Diskussionsinlägg: Hur blir gåvorna använda i församlingen?

Diskutera gärna inlägget här på bloggen!

I dagen konsumtionssamhälle så är det lätt att en större församlingsgemenskap slukas upp av det. Man behöver ju bara välja ut några som är jätteduktiga på något och låta dem göra mycket. I vissa församlingar är man bättre på att släppa fram olika människor. Men vad blir den stora församlingen? Hemgrupper finns inte i alla församlingar utan fokus är på gudstjänsterna. Som tenderar till att bli något vi konsumerar. Är det så det borde vara? Församlingsgemenskap är viktig men är det alltid rätt att fortsätta som man gjort länge? Finns det former att omvärdera?

I en liten gemenskap krävs det att fler engagerar sig för att det ska hända något. Dessutom så är risken att någon faller mellan stolarna mycket. Människor blir sedda och gåvor och tjänster kan har lättare att komma till användning.

I dagens individualistiska och ensamma samhälle så är en familjär gemenskap så viktig. Jag  har varit ensam mycket i livet och vet att det är många som är det. Så förstår jag vikten av gemenskap, en nära gemenskap. En kärleksfull gemenskap som fostrar till ett rättfärdigt liv med Jesus i fokus. En gemenskap som accepterar människor och inte är ens persons “ideal”.

 

Söndagsinlägg: En levande församlingsgemenskap

Församling är gemenskap med Jesus i centrum som föder tillbedjan, lärjungaskap och mission.

Ty en annan grund kan ingen lägga, än den som är lagd, nämligen Jesus Kristus.

Därför är ni inte längre gäster och främlingar, utan medborgare med de heliga och medlemmar i Guds familj. Ni är uppbyggda på apostlarnas och profeternas grund, där hörnstenen är Kristus Jesus själv.

Till inlägget!

500år sedan Martin Luther, dags för ny reformation?

Till minne av Martin Luther vill jag lyfta frågan, är det dags att reformera kyrkan igen?

Dagen har tagit fram 9,5 teser som är bra, men jag har några saker jag skulle vilja fylla på med:

* Vi bör predika omvändelse, nåd, förklara vad som är synd enligt bibeln och förlåtelse! Vi skall inte tala det som folk vill höra, utan det dem behöver höra.

* Vi bör ha mer undervisning och predikningar som fostrar människor till efterföljelse, våga vara mer manande!

* Vi bör vara tydlig med att kristen tro handlar om att bära Kristi kors! Inte att vi ska få mer bekväma liv.

* Vi bör stå upp mot slaveri! Idag flyttas många industrier till Asien för att det är billigare. Vi borde stå för ett samhälle där vi inte lever på andra bekostnad.

* I Dagens teser påpekas profetiskt diakoni, jag vill dra det längre. Vi bör ta vårt ansvar och engagera oss där de finns människor som är utsatta på alla sätt. Behoven är enorma, det innebär att vi bör vi göra allt vi kan för att göra situationen bättre för dem.

Jag skulle vilja dela en låt som baseras på ett tal av William Booth som kan inspirera alla oss som vill följa Jesus: