Välfärdslyx och ensamhet

Under valrörelsen har det varit mycket men jag vill ändå försöka priotera bloggen lite.

Vi ser att människor blir allt mer isolerade. Vi har det i många sätt så bra att vi inte förstår hur bra vi har det, i jämförelse med andra länder. Dem med lägsta löner tillhör världens 3-4%. Säger jag att det inte finns några problem? Nej, det finns några problem? Verklugen inte. Men låt oss först jämföra saker vi har det bra med Hur många svälter i vårt land? Hur många länder har statlig sjukförsäkring? Allmän pensionsförsäkring? Inte många. Vi  tar mycket av detta förgivet och klagar över att kommunen inte ger ut källsorteringskärl och att vissa får ta med en del sopor till en sorteringsstation, många lägger en lägre andel av sin inkomst på mat än tidigare. Vissa åker 4-10km ensam i bil till jobbet och klagar på att bensinen är dyr, det är den visserligen och vi ska inte straffa dem som bor på landet med högre bensinskatt. Det är några saker. Jag säger inte att saker inte kan förbättras.

Då tycker jag vi ska lyfta blicken och se verkliga problem som att vi har en en hög stress i samhället, ensamen har ökat, det finns många som är segregerade människor som lever i många fall som bidragsslavar, invandrare och infödda (jag har själv varit där). Kvinnor våldtas, kränks på olika sätt och objektifieras. Trafficking som sker i våra städer nära oss. Rättssamhället förlorar sin makt. Synen på människor försämras. I världen växer klimathotet, människor svälter, förtrycks, människor som flyr för sina liv  och utnyttjas.

Ett övergripande problem är att vi är polariserad vi umgår i våra sociala  nätverk med folk som tänker lika. Finns det 500st som tror att jorden är platt så skapar man en facebook-grupp så är  man inte så ensam om sina idéer. Vi glömmer lätt att vi bygger samhället tillsammans och tar staten allt förgiven när den blir för utbredd. Därför tror jag att vi behöver jobba mot ett samhälle som är firare mot staten men bygger en större solidaritet och behov av varandra som individer. Ett samhälle där varje människa vi ser varje människa som viktig.

Inre bön/kristen djupmeditation/kontemplation

Tre begrepp som betyder samma sak. Det råder på vissa håll råder lite frågetecken och okunnighet om detta. Andra kanske inte vet så mycket alls. Vad är det? Vad är det bra för? Vad skiljer det från österländsk meditation? Jag tänkte förklara lite av det allra mest grundläggande.

Inre bön är en möjlighet för oss att komma nära Kristus, att få en djup relation. Att be med ord är att prata med Gud, men som det står så vet vi inte vad vi ska be. Dessutom så är det viktigt att ta mycket typ att lyssna in Gud. Det är ännu viktigare att säga våra önskningar. Gud ser vårt hjärta och våra behov. I det kristna livet är sund meditation en den av bönelivet och inte separerat. Det är att vara inför Guds ansikte. Om vi tänker att meditationen kan leva ett eget liv, då ska vi fokusera tillbaka på Gud.

Det handlar också om att finna en verklig frid. Det är inget som går på en gång, men så är det ju med det mesta i livet. Jag som har ADHD kan säga att detta fungerar bättre än ADHD medicin, när man hittat in en bra rytm. I dagens stressade samhälle så finns ett stort behov av stillhet, vi är så uppe i varv. Det är galet idag, allt ska gå snabbt, snabbt, snabbt! Många av oss märker inte det, men vi är nog det en då.

Inre bön har praktiserats i den kristna traditionen sedan 400år e.Kr. och det finns en stor skatt av erfarenheter, själv läser jag Kristen djupmeditation av Wilfrid Stinissen (OCD). En grundläggande bok för dej som vill förstå mer av detta. Ignatius av Loyola (J.S.) har skrivit om sina andliga övningar. 35 andliga övningar av Ignatius av Loyola är också bra, men Kristen djupmeditation är en bra bok att börja med.

 

Vad är det bra för?

Kontemplation hjälper oss att hitta stillhet, frid och en fördjupad relation med Gud och att höra hans röst bättre. Vi kan också fördjupa i trons mysterium, så som Kristi lidande, Guds nåd, Treenigheten eller liknande. Det finns lite olika typer av meditation. Meditation kan vara att begrunda en bibeltext eller ett bibelställe i tystnad är också bra, att fantisera och måla upp bilder i huvudet över det man läst. Utöver detta gör dessa övningar oss lugn. Genom den inre bönen kan vi upptäcka ett djup i tron som vi inte kunde ana. Jag har bara börjat och jag den lilla bit jag kommit har fördjupat min Gudsrelation redan.

Vi vet att Jesus själv levde ett liv i bön, han drog sig ofta undan till ensamheten för att be. Utan det bönelivet han hade hans relation inte varit så bra. Vi kan också få en väldigt djup relation.

 

Vad skiljer då kristen djupmeditation får österländsk meditation?

Målet för den österländska meditationen är har som mål att tömma sig själv, det är inget som vi kristna ska hålla på med. Målet för kristen meditation är att komma närmre Gud. Teknikerna är viktare än viljan i österländsk meditation, i kristen meditation är viljan och längtan att ska Gud det som är viktigt. Därför är det bra att inleda med en kort bön så som “Helige Ande, kom med din kärleks heliga eld”, sedan kan man använda sig av ett mantra så som “Jesus”. Det viktiga är att fokuset är på Jesus så vi tömmer oss för att samtidigt fylla oss med Gud.

Till skillnad från den österländska så handlar det inte om vad vi uppnår av egen ansträngning, allt är nåd och från Gud. Det handlar om att öppna sig och göra sig mottaglig. Det är lite som solfångare. Dem kan vara stora, men det beror helt på solen hur mycket energi dem tar emot. Tekniken är bara ett hjälpmedel för att öppna sig, om vi fokuserar för mycket på teknikerna så tappar vi det som är viktigt.

 

Vad är bra att tänka på när det gäller detta?

Ha en vägledare som är erfaren. Det kan finnas erfarenhet inom den frikyrkliga världen, det vet jag inte. Men inom bl.a. katolska Karmelitorden och Jesuitorden finns den störst erfarenheten, men även inom Svenska Kyrkan. På Berget har dem en meditationledarutbildning ibland, dem som har gått den får certifikat. Har dem gått den så kan man vara trygg med att det är rätt fokus i meditationen.

162x286-praying.jpg
Denna ställning är vanlig inom karmelitordern, det är inget krav för att utöva inre bön. Men det är en ödmjuk ställning att komma inför Gud med. På knä med benen under sig, alternativt med en bönpall för att avlasta lite. Men som sagt, tekniken är inte viktigare än längtan och relationen.

 

 

 

 

Avslutning

Innan vi kommit in i den inre bönen har inte upplevt bönlivets verkliga djup. Jag kommer säkert att skriva mer om detta för jag försöker fördjupa mig i detta. Läs gärna :

 1. Karmel: Inre bön och kontemplation
 2. Artikel i Dagen: Wilfrid Stinissen mötte människors gudslängtan av Peter Halldorf
 3. Artikel i Signum: Kristen djupmeditation redan på 400-talet

Att vila i Gud

Om meditation råder det delade uppfattningar bland kristna. Detta är min erfarenhet:

Sedan jag började med Rosenkransbön och meditation så har jag uåplevt att jag fått en bättre och djupare relation med Gud. Att hitta “frid med Gud” är inte bara något man säger. När man kommer till tro så kommer inte den friden och utplånar all oro på en gång. Den kommer av att lära käna Gud, att vila i honom. Under hela mitt liv så har jag haft en inre stress. Mediciner hjälper inte, träningen hjälper för stunden. Det ända jag insett hjälper är att hitta vila i Gud. Jag är lugnare, mer fokuserad och mindre oroad. Tankarna mal inte på samma sätt. Jag tämmer mig själv för att ge plats åt Gud. På torsdag ska jag få vägledning om detta.

Mediation är som bön. Det är ett verktyg som vi fått som kan användas på olika sätt. Jag väljer att använda det för att fylla mig med Gud. Ett mantra som jag använder ibland är “Helig Ande, upptänd din kärleks heliga eld.”

Det är en fantastisk värld att upptäcka och jag ska ta reda på mer.

Dikt om ensamhet – på rim

Det kan kännas jobbigt att ha många att umgås med,
under många år var ensamhet något som gjorde att jag led.
Men sedan jag tagit mer tid med Gud så min värld mera varm
för jag känner att jag kommer närmare hans barm.

Den tid vi tar för Gud påverkar vi relation
ensamhet kan hjälpa en att rota sig i tron.
Vi får aldrig förakta vikten av mässan och församlingsgemenskap
för vi behöver också andra kristnas sällskap.

Lever du med mycket stress och röra i ditt livssituation
åka ut i skogen eller en annan andlig frizon.
Läs bibeln, andlig litteratur, sjung, be och vila din själ
så kan du återfinna ditt inre väl.

Säsongsstart för SLAG

Igår var jag med en vän som har verkstad och en liten lantbruksverksamhet (ej kontroversiellt), Slöjd och LAntbruksGemenskap. Det var första träffen för säsongen. Vi är ett några som är där mån och/eller fredagar, när det passar. Det är en härlig verksamhet där vi “jobbar” utan stress och umgås utan att det är fokus på att pengar. Med fokus på hållbarhet och gemenskap. När vi har projekt som vi vill göra så hjälper han som äger verksamheten till med det som behövs. Grödor (såsom potatis, rödbetor, morötter, m.m.) får vi som är det hämta efter behov. Till våren ska vi bl.a. börja bygga ekor och så kommer jordbruket igång. Så det ser jag fram emot.

Min dröm är ett kollektiv, men en sådan verksamhet innehåller många sådana element. Så det är härligt att vara med där, speciellt nu när jag är arbetssökande. Men hela samhället är så pengafokuserat. Profit är viktigare än människors välmående.

Juldikt

God jul, syskon och vänner! Hoppas att ni alla får en underbar och fridfull jul. Samtidigt som ni får glädjen att välsigna andra! Här kommer min hjul-hälsning!

Shalom1!


Tjungohundrasjuttons jul stundar vi
Konsumtion, stress och pynthysteri
Men ej är det vad julen handlar om
Ty ett glädjebud till oss kom

I Betlehem i Juda fanns ett stall,2
där föddes ett barn med ett stort kall.
Guds enfödde son 3 skulle bli furstarnas förste,
född i en krubba 4 trotts att han var den störste.

Som ett hjälplöst barn så kom han till oss,
för att sedan bryta syndens bojor loss. 4
Likt en slav 5 kom han ringa till jorden,
för att försöka kalla människor till Gudshjorden. 6

När människor styr en värld kan det bara gå på ett sätt,
hat, svek och maktmissbruk ja mycket går snett. 7
Men Guds oändliga kärlek aldrig överger, 8
så till sina älskade barn han alltid ser.

Alla har gått från Gud och svikit honom, 9
men han ville ändå ge alla chans att vända om.
När barnet blev stort och lärt oss om rätt etik, 10
pinade och hängdes han på ett kors med spik. 11

Ensam och övergiven dog han men uppstod efter tre dar, 12
han visade sig för många innan det upp till himlen bar. 13
Han lever och vill ha gemenskap med oss, 14
om vi bara vill följa honom och mot våra synder slåss. 15

Det var för din skull han offrade sig, 6
så ta emot honom som först älskat dig. 16
Du fostras till ett liv med mycket salighet,
med mycket kärlek, sanning och ödmjukhet. 17

 1. Förklaring på wikipedia
 2. Se Matteusevangeliet 2:1-6
 3. Se Johannesevangeliet 1:14
 4. Se Lukasevangeliet 2:7
 5. Se Filipperbrevet 2:7 (Tree of Life), i svenska översättningar är ordet felöversatt. Kan bekräftas genom biblehub, se frasen “of a servant“.
 6. Se Johannesevangeliet 3:16-17, Lukasevangeliet 5:32
 7. Se Lukasevangeliet 20:9-19
 8. Se Romarbrevet 2:4, Efesierbrevet 1:7-8  
 9. Se Romarbrevet 3:22-24
 10. Se Matteusevangeliet 22:37-40
 11. Se Lukasevangeliet 23:26f
 12. Se Lukasevangeliet 24:1-12
 13. Se Lukasevangeliet 24:13f
 14. Se Lukasevangeliet 15:1-7, Youtube: En kort animerad film om det förlorade fåret.
 15. Se Matteusevengeliet 16:24
 16. Se Romarbrevet 5:8
 17. Se Ordspråksboken 3:11 

   

   

   

   

  https://www.youtube.com/watch?v=BbXkm0RsqD0

Tankar om dårskap och vishet

Vishet är bland annat att…

… inse sina begränsningar och svagheter.
… lära av sin and andras erfarenhet.
… uppskatta förmaningar och goda råd.
… fostra och förmana utan att döma.
… kompromisslöst älska.
… sträva efter sanning och rättfärdighet.
… vara ödmjuk.
… respektera utan att behöva acceptera.
… tjäna andra.
… uppskatta det enkla.
… begripa att lidanden är nyttigt.
… se till hjärtat.
… ha förmågan att urskilja det goda.
… skipa fred.
… göra sig fri från beroenden.
… förstå att över allt står kärleken.

 

Vishet är bland annat inte…

… detsamma som att vara lärd eller kunnig.
… att förkasta det man lärt.
… att tro sig vara bättre.
… att ha sin lycka i ting eller pengar.
… att göra sig bekymmer.
… att se på till yttre.
… att stressa.

 

Vem är då dåren och vem är då vis?

Faller vi inte alla in i dårskap ibland? Är vi inte då alla dåraktiga stundvis? Kan vinna vishet innan vi varit dårar? Kan vi nå full vishet eller är det blott en strävan? Kan vi från något på jorden få sann vishet?

Längtan efter kollektiv

Det individualistiska och materialistiska samhället gör en ofta väldigt less. Men när man läser bibeln så ser vi att det är inte meningen att leva på det sätt som många gör idag. Vi är skapta för gemenskap och att älska varandra! I Apostlagärningarna kan vi läsa om hur de hade allt gemensamt älskade varandra trotts att de inte var överens om allt. Människor runt omkring såg deras gemenskap och fick en längtan efter den. Ibland tänker jag att den formen av organiserad kyrka som vi har inte vad det som var tänkt. Vi har vår gemenskap, sedan går var och en hem till sitt. En del har verksamheter de är engagerade i. Men jag kan sakna en vardaglig kristen gemenskap. Där man delar måltider tillsammans och utmanar varandra i vardagen.

Ensamheten är stor i vårt samhälle och många har tyvärr vant oss vi att vara själva. Egentligen så känner sig många ensamma, men många har fått svårt för att umgås. Det gör ju också problemmen med integrationen större. Det är lätt bra att ha en vilja att ta hit människor, men öppet är vårt samhälle egentligen? Kommer folk in i samhället? Det är svårt för många som redan är uppväxt här att komma in i ett socialt sammanhang om de halkat utanför.

Familjer har 1-2bilar ofta, och var och en har hushållsutrustning för enorma summor som många människor i världen inte har. Eftersom vi har vant oss vid den standarden så vill vi gärna ha den. Det kan t.ex. är bra om man kan bygga saker och renovera, men verktyg kostar mycket. Det används för många ytterst sällan. Så vi får spendera massor av pengar på saker som blir liggande, vilket blir ett stort svinn på miljön. Vi har ett konsumtionssamhälle där vi ska vara beroende att köpa nya saker hela tiden. Detta bidrar till ett allt mer stress. För det är så mycket vi ska hinna konsumera.

I mitt hjärta finns en längtan om att leva i ett kollektiv utan för mycket krav, där vi förenas i lärjungaskapet till Jesus. En gemenskap där människor i olika klasser och bakgrund kan hjälpas åt. Där vi tar hand om barnen hemma så de slipper gå på dagis. Där de äldre kan bli omhändertagna och inte få sitta hemma med några korta besök av hemtjänst personal som har för mycket att göra. En gemenskap som får utmana till  efterföljelse och där vi får inspirera till att likna Jesus mer. Där vi får ha saker gemensamt, där vi sätter varandra i fokus och inte oss själva. Jag tror inte det är lättare än leva själv alltid, men det är så jag tror vi är tänka att leva och i längden mår bäst av.

För- och nackdelar med att cykla, framförallt pendling

Vem vill inte få ett hälsosammare liv, träna och må bättre? Minska risken för  hjärtkärlsjukdomar cancer och diabetes typ-2? Slippa bilköer? Se vacker natur? På samma gång som du slipper spendera massor pengar på en dyr bil?

 

Fördelar

Allmänt

 • Det är enkelt
 • Man slipper bilköer
 • Man vaknar till på morgonen
 • Det tar inte mycket längre tid än buss, spec med efter som det ofta innebär byten
 • Man får se och uppleva vacker natur

 

Ut ett hälsoperspektiv

 • Du bränner kalorier – Cirka 400 kalorier per timme i stadig takt.1
 • Vilopulsen sänks – Att cykla regelbundet stärker ditt hjärta och dess förmåga att pumpa ut blod.1
 • Konditionen förbättras snabbt – Cykling kan faktiskt mäta sig med både löpning och simning när vi snackar konditionsträning.1
 • Det är skonsamt (bra för dig med knäproblem) – Cykling belastar inte kroppen lika hårt som löpträning. Om du är överviktig eller har problem med leder eller muskler är cykling skonsamt.1
 • Risken för depression minskar – Forskning visar att psykisk ohälsa, som depression, stress och ångest kan minska genom regelbunden träning.1
 • Risken för typ 2-diabetes sjunker – En studie gjord av Syddanska universitet och Åhus universitet i Danmark visar att regelbunden cykling kan minsta risken för typ 2-diabetes.1
 • Minskar risken för cancer – Tre timmar i veckan räcker för att minska dödligheten 40 procent enligt en rapport från världshälsoorganisationen WHO. De som cyklar till jobbet regelbundet minskar risken att drabbas av cancer med 45 procent – och risken att dö i cancer med 40 procent, enligt studien.2
 • Du blir smidigare och rörligare – vilket gör att risken för skador minskar väsentligt.3
 • Cykling belastar inte på samma sätt som löpträning – har du till exempel problem med dåliga knän eller övervikt är cykling en skonsam motionsform.3
 • När du cyklar arbetar du igenom hela kroppen – och med regelbunden träning är de hälsosamma effekterna oundvikliga.3
 • Blodcirkulationen förbättras – bland annat för att det byggs upp ett tätare nät av fina blodkärl i de muskler som arbetar mycket.3
 • Du får mer syre och näring till musklerna – vilket gör att slaggprodukterna transporteras bort snabbare.3
 • Musklerna blir starkare och uthålligare, andningen förbättras och det blir lättare att hålla vikten. – Du kan äta det du vill eftersom ämnesomsättningen ökar drastiskt.
 • Immunförsvaret förbättras – och risken för hjärt-kärlsjukdomar minskar.3
 • Träning minskar stress4

 

Ur ett ekonomiskt perspektiv

23555286_784743838364123_317195006_o

Enligt bilsvar.se:s kalkyl som var med på reklamen från Dalatrafik (bussbolag) så kostar det ca 2205kr/mån att pendla med bil om du har 2,1mil till jobbet. (Det kanske är jobbigt att pendla med vanlig cykel, men det finns ju elcyklar.) Det innebär en ungefärlig årkostnad på ca 23 730kr per år (räknat på 226 arbetsdagar). Det bilpendlare värdesätter kostar i snitt 155kr enligt beräkningar i en forskningsavhandling.

En bra cykel kostar som en billig bil. Jag har haft en Saab 9000 (den kostade 5000kr) och den höll i två år och en WV Caddy (kostade ca 7500kr tror jag) och kopplingen är dålig och nu fick jag inbrott i den så den blir nog att skrota.

Du får en riktigt bra ny cykel för mellan 5000-15000kr för dig som vill leva med cykeln, beroende hur långt och på vilka väga du vill cykla på.  Köper du med växlar så kostar en renovering ca 2000kr, sen kostar byte av växelvajer och bromsbackar ca 500kr. Jag cyklar mycket och jag har precis haft min cykel i ca 1,5år och det är min första reparation. Så pendlar du 4 mil per dag så kostar cykeln mindre per år än bilen kostar på en månad. Vinterpendling kräver mer kläder det blir fortfarande mycket mindre än kostnaden för bil.

Läs gärna: livutanbil.se: Vad kostar det att ha bil?

 

Ur ett andligt och själsligt perspektiv

 • Tid att tänka över sitt liv
 • Tid för avskildhet
 • Tid att be
 • Tid att lyssna på en god bok, t.ex. Bibeln
 • Tid att lyssna på musik

 

Hur mycket cykling behövs?

Upp till en timme på cykeln per dag rekommenderar Peter Schantz vid Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm. I hans studie om riskerna med cancer och hjärtsjukdom jämfört med bilister så cyklade deltagarna 48,3 kilometer i veckan, men ju mer man cyklade desto större hälsofördelar hade man.Även promenader minskade risken för att utveckla hjärt-kärlsjukdom, huvudsakligen för de som gick mer än 9,7 kilometer i veckan. Men all träning är ingen träning, men försök att snitta över 15km/tim för att få ut mer hälsoeffekter. När man får upp farten inser man att inom en stad är det ofta enklare att cykla än att ta bilen.

Källor:

 1. Trampa på! Här är 8 grymma fördelar med att cykla.
 2. Aftonbladet: Cykla dig friskare!Må Bra: Studie: Enorma hälsofördelar med att cykla till jobbet
 3. iFORM: Goda skäl att börja cykla
 4. Aftonbladet: Mary Mårtensson: Så skyddas hjärnan av motion vid stress – ny studie
 5. Svenska Dagbladet: Så mycket kostar det att pendla
 6. Ny studie: Cyklister håller sig friskare än fotgängare

 

Nackdelar

 • Det tar lite längre tid.
 • Det kan vara lite halt och du behöver lite mer kläder på vintern.
 • Kan vara bökigt och man ska frakta stora/mycket tunga grejer – man kan ju hyra eller låna bil ibland.
 • Man kan och/eller bör inte cykla vilka vägar som helst.
 • Det kan upplevas jobbigt att bli varm om man ska bort. – Men det är ju lätt att slänga med deo, tvål, handduk och ombyte när man åker. Så kan man ha andra kläder när man kommer fram.

 

Sammanfattningsvis

Vi har ett relativt cykelvänligt land! Fördelarna är många, nackdelarna ytterst få. Många par idag har 2 bilar och bor i en stad. I många delar av världen är inte detta en möjlighet för de flesta människor? Däremot så kan man må mycket bättre av att ha ett aktivt liv. 🙂 Hoppa ur den bekväma “I-landsbubblan” och upp på cykelsadeln! Njut och ta vara på livet!

Är det bara vår fysisk kropp vi behöver hålla i trim?

På samma sätt som det är viktigt att hålla sig i fysisk god form så är det minst lika viktigt att hålla sid “andliga liv” med Gud i form! Vi lever bara en gång, ta vara på ditt liv med Jesus!