En pilgrimsdikt – på rim

Många som tar emot Jesus och vandrar med honom
Tänker sig att dem att de har vägen så klar för sej
Så var även jag när jag var ung, sedan hände livet
Jag inser att jag förstår lite och har mycket att lära mej

Ju längre jag går på livets så fästs min blick
På det mål jag har i slutet av min vandring
Men hur vägen dit leder vet jag ej mycket om
Steg för steg trevar jag mej fram likt en flykting

Jag försöker visa på det mål vi har
Kanske ge ett råd eller två på vägen
Men sen måste du själv finna den rätta stigen
Sätt ditt hopp till Jesus i alla lägen

Det ända vi vet är vårt mål och varifrån vi gått
Var dagens sträcka bär i sitt sköte vet vi inget om
Lidande, hån, hat, sjukdom och död kan möta en på vägen
Men om vandringen fullföljs vinner vi kronan stundom

Pengar och prylar – en dikt på rim

Hur tänker Gud om prylar och pengar?
Det är en fråga man kan ställa sej.
Om du ger dej till Herren tillhör allt honom,
så förvalta de du har, det som givits dej.

Skaffa det du behöver och kanske något extra ibland,
men ha ditt hjärta oss herren och i ditt kall finn lycka.
Det världen erbjuder består endast ett kort ögonblick,
att tjäna Herren och din nästa skall ditt hjärta smycka.

Skaffa inte överflöd det leder dej lätt från vägen,
Guds nåd, sanning och kärlek är din skatt i alla lägen,
Tjäna Gud också med det du äger så det kan glädja andra,
då kan vi bli till välsignelse för varandra.

Sök i allt det Den högste vill med till liv,
endast det och inte dina egna motiv.
Gör var dag noggrant och vist dina val
och sluta inte kämpa då samvetets kval.

Dikt om kärlek

Kärlek är att visa omsorg
och medlidande för sin näste.
Kärlek är att ta sig tid,
att ta sig an den som behöver.

Kärlek är att lyssna,
på den som behöver prata
Kärlek är att känna empati
och dela någons lidande eller glädje

Kärlek är att stötta,
att ge mod åt den svage.
Kärlek är att tjäna,
att ta hand om andra.

Kärlek är att uppmuntra,
till att må och göra gott.
Kärlek är att förmana,
till att handla rättfärdigt.

Kärlek är att förlåta,
även när man har sårats djupt.
Kärlek är att be om förlåtelse,
när man har sårat.

Kärlek är att ödmjuka sig,
att låta andra ta plats.
Kärlek är att via hänsyn,
att se till andras bästa.

Kärlek är att sprida frid,
att vara vänlig och lugn.
Kärlek är att stifta fred,
att hjälpa andra att vara sams.

Den som har Kärleken,
bryr sig mer om sin näste än sig själv.
Den som har Kärleken,
glädjer sej åt att glädja andra.

Den som har Kärleken,
har inte sin glädje makt och pengar.
Den som har Kärleken,
har inte sin fröjd i egen vinning.

Den som har Kärleken,
den finner sann frid.
Den som har Kärleken,
den finner äkta rikedom.

Lycklig är den som tar emot Kärleken,
lycklig är den som förstår Kärleken,
lycklig är den som ger av Kärleken,
lycklig är den som lever i Kärleken.

Kärleken är tålmodig och mild. Kärleken är inte avundsjuk, skrytsam eller högmodig. Den är inte oförskämd eller självisk. Den ilsknar inte till, och den är inte långsint. Den gläds inte över någon orätt utan finner sin glädje i sanningen. Den ger inte upp. Den tror allt, hoppas allt och uthärdar allt1

  1. 1 Korintierbrevet 13:4-7 (nuBibeln)