verkligen lärt mig uppskatta miljöerna på ett speciellt sätt. Jag förstår inte hur men så är det.

Detta handlar inte om att cyklingen i sig är andligt, men jag är övertygad att för många så vill inte Gud kalla något vi inte känner någon glädje i. Utan han ger nya perspektiv i livet, en glädja att se saker positivt. Att leva ut sitt intresse eller hobby för Gud är viktigt och välsignat! För Gud vill vara med i alla aspekter av våra liv, speciellt vår vardag.

Längtar till sommaren och långa cykelresor!

Vårt hopp

Söndagen 5 nov var jag i Lugnetkyrkan i Falun och lyssna på en predikan utifrån Ruts bok och hur det är att fastna i problem. Så jag tänkte dela lite tankar om det.

Idag lever vi i en tid av hopplöshet. Jag vet själv hur lätt det är att bli bitter när man gått igenom svårigheter och efter en tid att börja identifiera sig med sina problem. Den bitterhet kom upp av att jag var besviken på problemen i samhället och jag kände riktade sig mot politiska grupper. Det var vänstern och borgarna som jag då tyckte förrått samhället. Jag säga att jag kan fortfarande se vissa av problemen jag såg då. Politik är jag trött på för jag ser inte att det kan förändra människor i samhället. Jag ser en annan väg. Att älska människor och även dem som man tycker gör eller tänker tokigt. Det är det ända rätta om vi ska kunna göra någon positiv inverkan. Därför har jag valt att engagera mig med evangelisation för det är det budskapet som är värt att nå ut med.

Vi behöver se att vi inte är så ensamma som det kan kännas. Men välj då vilka du lyssna på. Lyssna inte på dem som bekräftar din sorg och bitterhet. Det finns alltid en möjlighet att komma igen om din jobbiga tider. Jesus vill dela ens börda. Han säger själv:

Saliga är ni som är fattiga, för Guds rike tillhör er. Saliga är ni som hungrar nu, för ni ska bli mättade. Saliga är ni som gråter nu, för ni ska få skratta. 1

Om ni läst boken Job som handlar om en man som lever rätt men ändå råkar ut för plågor, så mitt i hans period så säger han ändå:

Men jag vet att min återlösare2 lever, och som den siste skall han träda fram över stoftet. 3

Här är en låt som jag tycker säger mycket om problem vi har idag. Men det finns en annan bättre väg, hittade tyvärr bara låten på Spotify: George Strait – Three nails and a cross

Ingen situation är omöjlig med Gud. Men då behöver vi hitta vår glädje i Gud, det ända sanna hoppet och glädjen. Som kristen har vi ett hopp i att det kommer en dag utan sorg och utan plåga:

Och jag såg en ny himmel och en ny jord. Den första himlen och den första jorden var borta, och havet fanns inte mer. Och jag såg den heliga staden, det nya Jerusalem, komma ner från himlen, från Gud, redo som en brud som är smyckad för sin man. Och jag hörde en stark röst från tronen: “Se! Nu står Guds boning bland människorna. Han ska bo hos dem, och de ska vara hans folk , och Gud själv ska vara hos dem. Och han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer, och ingen sorg och ingen gråt och ingen plåga, för det som förr var är borta. 4

 1. Lukasevangeliet 6:20-21 (Folkbibeln 2014)
 2. Återlösare – försoning mellan Gud och människor genom Kristi gärning; den fallna människans upprättelse genom Jesu offerdöd (“lösen”) för att befria människorna från synd och död. Se Hebreerbrevet 9:12.
 3. Job 19: 25 (Folkbibeln 2014)
 4. Uppenbarelseboken 21:1-4 (Folkbibeln 2014)

 

Söndagsinlägg: Kärlek mot hat

Dagens samhälle går ut för, människor blir mer bittra, hatiska, deprimerade, själviska och stressade. När jag är ute på stan med bl.a. Pannkakskyrkan så märker jag det så tydligt. Människor tänker lätt när de är besvikna på att vi ska möta hat med hat, vissa tappar modet och ser bara mörker. Klyftorna, ensamheten och andra problem blir större.

Ska det vara så? Finns det någon mening med allt? Finns det något vi kan göra?
Om Kristus inte har uppstått så är det lika bra att beväpna sig och försvara sig så gott man kan för då härskar Satan, om det är så då är allt hopp ute.

Vad kan vi läsa om det i Bibeln? I står det så här?

Men om det nu förkunnas att Kristus har uppstått från de döda, hur kan då några bland er säga att det inte finns någon uppståndelse från de döda? Om det inte finns någon uppståndelse från de döda har inte heller Kristus uppstått. Men om Kristus inte har uppstått, ja, då är vår förkunnelse tom, och tom är också er tro. Och då visar det sig att vi har vittnat falskt om Gud, eftersom vi har vittnat om Gud att han har uppväckt Kristus, som han ju inte kan ha uppväckt om det är sant att de döda inte uppstår. Ty om inga döda uppstår har heller inte Kristus uppstått. Men om Kristus inte har uppstått, då är er tro meningslös, och ni är ännu kvar i era synder. Då är också de som har avlidit i tron på Kristus förlorade. Gäller vårt hopp till Kristus bara detta livet, då är vi de mest ömkansvärda bland människor.

Om det skulle sluta så vore det tragiskt eller hur? Men Paulus fortsätter:

Men nu har Kristus uppstått från de döda, som den förste av de avlidna. Ty eftersom döden kom genom en människa kommer också uppståndelsen från de döda genom en människa. Liksom alla dör genom Adam, så skall också alla få nytt liv genom Kristus. Men i tur och ordning: först Kristus och därefter, vid hans ankomst, de som tillhör honom. Sedan kommer slutet, när han överlämnar riket åt Gud, fadern. Då har han förintat varje välde och varje makt och kraft, ty han måste härska tills han har lagt alla fiender under sina fötter. Den siste fienden som förintas är döden, ty allt har han lagt under sina fötter. När det heter att allt är lagt under honom är naturligtvis den undantagen som har lagt allt under honom. Men när allt har lagts under honom skall Sonen själv underordna sig den som har lagt allt under honom, så att Gud blir allt, överallt. 1 Korinthierbrevet 15:12-19, sedan 20-28 (Bibel 2000)

Kristus kom till jorden och förkunnade hur Guds rike var. Han gav oss valet att vi kunde omvända oss från den här världen och fått ett nytt liv genom honom. Sedan fullbordade han verket genom att dö och uppstod på tredje dagen. Det finns allt ett alternativ! Vi kan ta del av Guds rike.

Vad är då Guds rike?

Jesus förklarar det i en liknelse:

Han lät dem höra en annan liknelse: ”Himmelriket är som ett senapskorn som en man sår i sin åker. Det är det minsta av alla frön, men när det har växt upp är det större än alla örter och blir till ett träd, så att himlens fåglar kommer och bygger bo bland grenarna. Matteusevangeliet 13:31-21 (Bibel 2000)

Guds rike ser inte mycket ut för ögonen, men där finns kraft! Oändlig kärlek, nåd och sanning! När det får plats i våra liv blir det till välsignelse till oss och till människor möter. Det är en utmaning också för de som är troende att utmana sig att så ut de här små kornen, visa på Jesu kärlek i alla situation. Det är något jag har att jobba med.

Vad lär bibeln oss om hur vi ska förhålla oss till hatet?

Ni har hört att det blev sagt: Du skall älska din nästa och hata din fiende. Men jag säger er: älska era fiender och be för dem som förföljer er; då blir ni er himmelske faders söner. … Matteusevangeliet 15:38-45 (Bibel 2000)

Här är ett exempel på hur Guds rike skiljer så radikalt mot det samhälle vi ser. Där vi lär oss att bemöta hat med hat, men det föder bara mer hat och våld. Nej, att följa Jesus handlar om att sträva efter att visa på ett annat exempel.

Under den tid jag inte var troende och var inne på tankarna om nationalism så var jag ett tag inne på tanken om att man skulle föra krig mot våldsvänstern för de förstörde så. Jag tycker inte bättre om Revolutionära Frontens handlingar idag än jag tyckte då. Men Jesus har öppnat mina ögon och jag ser en annan väg. Kärlekens väg.

I Matteusevangeliet 5:3-10 så får vi en inblick hur vi ska se på Guds rike:

Saliga de som är fattiga i anden, dem tillhör himmelriket.
Saliga de som sörjer, de skall bli tröstade.
Saliga de ödmjuka, de skall ärva landet.
Saliga de som hungrar och törstar efter rättfärdigheten, de skall bli mättade.
Saliga de barmhärtiga, de skall möta barmhärtighet.
Saliga de renhjärtade, de skall se Gud.
Saliga de som håller fred, de skall kallas Guds söner.
Saliga de som förföljs för rättfärdighetens skull, dem tillhör himmelriket.

Avslutning

Det är omöjligt att göra detta av egen kraft, därför behöver man ta emot Jesus som herre i sitt liv! Jesus förväntade sig inte att vi ska gå hela vägen själv och klara allt av egen kraft, därför sände han sin hjälpare (den heliga ande) för att var och en som ville följa honom skulle få kraft från honom. Med den kraften kan vi få vad vi behöver för att visa på Guds rike.